Prof. Dr. Ali Özek Hoca hayatını kaybetti (Ali Özek Kimdir)

Prof. Dr. Ali Özek Hoca hayatını kaybetti. Ali Özek Hoca'nın vefatı ardından kim olduğu ve eserleri merak edildi. Peki, Ali Özek kimdir? Ali Özek nerelidir? Ali Özek kaç yaşında ve Ali Özek neden öldü?

Güncel 17.04.2021, 22:18 17.04.2021, 23:23
Prof. Dr. Ali Özek Hoca hayatını kaybetti (Ali Özek Kimdir)

Akademisyen ve Yazar olan Prof. Dr. Ali Özek hayatını kaybetti. Hocaların hocası Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Ali Özek, geride çok önemli eserler bıraktı. Ali Özek Hoca vefat etmesi ardından kim olduğu merak edildi. Peki, Ali Özek kimdir? Ali Özek kaç yaşındadır?  Ali Özek neden öldü?

Ali Erbaş'ın Prof. Dr. Ali Özek Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

 ''Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek’in dar-ı bekâya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ali Özek kimdir?

1932 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğan Prof. Dr. Ali Özek, 1941 yılında Çaltılar İlkokulu’nu bitirdi. Bir müddet Fethiye’de Avukat Kadı Ahmet Kestepli’nin yanında çalışan Prof. Dr. Ali Özek,  Sonra İzmir’deki Kestanepazarı Kur’an Kursu’na gitti ve burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca’dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti.

Diğer taraftan Karataş Ortaokulu’nu bitiren Prof. Dr. Ali Özek, 1950 senesinde Mısır’a giderek 1951 senesinde Kahire’deki el-Ezher Üniversitesi’ne girdi. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi’ni bitiren Özek, 1957’de aynı fakültede Kur’an ve Hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yaparak 1957 yılında İzmir’e geldi. 1959’a kadar Kestanepazarı Kur’an Kursu’nda öğretmenlik yapan ve bu arada dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960 yılında Burdur Lisesi’ni bitirdi.

1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenliğe başlayan Özek,  Daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi oldu. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nü bitiren ve Aynı fakültede doktora öğrenimine devam eden Özek Hoca, 1973’te edebiyat doktoru unvanını aldı.

1979’da İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü’ne getirilen ve 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdüren Prof. Dr. Ali Özek, 1986’da doçent, 1991’de profesör olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli oldu.

1994 yılından itibaren Kazakistan’ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Özek Hoca, bu görevine 2002 yılına kadar devam etti.

Prof. Dr. Ali Özek Hoca'nın Fakülte Dışı Faaliyetleri

1- 1970 senesinde 48 arkadaşıyla İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurdu. 1982 yılından itibaren bu vakfın başkanlığını yürüttü. Ayrıca M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın da başkanlığını yaptı.

2- 1967-1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Orta Şark uzmanı olarak çalıştı ve orada İmam Ebü Yusuf'un ünlü eseri "Kitdbul-Harac"ı Türkçe'ye çevirdi. Eserin İktisat Fakültesi tarafından basımı gerçekleştirildi.

3- 1978 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olunca Enstitü Vakfı'na da başkan oldu ve İlahiyat Fakültesi Camii'ni yaptırdı. Fakültede bir kitaplık tesis etti, bir lokanta kurdu, bir mezbaha ve soğuk hava deposu tesis'ini yaptırdı. Ayrıca, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nin plan ve projelerini hazırlattı ve yapımını başlattı.

*Hacı Emin Camii ile Güzelyalı'da Aydın Camii'ni yaptırdı.

* Kıbrıs'ta Abdullah Ustaosmanoğlu ve Sedat Çebi ile birlikte bir Kur'an Kursu ve iki yurt yaptırdı.

* Kazakistan'ın Almatı şehrinde beş camiin yapımını gerçekleştirdi. Bunlardan birisi, Almatı

Merkez Camii olup, 5.000 kişilik büyük bir camidir. Diğerleri, Almatı'nın kazaları Esik, Türgen, Karakemer ve Uzunağaç'tadır. Aynı şehirde, Orta Asya Medeniyet Vakfı adına Almatı Uluslararası Oku Üniversitesi'ni kurdu.

Prof. Dr. Ali ÖZEK'İN İLMİ ÇALIŞMALARI

Özek Hoca'nın TELİF ESERLER: 

1. İslam'da Niyet (I.baskı, 1963; 2.baskı, 1976)

2. Hadis Ricali (1.baskı, 1967)

3. Namaz Hocası (1974'den itibaren birçok baskısı yapılmıştır.)

4. İslam'da İbadet/İlmihal (1. baskı, 1965; 2.baskı, 1975)

5. ez-Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri ( Doktora Tezi) 2005 yılında İSAV tarafından basılmıştır.

6. Mukatil b.Süleyman'ın El- Vücuh ve 'n-Nezair'inin edisyon kritiği (Doçentlik tezi) 1993 te İSAV tarafından basılmıştır.

