Ücretli Öğretmen Araştırma Sonuçları Açıklandı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 25.02.2017 tarihinde Türk Eğitim Sen'in yaptığı ücretli öğretmen araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Güncel 25.02.2017, 11:54 26.02.2017, 02:41
Ücretli Öğretmen Araştırma Sonuçları Açıklandı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim Sen'in yaptığı ücretli öğretmen araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen'den gelen açıklama şöyle:

Türk Eğitim-Sen, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'de ücretli öğretmenlerin sayısını tespit edebilmek için bir araştırma gerçekleştirdi. Sendikamız bu araştırma kapsamında hem Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hem de 81 İl Valiliğinden Türkiye’deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi istedi. Bu talebimize MEB’den ve 56 İl Valiliğinden cevap geldi. Ücretli öğretmen sayısını sendikamıza göndermeyen 25 İl Valiliği ise şunlardır: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Mardin, Ordu, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon.

Sendikamız ücretli öğretmen araştırmasını; hem MEB’in, hem de 56 İl Valiliğinin gönderdiği verilerden derleyerek hazırlamıştır. Valiliklerden gelmeyen bilgileri MEB’den edindik. Dolayısıyla araştırmamız tamamen resmi verilere dayanmaktadır. Öte yandan araştırmamıza hassasiyetle yaklaşmayan 25 İl Valiliğini kınıyoruz. Kamuoyunun bilgi edinme hakkından mahrum bırakılması asla kabul edilemez. Kaldı ki bu bilgiler zaten İl Valiliklerinin arşivlerinde yer almaktadır. 25 İl Valiliğinin sendikamızın bu talebini yerine getirmemesi tamamen keyfidir ve hakka, hukuka aykırıdır. Maaş ödedikleri öğretmen sayısını bilmeyenler, eğitimde nasıl başarı sağlayabilirler?

Sendikamızın araştırmasına göre ülkemizdeki ücretli öğretmen sayısı 81 ilde 63 bin 829’dur. Ücretli öğretmenlerin 27 bin 409’u eğitim fakültesi mezunu, 27 bin 936’sı lisans mezunu (eğitim fakültesi hariç), 8 bin 484’ü ön lisans mezunudur.

İSTANBUL’DA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 7 BİN 140.

En yüksek ücretli öğretmen sayısı 7 bin 140 ile İstanbul’dadır. İstanbul’u 3 bin 862  ile Bursa, 3 bin 724 ile Diyarbakır, 3 bin 222 ile Şanlıurfa, 2 bin 630 ile İzmir, 2 bin 233 ile Van, 2 bin 42 ile Gaziantep, 1.975 ile Hatay, 1.860 ile Antalya, 1.814 ile Kocaeli, 1.798 ile Kahramanmaraş, 1.573 ile Konya 1.364 ile Sakarya, 1.317 ile Adana, 1.247 ile Şırnak, 1.235 ile Mersin, 1.223 ile Manisa, 1.115 ile Ankara, 1.011 ile Muş takip etmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

Ücretli öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre dağılımı ise şöyledir: Adana’da ücretli öğretmenlerin 690’u eğitim fakültesi mezunu, 508’i lisans mezunu, 119’u ön lisans mezunudur. Şanlıurfa’da ücretli öğretmenlerin 1.344’ü eğitim fakültesi mezunu, 1.459’u lisans mezunu, 419’u ise ön lisans mezunudur. İstanbul’da ücretli öğretmenlerin 1.554’ü eğitim fakültesi mezunu, 4 bin 131’i lisans mezunu, 1.455’i ise ön lisans mezunudur. Gaziantep’te ücretli öğretmenlerin 1.007’si eğitim fakültesi mezunu, 860’ı lisans mezunu, 175’i de ön lisans mezunudur.

Diğer yandan iki ilde görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının lisans ya da eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden daha fazla olduğunu görüyoruz. Antalya’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 898’i eğitim fakültesi mezunu, 454’ü lisans mezunu, 508’i ise ön lisans mezunudur. Görüldüğü üzere Antalya’da görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı lisans mezunu ücretli öğretmenlerden fazladır. Yine Kırıkkale’de görev yapan ücretli öğretmenlerin 105’i eğitim fakültesi mezunu, 128’i lisans mezunu, 106’sı ise ön lisans mezunudur. Burada da ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerin sayısından fazla olduğunu görüyoruz.

ÖN LİSANS MEZUNLARI ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK BİLE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPABİLİYOR.

Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde bile ön lisans mezunu ücretli öğretmenler görev yapabilmektedir. Üstelik bazı illerimizde zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden fazladır. Gümüşhane’de eğitim fakültesi mezunu 7, lisans mezunu 3, ön lisans mezunu 10 ücretli öğretmen zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere girmektedir. Muğla’da 16 eğitim fakültesi mezunu, 10 lisans mezunu, 17 ön lisans mezunu ücretli öğretmen zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Sivas’ta 27 eğitim fakültesi mezunu, 5 lisans mezunu, 31 ön lisans mezunu ücretli öğretmen zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere girmektedir. Yalova’da 7 eğitim fakültesi mezunu, 19 lisans mezunu, 9 ön lisans mezunu ücretli öğretmen zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Zihinsel-görme-işitme engellilerin dersine giren ücretli öğretmenlerin bu alanlarla alakası bulunmamaktadır.

