Samsun Barosu'ndan basın açıklaması

Samsun Barosu Başkanı Av.Kerami GÜRBÜZ basın açıklaması yaptı

Yerel 10.03.2016, 16:53
Samsun Barosu'ndan basın açıklaması

Samsun Barosu Başkanı Av.Kerami GÜRBÜZ yapmış olduğu yazılı basın açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri ve Bölge İdare (İstinaf) Mahkemeleri 20 Temmuz 2016’dan itibaren faaliyete başlayacaklar.
Türkiye genelinde 15 Bölge Adliye (İstinaf) Mahkeme’sinin kurulması planlanmış iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29.02.2016 tarihinde aldığı karar ile bu sayı yediye düşürülmüş ve Türkiye genelinde Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemelerinin kurulmasına karar verilerek bu mahkemelerin yargı çevreleri yeniden belirlenmiştir.

Yapılan yeni düzenleme ile Samsun Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi’nin yargı çevresi, Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon olarak belirlenmiştir. Yine bu belirleme sonucunda Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemelerinde toplam 7 mahkeme başkanı, 93 Ceza Dairesi’nde 93 Ceza Dairesi ile 120 Hukuk Dairesi hizmet verecektir. Tüm dairelerde 1’er başkan ve 3’er üye görev yapacaktır. Dolayısıyla bu mahkemelerde toplam 859 hakim ile ayrıca 186 savcıya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç ilk derece mahkemelerinde hizmet veren 1.sınıfa ayrılmış hakim ve savcıların Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemelerine atanmaları suretiyle giderilecektir. Bu koşullarda mesleğinin en kıdemli düzeyine yükselmiş, ilk derece mahkemelerinin en tecrübeli hakimleri Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemelerine atanmış olacaktır. Keza aynı durum idari yargı için de geçerlidir.
Bölge (İstinaf) Mahkemelerinin kuruluş amacı Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünün azaltılması ve davaların daha hızlı biçimde kesin karara bağlanmasının sağlanmasıdır. Bu yönüyle Bölge (İstinaf) Mahkemelerinin kuruluşu yargı sistemimiz açısından önemli, gerekli ve yararlı bir girişimdir. Ancak bu müessese faaliyete geçirilir iken ilk derece mahkemelerindeki kıdemli ve tecrübeli hakim-savcıların sayısının ciddi oranda azalmasının ilk derece mahkemelerinde daha da yavaşlamaya sebebiyet vereceği, yargının yavaş işleyişiyle ilgili kronik problemin yine çözümlenemeyeceği yönünde ciddi endişemiz bulunmaktadır. Bu problemin aşılabilmesi açısından önerimiz şudur: Hem Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemelerinde ve hem de Bölge İdare (İstinaf) Mahkemelerinde her bir daireye üye olarak atanacak birer hakimin mesleğinde en az 25 yıl kıdeme sahip en az 50 yaşında avukatlar arasından seçilerek atanması durumunda, ilk derece mahkemelerindeki 1. sınıf hakim sayısında sınırlı ölçüde azalma olacak bu da yargının yavaş işlemesini engelleyici bir fayda sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir düzenleme yapılması durumunda yasal olarak yargının kurucu unsuru olan avukatların fiilen de bu unsurlardan biri olduğu ortaya konulacaktır.

Bu bakımdan TBMM’yi, Adalet Bakanlığı’nı ve HSYK’yı göreve çağırıyor, ivedilikle 5235 s.lı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 43. maddesinde ve ilgili diğer mevzuatta önerimiz doğrultusunda yasal değişiklikler yapılması için gerekli çalışmanın başlatılmasını talep ediyoruz.


Ayrıca Samsun’da yeni hizmete giren Adalet Sarayı, bünyesinde Başsavcılık, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Samsun Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi’ni bünyesinde barındıracak şekilde inşa edilmiştir. Ancak bugün itibariyle dahi Samsun Adliye Sarayı Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine yetmez hale gelmiştir. Nitekim bu nedenle Samsun İcra Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ve Seçim Müdürlükleri eski Adliye binasında hizmet vermeye devam etmektedirler. Bu nedenle Yeni Adliye Sarayı, sadece Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri’ni bünyesinde bulunduracak şekilde düzenlenmeli, Samsun Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi ile Samsun Bölge İdare (İstinaf) Mahkemesi için ayrıca yeni binalar ihdas edilmelidir.

Samsun’daki tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili yetkililer, Samsun Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi ile Samsun Bölge İdare (İstinaf) Mahkemesi binalarının kurulacağı yeni yerin tahsisi ve binaların yapımı için ivedilikle çözüm arayışına girmelidirler. Diğer türlü en geç önümüzdeki 5-10 yıl içinde Samsun’da yargı hizmetlerinin işleyişinde daha ciddi sıkıntılarla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

10.03.2016
Av.Kerami GÜRBÜZ
Samsun Barosu Başkanı

Yorumlar (0)