Vali Aksoy OKA'nın Toplantısına katıldı

Orta Karadeniz kalkınma ajansı ve yeşilırmak kalkınma birliği toplantısı yapıldı.

Yerel 14.04.2014, 21:16 14.04.2014, 21:24
Vali Aksoy OKA'nın Toplantısına katıldı
 SAMSUN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI VE YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI

Samsun Valisi Hüseyin AKSOY, 14.04.2014 Pazartesi günü saat 15.00'de Amasya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Toplantı salonunda gerçekleştirilen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu toplantısına ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Encümen ve Meclis toplantısına katıldı.

       Samsun Valisi Hüseyin AKSOY toplantı öncesinde, Amasya ilinde Ferhat ile Şirin Müzesi’nde gerçekleştirilen, Amasya Belediyesi'nce hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ‘Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon El Alanların Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi"nin protokol imza töreni ve Amasya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak kullanılmak üzere tadilatı yaptırılan ve mülkiyeti Amasya İl Özel İdaresi’ne ait olan binanın açılışına katıldı.

     Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısının açılışında konuşma yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Tokat Valisi Sayın Mustafa TAŞKESEN, “Bölgemizde başta kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer sosyal aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirilerek bölgemizin gelişmesini sağlamak ve bu gelişimi sürdürmek amacıyla çalışmalar yürütmekte olan Kalkınma Ajansı’nın ‘2014 yılı Nisan ayı Yönetim Kurulu’ toplantısını gerçekleştirmek ve yönetim kurulumuzun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

      Kalkınma Ajansımız ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarımız tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve devamlı olarak değişen ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına bölgemizin uyum sağlama imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile çeşitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir. Kurulduğundan bu yana Ajansımız aracılığıyla veya onun mali destekleriyle özel sektörün KOBİ projeleri ile desteklenmesi, Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin turizm ve çevre altyapısının geliştirilmesi için desteklenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da çeşitli altyapı projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve dezavantajlılara yönelik altyapı geliştirme projeleri gibi çeşitli konulardaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamaları artarak devam etmektedir.

      2013 yılı sonunda Ajans tarafından ilan edilen ‘Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı’ için yapılan toplam 28 adet proje başvurusu yapılmıştır. Bunların 4 adedi Amasya, 5 adedi Çorum, 8 adedi Samsun ve 11 adedi de Tokat iline aittir. Bu program için toplam hibe miktarı 7 milyon TL.- olup, yapılan başvurularda projelerin toplamında 37.528855,80 TL.- tutarında bütçe planlanmış ve 15.608.380,19 TL.- hibe Ajansımızdan talep edilmiştir. Başarılı olan projeler bağımsız değerlendirme süreçlerinden sonra Yönetim Kurulumuz tarafından muhtemelen Mayıs ayında ilan edilecektir.

      Öte yandan, yine 2013 yılı sonunda Ajans tarafından ilan edilen ‘KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı’ için yapılan toplam 195 adet proje başvurusunun 34 tanesi Amasya, 43 tanesi Çorum, 96 tanesi Samsun ve 22 tanesi de Tokat iline aittir. 19 milyon TL.- hibe bütçesi olan bu program için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapılan başvurularda toplam 109 milyon TL.- tutarında bütçe planlanmış ve 51 milyon TL.- tutarında hibe Ajansımızdan talep edilmiştir. Aynı şekilde, başarılı olan projeler bağımsız değerlendirme süreçlerinden sonra Yönetim Kurulumuz tarafından muhtemelen Mayıs ayında ilan edilecektir.

      Bugün bu toplantımızda her ay olduğu üzere Ajansın bölgemizin ve Yönetim Kurulumuzun gündeminde bulunan konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, uygulanmakta olan mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri gözden geçirilecek ve elbette varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler görüşülecektir. Ayrıca, dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin teşvik ve destek uygulamaları ile yatırım-tanıtım konusunda yürüttükleri çalışmalar da gözden geçirilecektir.

      Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu Toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, yeni veya yeniden seçilerek Yönetim Kurulumuza katılan İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.”dedi.

      OKA Yönetim Kurulu Toplantısının ardından ise Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda Birlik Encümeni seçimi gerçekleştirildi Birlik Üyesi olan Samsun İl Özel İdaresi’nin, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben tüzel kişiliğinin kaldırılması ve Birliğin sonraki süreci görüşüldü. 2014 yılına ait Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Meclis Üyelerine ayrıntılı bilgilendirme yapılarak, Birliğin 2013 yılı kesin hesabı görüşüldü. Meclis toplantısından sonra ise Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Encümen toplantısı gerçekleştirildi.

      Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu toplantısına ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Encümen ve Meclis toplantısına Çorum Valisi Sayın Sabri BAŞKÖY, Amasya Valisi Sayın İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ORBAY, Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR, OKA Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN, OKA Yönetim kurulu ve YHKB Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)