Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Genel Başkanı Av. Cemil Yavuz Aksu Oldu

Türk Hukuk Enstitüsü 22. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Av. Cemil Yavuz AKSU seçildi. Peki Cemil Yavuz Aksu kimdir? Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Nedir?

Güncel 07.08.2021, 23:04 08.08.2021, 00:15
Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Genel Başkanı Av. Cemil Yavuz Aksu Oldu

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği’nin olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşiirildi. Divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ın yaptığı Genel Kurul  neticesinde oy birliği ile genel başkanlığa Av. Cemil Yavuz Aksu seçildi. Peki, Cemil Yavuz Aksu kimdir?

Türk Hukuk Enstitüsü tarafından Sosyal Medya platformlarında yapılan paylaşım şu şekildedir:

"Türk Hukuk Enstitüsü 22. Olağan Genel Kurulu'muzu gerçekleştirdik. Divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan hocamızın yaptığı Genel Kurulumuz neticesinde oy birliği ile genel başkanlığımıza Sayın Av. Cemil Yavuz Aksu seçilmiştir. Bugüne kadar ki üstün hizmetleri için görevini devreden Sayın Tarkan Toper başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz."

Cemil Yavuz Aksu Kimdir?

1983 yılında Erzincan'da doğan Cemil Yavuz Aksu, Eğitim hayatına Erzincan Şeker İlkokulu'nda başladı. Aksu, ortaokulu Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu'nda liseyi Ankara Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde ve lisans eğitimini KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Av. Cemil Yavuz Aksu Enderun Hukuk Bürosu'nda Avukatlık yapmaktadır.

Gençlik yıllarından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenen Av. Cemil Yavuz Aksu, 1995-1999 yılları arasında Erzincan Ülkü Ocakları, 2000-2001 Ankara Bahçelievler Ülkü Ocağı, 2002-2003 KKTC Ülkü Ocakları Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul 2.Başkanı, 2004-2006 KKTC Ülkü Ocakları Üniversiteler Birim Başkanı, 2006-2011 KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, 2012-2018 MHP TBMM Grup Danışmanlığı, 2014-2017 Ülkü Ocakları Genel Merkez Genel Başkan Danışmanı, 2017-2019 Türk Hukuk Enstitüsü Genel Merkez yöneticiliği görevlerinde bulunmuş olup son olarak MHP Genel Başkanı Lider Dr. Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile MHP 13.Olağan Kongresi'nde Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeliğine seçildi.

Cemil Yavuz AKSU, 21.Dönem MHP Erzincan Milletvekili Mihrali AKSU'nun oğlu olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Nedir?

12.04.2015 Tarihlinde Genel Kurul yapılarak Türk Hukuku Enstitüsü Derneği adıyla kurulmuştur. kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek gerekli gördüğü yerlere şube açabilir. Bu hususta genel kurul karar verir. 

DERNEĞİN AMACI NEDİR?

Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine,  hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak olarak açıklanmıştır.

Enstitü bu amaç dahilinde:

a) Türk mevzuatının milli ve demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesine, yorumuna ve uygulanmasının teminine çalışır. Türk hukukunu tarihi ve sosyal kaynaklarıyla araştırır.

b) Memleket ve kamuoyunu ilgilendiren aktüel hukuk meseleleri üzerinde öğretici niteliklerde tarafsız açıklamalarda bulunur.

c) Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunda bu hukukun türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde kıyaslamalar ve monografik araştırma ve incelemeler yapar. Uluslar arası hukuk kurallarının evrensel ilkelerinin mevzuatımıza uyarlanması hususunda çalışmalar yapar.

d) Türkiye Cumhuriyetinin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuk meseleleri inceler ya da incelettirir.

e) Yasama ve idari alanlardaki düzenleme ve gelişmeler için çalışmalar yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri, merkezleri kurar, yönetir.

f) Amacına ulaşmak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar, konferanslar ve toplantılar tertipler.

g) Türk hukukunun temel ilkelerini, meselelerini ve bunların çözümlerini araştırmak, açıklamak, öğretmek ve bu alandaki resmi ve özel faaliyetlere yardımcı olmak için seminer, konferans, serbest ders, kurs ve benzeri programlı faaliyetler düzenler.

Birinci fıkradaki görevleri yerine getirmek için yönetim kurulu ile gerekli temasları yapmak üzere bir ilim heyeti teşkil edilir. Bu ilim heyeti idare heyetince üyeler arasından iki yıl için seçilecek en çok 11 kişiden teşekkül eder. Seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan seçer ve ayrıca kendi arasında görev taksimatı yapar. Bu heyetçe seçilen başkan “Türk Hukuk Enstitüsü İlim Heyeti Başkanı” sıfatını taşır. İlim heyeti üyeleri yönetim kurulu toplantılarına istişari mahiyette katılabilir.

h) Araştırma inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gerekirse Türkçe ve yabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli ve süresiz yayınlarda bulunur.

i) Türk hukukuna hizmet eden hukukçular, ilim adamları vs. arasından uygun göreceği kimse ve kurumları ödüllendirir.

j) Genç hukukçuların iyi yetişmesini temin için öğrenci ve stajyerlere karşılıklı veya karşılıksız burs verir, misafirhaneler ve lokaller kurar.

k) Amacına ulaşmak için Enstitü genel kurulunun veya yönetim kurulunun uygun göreceği ve mevzuatın yasaklamadığı başka yöntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.

l) Dünyadaki Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Türk hukuk birliğinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapar.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)