Alexa

Vali ve kaymakamlar grev ve lokavt önlemi alamayacak

Grev ve lokavtlarda mülki idare amirlerce alınacak önlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebiyle Bakanlar Kurulu’nca yürürlükten kaldırıldı.

Vali ve kaymakamlar grev ve lokavt önlemi alamayacak
Grev ve lokavtlarda mülki idare amirlerce alınacak önlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebiyle Bakanlar Kurulu’nca yürürlükten kaldırıldı. 

 Grev ve lokavtlarda mülki idare amirlerce alınacak önlemler, bunların niteliği, kapsamı ve uygulanış biçimini belirleyen tüzük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebiyle Bakanlar Kurulu’nca yürürlükten kaldırıldı. 1989 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 'Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük’ün kaldırıldığına ilişkin bilgi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da imzasının ardından bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Grev ve lokavtlarda mülki idare amirlerince alınacak önlemler, bunların niteliği, kapsamı ve uygulanış biçimini gösteren ilgili tüzüğün görev, yetki ve önlemlerin niteliği şöyle düzenlenmişti: "Mülki idare amirleri, grev ve lokavt uygulanan işyerlerinde emniyet, inzibat, koruma ve sağlık işlerini düzenlemek, grev ve lokavtlarda halkın günlük yaşamı için zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksamaları gidermek için gerekli önlemleri almakla görevlidirler. Bu görev, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 50. Maddesi ve kamu düzeni ve güvenliğini ilgilendiren ve konuyla ilgili diğer yasaların verdiği yetkilerin kullanılmasıyla yerine getirilir. Önlemler, yasal bir grev ve lokavtın uygulanmasını engelleyici nitelikte olamaz. Valiler ve kaymakamlar, bu tüzükte öngörülen önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmalarında yardımcı olmak ve danışma görevi yapmak

üzere başkanlıklarında bir grev ve lokavt danışma kurulu kurabilirler."
Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2015, 10:30
YORUM EKLE