Alexa

1 dakikalık Meclis çalışması, tutanağa böyle yansıdı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

1 dakikalık Meclis çalışması, tutanağa böyle yansıdı

TBMM Genel Kurulu’nun bir dakikalık çalışması tutanaklara şöyle yansıdı:

7 Temmuz 2015 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: İsmet YILMAZ
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4'üncü Birleşimini açıyorum.

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz.
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan...
MUSA ÇAM (İzmir) - Niye oluşmadı Sayın Başkan? Niye oluşturmadınız? Divanı niye oluşturmadınız?
BAŞKAN - Bu nedenle Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2015 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL harekâtına iştirak etmesi hususunda...
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan...
MUSA ÇAM (İzmir) - Divanı niye oluşturmuyorsunuz? Meclisi kilitlediniz çalıştırmıyorsunuz.
BAŞKAN - ... Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca Hükûmete izin verilmesine dair Başbakanlık Tezkeresi'ni görüşmek üzere 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 15.02 

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2015, 18:03
YORUM EKLE

banner331