Alexa

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti...

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ, Ankara ve Akkuyu NGS sahasında çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek üzere, çalışma yerlerinde tehlike derecesine göre 1 yıl süresince iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alacak.

 İş sağlığı ve güvenliği hizmeti...
banner327
 Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ, Ankara ve Akkuyu NGS sahasında çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek üzere, çalışma yerlerinde tehlike derecesine göre 1 yıl süresince iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alacak.

Akkuyu NGS’de iş sağlığı ve güvenliği için toplam 86 personel görev yapacak.

İhale şartnamesine göre, hizmeti verecek firma tarafından iş güvenliği ve sağlığı ile çalışma yerlerinde kaza önleme faaliyetlerine ilişkin plan hazırlanacak.

Plana göre risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve elde edilen sonuçlara göre risklerin azaltılması ve ortadan kaldırılması ile ilgili olarak şirkete yazılı tavsiyeler sunulacak, teklif edilen faaliyetlerin yerine getirilmesi kontrol edilecek.

Çalışma ortamında gözetleme yapılacak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak periyodik kontrol, denetim ve ölçme planı hazırlanacak, bunların yerine getirilmesi izlenecek.

Mesleki risklere (zararlı meslekler) bağlı olan hastalıkların listesi hazırlanacak.

Kaza olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacak, kaza planlarının hazırlanması sağlanacak, düzenli eğitim ve bilgilendirme sağlanacak, kaza olaylarını önleme grupları oluşturulacak.

İş sağlığı ve güvenliği, sağlık ve ergonomi, kişisel koruma araçlarının kullanımı ile ilgili olarak eğitim ve bilgilendirme planlanacak, organize edilecek ve yerine getirilecek.

İş sağlığı konusunda çalışanlar bilgilendirilecek, yeterli bilgiye sahip olmayan ve gerekli eğitim verilmeyen çalışanların hayatları açısından tehlike taşıyan yerlere erişiminin engellenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Kişisel koruma araçlarını çalışanlara sağlamak için tavsiyelerde bulunulacak.

Tüm çalışanlar için sosyal güvenlik sistemine göre zorunlu sağlık sigortası sağlamak için gerekli kontroller yapılacak.

Çalışma alanında yapılan gözetim ile ilgili olarak rapor hazırlanacak, işyeri hekimi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yıllık faaliyet planı ve yıllık değerlendirme planı hazırlanacak.

İşyeri hekimi ile birlikte iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak değerlendirme yapılacak, tehlikeli olayların tekrar meydana gelmemesi için inceleme ve analiz yapılacak, gerekli önleyici tedbirler hazırlanacak ve alınacak.

Çalışanların ilk ve periyodik sağlık muayenesi yapılacak ve sonuçları belgelere yansıtılacak.
Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2014, 12:17
YORUM EKLE