Mahkumlara ikinci ceza...

Cezaevinde kullanılan elektriğin bedelinin de koğuş ve odalarda kalan kişi sayısına bölünerek istendiğini dile getirildi.

Gündem 23.01.2015, 20:42 23.01.2015, 20:54
Mahkumlara ikinci ceza...
Cezaevinde kullanılan elektriğin bedelinin de koğuş ve odalarda kalan kişi sayısına bölünerek istendiğini dile getirildi.

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, cezaevinde yatan hükümlü ve tutuklulardan, 1934 yılında çıkarılan 2548 sayılı kanunla zorla yiyecek bedeli ve elektrik parası alındığını bildirdi. Ören, hapis cezası alan hükümlülerin ayrıca ekonomik olarak da cezalandırıldığını ifade etti.

Milletvekili Ören, Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödetilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'un 2. maddesindeki, "Her mahkum, cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeye mecburdur." hükmü gereğince yiyecek bedeli tahsil edildiğini söyledi. Cezaevinde kullanılan elektriğin bedelinin de koğuş ve odalarda kalan kişi sayısına bölünerek istendiğini dile getiren Ören, "Eğer mahkum, idarenin verdiği yemeği almazsa disiplin suçu işlemiş sayılarak ayrıca cezalandırılmakta, genellikle hücre cezasına çarptırılmaktadır. Günümüz şartlarında bu uygulamanın hiçbir işlevi kalmadığından, 2548 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması için hazırladığım kanun teklifimi Meclis Başkanlığı'na sundum, çünkü bu yasa yüzünden suç işleyenler, cezaevine koyularak özgürlüklerinin kısıtlaması cezasının yanında ayrıca ekonomik olarak da cezalandırılmaktadırlar." dedi. Cezaevinde olduğu için çalışmayan, herhangi bir geliri olmayanların ayrıca maddi olarak cezalandırılmasının hukuk ve adaletle bağdaşmadığını belirten Ören, "Cezaevinden borçlu çıkan mahkumların topluma kazandırılması da mümkün olmamaktadır. Ödenmeyen alacaklar, cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla defterdarlık veya mal müdürlüklerine bildirilerek kamu alacağı olarak tahsil edilmeye çalışılmaktadır; yani mahkumlar, cezaevinden çıkmakla bu borçtan kurtulamamaktadırlar. Beş altı yıl cezaevinde yatan bir hükümlüye ortalama 5 bin lira borç çıkarılmakta ve vergi daireleri mahkumun peşine düşmektedir. Özgürlüğüne kavuşanlar, çalışmaya başladıklarında ise icra kapıya dayanmakta ve kazandıkları paraya, yemek ve elektrik bedeli olarak el koyulmaktadır. Bu durumda büyük borçlarla karşı karşıya kalan mahkumlar, tekrar suça itilmektedir." diye konuştu.

Ören, şöyle devam etti: "Her ne kadar ödeme gücü olmayanlardan iaşe bedeli alınmayacağı belirtilse de hükümlünün yakınlarından bu paraların zorla tahsil edildiği bilinmektedir. İcra yoluyla tahsil edilen paralar yüzünden sadece suç işleyen değil, ailesi de cezalandırılmış olmaktadır. Ayrıca mahkumlardan ve ailelerinden zorla toplanan paranın yıllık tutarı 3,5 milyon lira dolayındadır. Adalet Bakanlığı'nın 7,6 milyar liralık bütçesi içinde bu paranın hiçbir önemi yoktur. Bakanlık bütçesi içindeki payı, sadece binde 5'tir. Adalet Bakanlığı, cezaevleri ve mahkumlar için bunun katbekat fazlasını harcamaktadır. Bu nedenle kanunun yürürlükten kaldırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kanun yürürlükten kalktığında, hapis cezasını çekerek dışarı çıkan mahkumların topluma kazandırılmaları daha kolay olacak ve kendilerine yeni bir hayat kurmaları sağlanacaktır."
Yorumlar (0)