Türk Birliği Nedir?

12 Kasım 2021 târihinde İstanbul’da toplanan Türk Devletleri Devlet Başkanları’nın bir araya gelmeleri Türkler ve Türkiye için oldukça önemlidir. Peki, Türk birliği nedir?

Güncel 16.11.2021, 16:32 16.11.2021, 17:01
Türk Birliği Nedir?

"SSCB’nin dağılmasından sonra geçen 30 yıllık zaman içersinde yapılan bu 8. Zirve, “Türk Devletleri Teşkilâtı” adını almasına rağmen, ümit ediyorum ki, kısa zamanda, “Türk Birliği” adıyla, yeni bir hamleye girişecektir. Çünkü, bu, bu dönemde, Türk Dünyası için çok zarûrî bir ihtiyaçtır." ifadelerine yazısında yer veren M.Halistin Kukul, Türk birliği konusunda önemli hususlara dikkat çekti.

TÜRK BİRLİĞİ NEDİR?

Kukul, yazısında şunları söyledi:

"Türk Birliği’ne giden/yürünen/atılan her adım, ileri bir merhale ve hedefe yakınlaşma’dır. Târih, bize, bu birliklerin, nice muhteşemliklerini yaşatmıştır. Bu vesîleyle; 12 Kasım 2021 târihinde İstanbul’da toplanan Türk Devletleri Devlet Başkanları’nın bir araya gelmelerini çok önemli görüyoruz.

SSCB’nin dağılmasından sonra geçen 30 yıllık zaman içersinde yapılan bu 8. Zirve, “Türk Devletleri Teşkilâtı” adını almasına rağmen, ümit ediyorum ki, kısa zamanda, “Türk Birliği” adıyla, yeni bir hamleye girişecektir. Çünkü, bu, bu dönemde, Türk Dünyası için çok zarûrî bir ihtiyaçtır.

Türk Birliği mânasnda kullandığımız “Farsça bir kelime olan tûrân önceleri İranlılar’ın İran’ın kuzeydoğusundaki bölgelere verdikleri isimdi. Daha sonra Ural-Altay ve Fin-Macar halklarından oluşan ve Turan ırkı diye tanınan toplumların yaşadığı anayurdu tanımlamak için kullanılmıştır. Turancılık ise bu halkların birliğini savunan ideolojik ve siyasal bir terim hâlinde “uzak anayurt ideali” mânasında Macaristan’da XIX. yüzyılın ilk yarısında doğmuştur. Kavram, daha çok Macar siyasî kimliğini tehdit eden pancermenizm ve panislavizme bir tepki şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda 1910’da Turan Cemiyeti kurulmuş ve 1944 yılına akadar sürmüştür. Bu çerçevede XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Macar bilim adamlarının yaptığı Türkoloji çalışmalarında Macaristan’da Türkler’le akrabalık tezleri dahi geliştirilmiştir.

Turan kavramı Osmanlılar’da ilk defa, 1786’da Buhara hükümdarına gönderilen ve Ruslar’a karşı birlikte hareket edilmesi teklif edilen bir mektupta geçer. Ancak turancılık, Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılın ikinci yarısında gelişmeye başlayan Türkçülük hareketinin bir sonucu olarak pantürkizm ile eş anlamlı, bütün Türkler’in birleşmesi şeklinde Türk siyasî ve edebî literatürüne girmiştir." Yazının Devamı

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)