Alexa

Saadet Partisi Adayları Samsunlularla kucaklaştı

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam Saadet Partisi Samsun Milletvekili Adayları vatandaşlarla kucaklaşarak sorunlarını dinledi.

Saadet Partisi Adayları Samsunlularla kucaklaştı

 Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam Saadet Partisi Samsun Milletvekili Adayları vatandaşlarla kucaklaşarak sorunlarını dinledi.

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam Saadet Partisi Samsun Milletvekili Adayları; Ali Vural, Hüseyin Köz, Salih Şen, Turhan Bayraktar, Bilal Arslan ve Hasan Öztürk, yaklaşan 7 Haziran Genel seçimlerine büyük bir heyecan ve coşku ile hazırlanıyorlar.

Terme, Çarşamba, Canik, İlkadım, Ondokuz Mayıs, Alaçam ve Yakakent İlçelerinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışları ve esnaf ziyareti yapan adaylar halkın yoğun ilgi ve teveccühü ile karşılaştı.

Ziyaretleri sırasında esnafların yoğun şikâyetleriyle karşılaşan adaylar şunları söyledi; “Her türlü zorluk ve imkânsızlığa rağmen azimli ve kararlı bir ekiple çalışmalarımıza devam ederek milletimizle kucaklaşıyoruz.

Hizmetler sektörü, ekonominin rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal varlığımızın belkemiği olan ve helâl kazanç için bütün sermayesini ve emeğini seferber edip gece gündüz çalışan esnaf ve sanatkârlarımız, ekonomimizin can damarlarıdır. Hizmetler sektöründe katma değeri yüksek alanların payının artırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Ekonomide rekabet gücünün artırılması, yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesi ile istihdam oluşturulması açısından KOBİ’lerin verimlilik artışı, büyüme ve kurumsallaşma ihtiyacı devam etmektedir.

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBİ'ler, çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 76’sını, katma değerin yüzde 54’ünü, yatırımların yüzde 50’sini ve üretimin yüzde 56’sını oluşturmaktadır. Ancak KOBİ’lerin; küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yeterli sermayeye sahip olma, yenilikçi projeler üretme, ortak iş ve proje geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının artırılması ihtiyacı devam etmekte, finansman imkânlarının ise arz ve talep yönlü geliştirilmesi gerekmektedir.

•Ülkedeki üretimin ve istihdamın çok büyük bir kısmını sağlayan KOBİ’lere verilecek, yatırım ve finans teşvikleri artırılacaktır.

• Plansız biçimde şehirlerde yükselen Alışveriş Merkezlerine (AVM) yönelik düzenlemeler yapacağız.


•Trafik sorunlarını beraberinde getiren, esnafımızı kepenk kapatmaya zorlayan AVM’ler karşısında halkımızı korumasız bırakmayacağız.

•Ülkenin atıl duran öz kaynakları harekete geçirilecek, kısa sürede üretim ve ihracat seferberliği yapılacaktır.

•İthal ikamesi sağlayan yatırımlara öncelik verilecektir.

•Teşvik Yasası yeniden düzenlenerek ithal ikamesi sağlayan, ihracat potansiyeli olan yatırımlara ve özellikle KOBİ’lere destek verilecektir.

•Büyük ekonomik faaliyetler gerçekleştiren esnaf ve sanatkârları, ürettikleri katma değer ve istihdamları ile orantılı olarak, destekleyici tedbirler alınacaktır. Büyük yatırımcı ve üreticilerin KOBİ’ler için lokomotif olması sağlanacaktır.

•Ortak iş yapma kültürüne, sermaye birikimine ve gelir dağılımına olumlu katkıları açısından önem taşıyan kooperatifçilik geliştirilecektir.

•Ülke kaynaklarını ranta değil, üretime yönlendireceğiz. Esnafımızı korumak ve geliştirmek için gerekli tüm tedbirleri hiç vakit kaybetmeden alacağız. KOBİ’lerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri bizzat KOBİ’lerle birlikte takip edilecektir.

•Esnafımız ve KOBİ’ler için Ticaret ve Sanayi Odalarının daha etkin ve verimli projeler üretmesini teşvik edeceğiz; Koordinasyon ve Planlama Merkezleri oluşturarak verimli, etkili yatırım ve üretim modelleri geliştirilecektir.

DAHA ÖNCE YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2015, 22:29
YORUM EKLE