Alexa

Mahkumlar İçin Önemli Bir Gece

Ceza evlerinde yatan mahkumlar ve dışarıda yolunu bekleyen mahkum yakınları için önemli bir gecedeyiz. Berat demek, temize çıkmak demektir. Berat demek tüm islam alemi için kurtuluş demektir. Berat, Sıkıntılardan, dertlerden kurtulmak demektir.

Mahkumlar İçin Önemli Bir Gece

Mahkum ve yakınları uzun süredir af beklemektedir. Cezaevlerinde mahkumlar çile çekerken, sıkıntılı günler geçirirken, mahkumların yakınları da dışarıda onların yokluğu ile çile ve sıkıntı çekmektedir. Kul kulun kurtuluşuna ancak vesile olabilmektedir. Bütün rızkları dağıtan, insanların kurtuluşuna, refaha ermeleri Alllah'ın dileğiyle olmaktadır. Bu anlamda özellikle mahkum yakınları bir taraftan mücadelelerini devam ettirirken, diğer taraftan bu gece gibi kıymeti çok büyük olan gecelerde sevdikleri ve kendileri için dua etmeleri çok önemlidir.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelmektedir. Bu gece müslümanlar için en hayırlı gecelerden biridir. Bu yüzden bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek için Allah'a el açmak ve dualar okumak, ibadetler edererk ondan af ve mafiret dilemek önemlidir. Günah, borç ve cezadan kurtulmak, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da kazandırmaktadır.

Berat gecesinin kutsiyeti, Kur’an’ın bu gecede Levhi Mahfuzdan (Bildiğimiz ve bilemediğimiz, bütün kâinat içindeki eşya ve hâdiselerin kayıtlı bulunduğu ana kitap.) dünya semasına indirilmiş olması ile alakalı olmasındandır. Bu durum Kur’an da Allah şöyle açıklanır:“ Apaçık olan bu kitaba yemin olsun ki, gerçekten biz O’nu (Kur’anı) mübarek bir gecede indirdik... O, öyle bir gecedir ki, bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar rızıklar, eceller ve benzeri her hikmetli iş katımızdan bir emir ile gece ayırt edilir. Hakikat biz, Rabbinden bir rahmet eseri olarak peygamberler gönderenleriz. Şüphe yok ki Allah her şeyi hakkıyla işitenin ve her şeyi bilendir.”(Duhan, 1-6)

Ayet-i kerimesi her gün (100) defa okunmaya devam edilirse en kısa zamanda hapisten kurtulur.

“İnne rabbi latiyfün lima yeşaü”
İnsanlar haksızlığa uğrayabilir. haksız yere cezaevlerine düşebilir veya başına umulmadık felaketler gelebilir. Böyle bir zamanda tevbe etmelidir. Allah'tan af dilemelidir

Tövbe duası:

Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh"
Bu duanın türkçe manası şöyle: "Razı olmadığın seylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru.Kendisinden baska ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah'a istiğfar eder ve günahlarıma pisman olup Ona sığınırım."

Cezaevine girme tehlikesi olan haksız yere hapse girmiş kişiler için, 11 adet fetih suresi okunur, mahkemeye çıkacagı zaman da 1 fatiha 3 inşirah suresi okunup peygamber efendimizin ruhuna hediye edilir.

7 ayetel kürsi lev enzelna yani haşr suresinin 21-22-23-24. ayetleri okunur:

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin lereeytehu hâşian mütesaddian min haşyetillâh ve tilkel’emsâlü nadribuha linnâsi leallehüm yetefekkerûn!. Huvallahulleziy lâ ilâhe illâ hu alimul ğaybi veşşehadeh hüver rahmanür rahıym, hüvallahülleziy lâ ilâhe illâ hu elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir sübhanallahi ammâ yüşrikûn hüvallâhul hâlikul bâriy-ül müsavvir lehül’esmâül husna yüsebbihu lehu ma fiyssemâvâti vel’ard ve hüvel aziyzül hakiym.

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 22:44
YORUM EKLE