Dünya Üniversiteler Sıralamasında Niçin Geriyiz

 “Dünya Üniversiteleri 2019-2020 Sıralaması” yayınlanması ardından hazırlanan raporda dünyada başarılı olan 1.000 (bin) üniversite sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk on üniversite içerisinde yedi üniversitesi ve bir enstitüsü bulunuyor. Bizim ise, 1.000 (bin) üniversite içersinde, sâdece 13 (onüç) üniversitemiz bulunmaktadır.

Eğitim 05.10.2019, 12:08 05.10.2019, 15:28
Dünya Üniversiteler Sıralamasında Niçin Geriyiz

The Center for World University Rankings (CWUR), “Dünya Üniversiteleri 2019-2020 Sıralaması”nı yayınladı. Hazırlanan raporda, dünyada başarılı olan 1.000 (bin) üniversite sıralandı. M. Halistin Kukul konuyla ilgili yaptığı değerlendirme yazısında, sıralamada; eğitim öğretimin kalitesi, öğretim üyelerinin yayınladığı makale sayısı, mezunlarının iş bulma oranı/istihdamı, atıf ve alınan patentler gibi ölçülerin bulunduğuna dikkat çekerek, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk on üniversite içersinde yedi üniversitesi ve bir enstitüsü bulunduğunu belirterek şu şekilde sıraladı: Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Massachussets Teknoloji Enstütisü, Californiya Üniversitesi, Princeton Üniversite, Columbia Üniversitesi, Şikago Üniversitesi ve Yale Üniversitesi.

Yzrımız Halistin Kukul, İlk on sıralamasının dördüncü ve beşincisinin İngiltere’nin Cambridge Oxford üniversiteleri olduğunu belirterek, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk yüz sıralamasında tam 49 üniversitesi bulunduğunu belirtti.

"Kaldı ki, biz, kendimizi sık sık mukayeseye kalkıştığımız Almanya’yla bile îzahı zor bir hâldeyiz." ifadelerini kullanan Halistin Kukul şöyle dedi:

İlk on veya ilk yüz değil, hattâ ilk beşyüz bile değil; ikinci beşyüzde yâni 1.000 (bin) üniversite içersinde, sâdece 13 (onüç) üniversitemiz bulunmaktadır.Bunlardaki sıralama da şöyledir: Hacettepe 525., İstanbul Üniversitesi 560., Orta Doğu Teknik Üniversitesi 596., Ege Üniversite 616., Ankara Üniversitesi 625., İstanbul Teknik Üniversitesi 648., Gazi Üniversitesi 679., Boğaziçi Üniversitesi 740., Bilkent Üniversitesi 789., Erciyes Üniversitesi 874., Çukurova Üniversitesi 932., Dokuz Eylül Üniversitesi 938. ve Atatürk Üniversitesi 979.’dur."

Türkiye ile nüfusun hemen nemen eşit olduğu Almanya ile de mukayese eden Kukul, "Almanya’da üçyüz yetmiş üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerde üç milyon öğrenci tahsil görmektedir. Bizde ise, ikiyüz altı üniversitede sekiz milyon öğrenci vardır. CWUR üniversiteler arası başarı sıralamasına baktığımız zaman, Almanya ile aramızda tam bir uçurum bulunmaktadır. Şöyle ki; bizim, ilk yüzde de, ikinci beşyüzde de hiçbir üniversitemiz yoktur. Halbuki, Almanya, ilk beşyüzde 37 (otuz yedi), ikinci beşyüz içersinde de 15 (onbeş) üniversitesiyle toplamda 52 (elli iki) üniversiteye sâhiptir." Halistin Kukul'un Yazısı şöyle devam ediyor.

NİÇİN GERİYİZ

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)