Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'ın Dünyâyı Teşrîf Ettiği Gün

Bugün; bütün insanlığa Peygamber olarak gönderilen ve Peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselâmın dünyâyı teşrîf ettiği gündür.

Güncel 15.10.2021, 13:18 15.10.2021, 14:07
Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'ın Dünyâyı Teşrîf Ettiği Gün

M.Halistin Kukul, yeni yazısında Bugün; bütün insanlığa Peygamber olarak gönderilen ve Peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselâmın dünyâyı teşrîf ettiği gün olduğunu belirterek,  "Muhammed aleyhisselâm, 571 yılı Nisan ayının 20’sine rastlayan , Rebi’ul-evvel ayının 12. Pazartesi günü, Mekke-i Mükerreme’de, sabaha karşı dünyâya gelmiştir ve bu târih, 2021 yılı îtabâriyle de 17 Ekim’e rastlamaktadır." dedi.

O’nun doğum günü olan bugün, muhakkaktır ki, biz Müslümanlar için bayram günü olduğunu belirten M.Halistin Kukul şunları söyledi: "Başlık olarak arzettiğim “Kâinâtın Sultânı PEYGAMBER EFENDİMİZ” adlı kitap, Ömer Faruk Yılmaz tarafından hazırlanmış ve Türkiye Gazetesi’nin de abonelerine bir ikrâmı olarak dağıtılmıştır. Büyük boy, renkli resimlerle tezyîn edilmiş 536 sayfalık eser, hakîkaten büyük bir emekle hazırlanmış olması bir yana, Peygamber Efendimizin hayatını, çok mükemmel anlaşılır bir dil ve üslûp ile anlatmaktadır. Muhakkaktır ki, bu mevzûda birçok eser daha mevcuttur. Herbirinde aynı mevzûnun farklı tarzda anlatımları olmuştur. Ömer Faruk Yılmaz, mevzûya hâkimiyeti ve onu sunuşuyla da, Peygamber Efendimizin doğum gününe lâyık bir eser vücûde getirmiştir. Musahhihliğini Ercan Bozoğlu’nun ve Sayfa Düzeni’ni de Ahmet Düzelten’in yaptığı eserin TAKRİZ’i merhûm Dr. Enver Ören’e âit. Dr. Enver Ören, Takrîz’de şöyle diyor... DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)