7. İbadet ve Müessese Olarak Zekat (Kolektif çalışma, 1. baskı 1984)

8. Hadislerle Ahlaki Davranışlar (Kolektif çalışma, 2.baskı, 1987)

9. Zekat Mükellefleri İçin Pratik Bilgiler(Broşür, 1986)

10. Teşvik Kredileri ve Faiz, İstanbul 1988

11. Dinler Tarihi ve İslam(Türkçe, Rusça, Almatı 1996)

TERCEMELER:

İslam'ın Etrafındaki Şüpheler (Muhammed Kutub'un eseri, 7.baskı yapıldı)

 1. HZ.Ebu Bekir'in Şahsiyeti ve Dehası (Abbas Mahmud el-Akkad'ın eseri)
 2. Zübdetü'l-İhya (3.baskı)
 3. Kitabu'lcHaraç(İmam Ebü Yusuf'un eseri)
 4. İslam İktisadının Esasları(Mahmud Ebussuud'un eseri)
 5. İslam Hakkında Bazı Görüşler(Abdullah Draz'ın eseri)
 6. Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali(6 kişilik bir komisyonla,1982)
 7. Akaid-i Nesefiyye(Ömer Nesefi'nin eseri.
 8. The Holy Qur'an with English Translation(4 kişilik bir komisyonla)
 9. İsIam'da Terbiye Metodu, (Muhammed Kutub'un eseri)

MAKALELER:

1) Okur-Yazar Sayısı, Okuma ve Kültür Seviyesi (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:3, 1970)

 2) Hz. Ömer'in İdaresi (Büyük Türkiye Mecmuası, s., 1970)

3) İslam İktisadına Dair Hadisler (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:9, 1970)

4) İktidaı Gerçekler (Büyük Türkiye Mecmuası, sayı:11-12, 1971)

5) Türkiye'nin Maarif Davası (Büyük Türkiye Mecmuası, 1971)

6) İslam'ın Tarım Hakkındaki Görüşü (Büyük Türkiye Mecmuası, 1971)

7) Ebu Bekir el-Bakillanı (İslam Düşüncesi Mecmuası, 1967)

8) Vahiy ve Tebliğ (Diyanet Dergisi, Özel Sayı, 1970)

9) Rü'yet-i Hilal Hakkında (Divanet Gazetesi)

10) Laiklik İlkesi ve Türkiye'de Uygulanışı (Açık oturum; Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, sayı: 10,   İstanbul, 1986)

11) Dirayet Müfessiri İbn Abbas (M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:4, İstanbul, 1986

12) Kitabu'I-Haraç(Arapça, el-Ezher Mecmuası, Kahire)

13) İslam ve İktisadi Görüşler(Arapça, el-Müctema' Dergisi, Kuveyt) 14) İslam'da    Müsamaha

DERLEMELER:

1. Arapça Okuma ve Mükaleme, 1967

2. Arapça Edebi Metinler, 1972

3. Karabaş Tecvidi, 1977

TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER:

 1. Kur'an ve Hadis'te Zekat (Riyad'daki konferansta sunuldu, 1974)
 2. Kur'an ve Siret-i Nebevi (Kahire'deki konferansta sunuldu, 1985)
 3. Türkiye'de Zekat Potansiyeli (Kolektif çalışma; İslaml İlimler Araştırma Vakfı Neşriyatı, İstanbul, 1987)
 4. Davetçilerin Dinle Birlikte Dünya ile de Uğraşmaları (Arapça, Kahire 'de yapılan İslam'a Davet toplantısında sunuldu, 1988)
 5. İmam-Hatip Liseleri ve Ehliyetli Din Adamı Yetiştirme İşi (8-10 Nisan,1988'de A.Ü.İlahiyat Fakültesi'ndeki  toplantıda sunuldu)                       ?
 6. Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Vazife ve Salahiyetleri (tebliğ)    
 7. Kur'an'da Hac ve Mukaddes Beldeler (tebliğ)        ?
 8. Kur'an'da Namaz Vakitleri (tebliğ)          ?
 9. II. Dünya Savaşı'ndan Sonra Türkiye'de Dini Gelişmeler (Bu tebliğ Malezya'da sunuldu)       ?
 10. Şia İmamiyye İsna Aşeriyye'nin Tefsir Anlayışı (13-15 Şubat 1993'de İstanbul Tarabya Otelinde sunuldu).
 11. Orta Asya ve Kafkaslarda Müslümanlar(Riyad'daki konferansta sunuldu, 1994)
 12. Studies in lslarnic Economics'de Geçen Referanslar
 13. Farklı Yaş Gruplarına Yönelik Din Hizmetleri Nasıl ve Nerelerde Sunulmalıdır?(ll. Avrasya İslam Konferansı,           
 14. 21. Asırda çocuğu Koruma ve Terbiye Etme(Arapça, Ürdün)
 15. Çağdaş Toplumlarda Vakıfların İslamı Yönden İdareleri(Arapça, London'da sunuldu. ( sunulduğu tarih verilecek ?)              
 16. Dinler arası diyalog, Taşkent- Özbekistan 14-16 Eylul 2000.
 17. İslamda müsamaha (hoşgörü) 1995 de Urfada sunulmuş bir tebliğ
 18. Kur’anı kerimde mesken (Bir müslümanın evi nasıl olmalıdır?)
 19. İnsanlığın beklediği nizam  İSLAM. Arupa adil düzen toplantılarında sunulan tebliğ.
 20. Türkiyedeki zekat çalışmaları hakkında hazınlanmış bir yazı    1995
 21. Müslümanların durumuna genel bir bakış.24.04.2005 de tehranda sunulan bir tebliğ  (Arapçadır).
 22. İslam ve demokrasi  2000 yılında İstanbulda sunuldu.
Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)