BRANŞ VE SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN ÖN LİSANS MEZUNLARININN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Branş öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı ise şöyledir: İzmir 440, Antalya 357, Bursa 287, Kocaeli 187, Aydın 162, Mersin 147, Denizli 131.

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı da şu şekildedir: Van 163, Muş 127, Erzurum 64. Hatta Muş’ta sınıf öğretmeni olarak görev yapan eğitim fakültesi mezunu 69 ücretli öğretmen bulunurken, ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 127’dir. Muş’ta lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı ise 250’dir.

MEB’İN VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZDEKİ NORM KADRO İHTİYACI 81 İLDE 106 BİN 983.

Sendikamız norm kadro açığının ne kadar olduğunu da tespit etti. MEB verilerine göre ülkemizdeki norm kadro ihtiyacı 81 ilde 106 bin 983’tür.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI YİNE NORM KADRO İHTİYACININ ALTINDA KALDI.

Araştırmamızda, ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının altında kaldığı da görülmektedir. Adana’da norm kadro ihtiyacı 1.924 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.317’dir. Afyonkarahisar’da norm kadro ihtiyacı 1.269 iken, ücretli öğretmen sayısı 693’tür. Batman’da norm kadro ihtiyacı 1.189 iken, ücretli öğretmen sayısı 130’dur. Bursa’da norm kadro ihtiyacı 5 bin 465 iken, ücretli öğretmen sayısı 3 bin 862’dir. Denizli’de norm kadro ihtiyacı 1.700 iken, ücretli öğretmen sayısı 774’tür. Hatay’da norm kadro ihtiyacı 3 bin 261 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.975’tir. İstanbul’da norm kadro ihtiyacı 23 bin 283 iken, ücretli öğretmen sayısı 7 bin 140’tır. Kayseri’de norm kadro ihtiyacı 2 bin 177 iken, ücretli öğretmen sayısı 884’tür. Konya’da norm kadro ihtiyacı 1.870 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.573’tür. Mersin’de norm kadro ihtiyacı 2 bin 286 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.235’tir. Tokat’ta norm kadro ihtiyacı 1.086 iken, ücretli öğretmen sayısı 463’tür. Sakarya’da norm kadro ihtiyacı 2 bin 390 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.364’tür. Şırnak’ta norm kadro ihtiyacı 1.944 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.247’dir. Van’da norm kadro ihtiyacı 2 bin 806 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 233’tür. Ülkemizde kadrolu atamanın yanı sına tasvip etmesek de ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. Bu tablo göstermektedir ki; kadrolu atama ihtiyacı karşılamadığı gibi problemli olan ücretli öğretmen görevlendirmesi de öğretmen açığını gidermemektedir. Öte yandan bu tablo bize okullarda kadrolu branş öğretmenlerinin, branşları dışında ek ders karşılığı derslere girdiğini de göstermektedir.

Araştırma ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları kaydetti: “Türk Eğitim-Sen’in 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında ülkemizdeki ücretli öğretmenlerin sayısını tespit edebilmek için yaptığı bu araştırma eğitimimize projeksiyon tutmaktadır.

Bu araştırma; öğretmen açığının ne boyutta olduğunu ve öğretmen açığını ücretli öğretmenlerle gidermeye çalıştığımızı çok net ortaya koymaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ucuz iş gücü temin ederek, öğretmen açığına çözüm arayışında olması çok yanlıştır. Ücretli öğretmenler her türlü haktan mahrumdur, Girdikleri ders başına ücret almaktadır, hiçbir güvenceleri yoktur, tayin ve özlük hakları bulunmamaktadır.

Üstelik araştırmadan da görüleceği üzere ücretli öğretmenlerin bir kısmı ön lisans mezunudur. Uzmanlık gerektiren bölümlerde bile ön lisans mezunlarının ücretli öğretmen olarak görevlendirilmesi ataması yapılmayan binlerce öğretmen varken anlaşılabilir değildir.

Öte yandan ülkemizdeki norm kadro açığı MEB verilerine göre 106 bin 983’tür. Ancak her yıl yapılan atama sayısı bu rakamın çok altına kalmaktadır. Bilindiği gibi MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacaktır. 100 binin üzerinde öğretmen açığı var iken, 20 bin atama hangi derde derman olacaktır?

Sendikamız ücretli, sözleşmeli öğretmen görevlendirmelerine, mülakatla öğretmen alımına karşıdır. Ücretli öğretmen çalıştırmak insanları sömürmektir. Şayet kaliteli, verimli, dünya ülkeleri ile rekabet edebilir bir eğitim sistemi hedefliyorsak, Pisa’da başarı elde etmek, eğitimde lider ülke olmak istiyorsak, tüm öğretmenleri kadrolu olarak istihdam etmeli ve öğretmenlerin mülakatla değil, KPSS puan üstünlüğüne göre atamasının yapılmasını sağlamalıyız.”

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 35 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 34 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24