Alexa

Torba Kanun Onaylandı

- Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri, kamuoyuna resmi olarak sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyuracak.

Torba Kanun Onaylandı
banner327
 Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri, kamuoyuna resmi olarak sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyuracak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gül'ün AFAD ile ilgili düzenlemeleri de içeren "torba kanunu" onayladığı belirtildi. 

Kanuna göre, İstanbul'un maruz kaldığı deprem riski nedeniyle olası hasarların önlenmesi ve depreme karşı önlem ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanına yönelik İstanbul İl Özel İdaresi'ne tahsis edilen krediler, İstanbul Valiliği tarafından kullanılacak.

Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak.

Orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri, beldenin mahalleye dönüştürülmesinin ardından aynı hak ve imtiyazlardan yararlanabilecek. 

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, bu madde uyarınca yapılan ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete'de yayımlanan son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra, Hazine'ye irad olarak kaydedilecek.

-İl afet ve acil durum müdürlükleri kuruluyor

Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler, tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak AFAD aktaracak. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece başkanlık tarafından duyurulacak.

İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, AFAD'ın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak.

İl afet ve acil durum müdürleri, başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanacak. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanacak.

"İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak" il afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri arasında sayılacak.

Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilecek. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yapacak. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı 20'yi geçemeyecek.

Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilecek.

Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek. Bu düzenleme, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarının sayısı 2'den 4'e, müşavir kadro sayısı 20'den 30'a çıkarılıyor. Bakanlık bünyesinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kuruluyor.

Spor müşaviri olarak atanamayan olimpiyat madalyalı sporcular ile bunlardan ölenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına bağlanan aylıklar yüzde 100 oranında artırılıyor.

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün masrafları, Türk Standartları bütçesinden 31 Aralık 2018'e kadar karşılanabilecek.

Kanunla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı'na bin 967, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 160, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 53, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 11, Spor Genel Müdürlüğü'ne de 10 kadro ihdas edildi.
Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2014, 13:26
YORUM EKLE