Zulüm Bitsin! Sözleşmeli Memurlar Kadroya Geçsin

BEM-BIR-SEN Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, belediyelere çalışan sözleşmeli personellerin biran önce kadroya alınması çağrıda bulundu

Yerel 10.02.2021, 10:06 10.02.2021, 10:25
Zulüm Bitsin! Sözleşmeli Memurlar Kadroya Geçsin

CHP’nin seçimi kazandığı belediyelerde işçi ve memur kıyımı olduğunu belirten BEM-BIR-SEN Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, sözleşmeli personelin biran önce kadroya alınması gerekiğine vurgu yaptı.

Yerel yönetim çalışanları hizmetin sunulmasında kritik öneme sahip olduklarını ve belediye başkanlarının başarısı ile paralelllik arz ettiğini belirten Gayretli, çalışanların moral ve motivasyonları yapılan hizmetin kalitesini de etkilediğini, yerel yönetimler, önceden belirlenmiş hedef ve amaçlarına ancak yüksek iş tatminine sahip çalışanlar ile ulaşabileceklerini, bundan dolayı, çalışanların iş tatminlerini etkileyen faktörleri belirlemek ve iyileştirmek yüksek önem taşıdığına dikkat çekti.

Kurum kültürünün oluşmasına önem veren başkanların, personeli ile kaynaşmayı sağladığı ve motivasyonlarını hep yüksek tutmayı hedeflediğini belirten Gayretli, 2019 yerel yönetim seçimlerinden sonra el değiştiren bazı belediyelerde vatandaşa hizmet etmekten çok, çalışanları ile hesaplaşan, sendikalara baskılar kuran, görevden almalar ve bir ideolojik dizayn içinde olan belediye başkanları ve idarecileri de görmüş olduklarını, hak, adalet, demokrasi, ehliyet ve liyakat sözlerini dillerinden düşürmeyen başkan adaylarından bazılarının seçim sonrası bu sözlerinin lafta kaldığını gördüklerini belirtti.

GAYRETLİ; 31 MART SEÇİMLERİ MİLAT OLMALI

CHP’ye geçen belediyelerle ilgili eleştirilerde bulunan Gayretli, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerden sözleşmeli memurların iş akdi fesih haberi geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bunun en acı örneği Adana’da 600 sözleşmeli memurun, sözleşmelerinin fesih edilmesi olayında gördük ve orada sadece Bem-Bir-Sen vardı Genel Başkanımız Levent Uslu vardı. Kafasında her gün iş kaygısı olan bir çalışan kurumuna ne katabilir ki? Yaşadığımız tüm bu acı tecrübelerden gereken dersleri alarak başta mahalli idareler olmak üzere sözleşmeli olarak çalışan herkes kadroya alınmalı ve kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmelidir. Personelin kişisel yeteneklerini geliştirmesine ve hedeflerine ulaşmasına destek verilmelidir. Yönetici kadrolarına vekâleten atama yapılmamalı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması zorunlu hale getirilmelidir. İtfaiye ve Zabıta gibi birimlerin görevde yükselme sınavları da mahalli idarelerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları gibi merkezi olarak yapılmalıdır. İdarenin keyfi uygulamaları artık sonlandırılmalıdır.”

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde 2018 yılında yapılan değişikliğin mağduruiyet oluşturduğunu söyleyen Gayretli, ”Kanun ile ön görülmüş sosyal bir hak olan yemek yardımından, işi gereği belediye sınırlarının dört bir yanına hizmet ulaştırılmasını sağlayan belediye çalışanları tam olarak yararlanamamaktadır. Belediye hizmet binaları dışında örneğin itfaiye, zabıta, destek hizmetleri, yol işleri, su ve kanalizasyon işleri gibi hizmetlerin sunumunda görev yapan memur personel için her noktada yemekhane kurulması mümkün olmadığından burada çalışan arkadaşlarımız yemek hizmetinden tam olarak faydalanamamaktadır. Yemek yardımı yönetmeliğinde özellikle mahalli idareler personeli için farklı modellerin olduğu bir değişiklik yapılarak hem personelin hem de belediyelerin yemek hizmeti sunumu noktasındaki sıkıntılar giderilmelidir.”

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)