banner434

YSK Oy Pusulaları için Uyardı

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 7 Haziran’da yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi’nde görev alacak sandık kurullarının görev ve yetkilerini içeren 135 sayılı genelgesinde seçmenlerin de dikkat etmesi gereken bazı kritik maddelere yer verildi.

Gündem 04.04.2015, 12:11 04.04.2015, 12:34
YSK Oy Pusulaları için Uyardı
 Yüksek Seçim Kurulu’nun, 7 Haziran’da yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi’nde görev alacak sandık kurullarının görev ve yetkilerini içeren 135 sayılı genelgesinde seçmenlerin de dikkat etmesi gereken bazı kritik maddelere yer verildi. 

ysk.gov.tr’de yer alan genelgeye göre, seçim günü üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi ile ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılacak. Genelgede “Geçerli olmayan oy pusulaları” ara başlığıyla yer verilen bölümde ise “Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulaları geçerli değildir.” ifadesine yer verildi. 

“Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri “ başlıklı genelgenin konuyla ilgili maddeleri şöyle: 

“Sandığın açılması, zarfların sayılması, geçerli ve geçersiz oy zarflarının ayrılması 

MADDE 41- Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılır. Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. İki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapılır ve seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit edilen zarf sayısı, seçime ait sandık sonuç tutanağının (Örnek: 86) ilgili yerine işlenir. Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden aşağıdaki şekilde kontrol edilir. 

a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

b) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, 

c) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, 

d) Tamamı yırtılmış olan, 

e) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan, zarflar geçersiz sayılır. 

Ancak; Zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır. 

İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, başkan tarafından bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildikten sonra, itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verir. Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı ayrı ayrı tutanağın ilgili yerine işlenir. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz.

(…)

Geçerli olmayan oy pusulaları 

MADDE 43- a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, 

c) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, 

d) Hiçbir yerine “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmamış olan, 

e) Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmış olan,

f) Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “TERCİH” veya “EVET” mührü bulunan, 

g) Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, 

h) Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,

i) Üzerine “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında veya “TERCİH” veya “EVET” mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, 

j) Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, 

k) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan birleşik oy pusulaları geçerli değildir.

Ancak; Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 

a) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, 

b) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, 

c) Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, 

d) Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle “TERCİH” veya “EVET” mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, 

e) Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan “TERCİH” veya “EVET” mührünün sadece iki siyasi parti veya bağımsız aday alanını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, 

f) Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok “TERCİH” veya “EVET” mührü basılması…”
Yorumlar (0)