Ali Osman Muş, Türk ve Yogyakarta halifeleri (Cava değerleri)

Türk hilafeti yeryüzünün en asil hanedanının elinde hakkaniyet peşinde şerefli bir tarih yazdığını belirten Ali Osman Muş, İslâm dünyasında neden Türklerin bir numara olduğunu ve olmak zorunda olduğunu Yogyakarta özerk idaresini (DIY) incelerken anladıklarını söyledi.

Dünya 02.08.2020, 10:22 02.08.2020, 12:37
Ali Osman Muş, Türk ve Yogyakarta halifeleri (Cava değerleri)

Kapsam Haber Yazarı Ali Osman Muş, Türk hilafeti yeryüzünün en asil hanedanının elinde hakkaniyet peşinde şerefli bir tarih yazdığını belirterek, "İslâm dünyasında neden Türklerin bir numara olduğunu ve olmak zorunda olduğunu Yogyakarta özerk idaresini (DIY) incelerken anladık." dedi.

"Bizim İslâm zihniyetimiz her açıdan Güneydoğu Asya Islâm zihniyetiyle farklılık gösteriyor. Amacım ayrımcılık yapmak değil sadece gerçeğe vurgu yapmak ve dindaşlarımızı anlamaktır." ifadelerini kullanan Muş, Cava İslâmı evrendoğum bilimi (kosmogoni) hükümranlık zihniyeti esasları böyle düşünmediğini söyleyerek, "Halk ona getirir o da lütfundan verirse verir. O Tanrı ile eş değer bir halifedir." dedi.

ENDONEZYA’DA ZEKÂT, SADAKA TOPLAYAN SÜRÜLER (TIKLA)

Ali Osman Muş, Cava hükümranlarının arka yüzünde yatan temel istikamet; Birinci Mataram İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelen Cava tarihsel gelişimi sürecinde başlangıçta Hindu ardından Hindu-Budizm ve son dönem İslâm din ve yaşam zihniyeti içinde yeşeren ve benimsenen bağdaştırma ve devşirme vasıflı Cava kültürel kavramlarının korunma eğilimini ısrarla sürdürmesidir. " dedi.

Modern politika, milliyetçilik, kapitalizm, sosyalizm, demokrasi ve benzeri gibi çeşitli ideolojilerin girişi temin edilse bile Cava ruhunun özü ve temel güzergâhı ihmal edilmediğini, temel sorun siyasî güç ve hükümranlığın Cava değerler dizisi içinde Surakarta ve Yogyakarta saray seçkinleri tarafından ne ölçüde benimsenmiş olduğudur ifadelerini kullarak Zihniyetin üç temel istikameti anlattı.

ENDONEZYA COĞRAFÎ KONUMU (YERYÜZÜ ŞEKILLERINE GENEL BAKIŞ) (TIKLA)

Cava siyasi gücünün çerçevesini ilâhî mutlak kudret, büyülü ve çekici doğaüstü güç merkezi (adiduniawi, gaib, spiritual) olarak görülen kral, vahiy ve imparatorluğun bilgisinin rolü ve kralın gücünü yadigârlar, geleneksel danslar, dini ritüeller ve değerler gibi simgesel kaynaklarla özetlenebileceğini belirten Muş, "Cava gücü kavramı, güç kaynağı toplumdaki insan etkileşiminin sonucu olan modern Batı güç kavramından farklıdır. Cava gücü doğada doğaüstü ve aşkın olmakla birlikte, gücünün kaynağı insan ilişkilerinin bir sonucu değildir, ancak Tanrı'dan gelir, böylece bu gücü destekleyen tüm kaynaklar aynı zamanda aşırı veya doğaüstü ve ruhsaldır. Kozmik ve mistik gücün merkezi olan hükümdar için vahiy (wahyu) çok önemlidir, çünkü vahiy sayesinde bir hükümdar meşruiyetini kazanır. Vahiy olmayan güç anlamsız kabul edilir." dedi. 

Ali Osman Muş'un Makalesinin TAMAMINI okuyun...

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)