Alexa

Cuma Namazı Neden Toplu Kılınır?

Müslümanlar her haftanın bir günü toplu halde Allah’a ibadet etmektedir. Peki cuma namazı neden toplu olarak kılınmaktadır? Cuma'nın anlamı nedir? İslam'da Cuma gününün önemi nedir? Müslümanlar için cuma neden çok önemlidir? Bunlar vatandaşlar tarafından merak edilen sorulardır.

Cuma Namazı Neden Toplu Kılınır?

İnsanlar toplu olarak yaşarlar. Toplu olarak yaşayan insanlar arasında birlik ve beraberliği kuvvetlendiren müşterek bir takım unsurlar adeta zamk gibidir. İnsanları birbirine bağlayan, yükselmelerini, güven ve umut içinde yaşamalarını sağlayan manevi güçlü duygu ve düşüncelere ihtiyaçları vardır. Bu yüzden İslam dini birlik ve beraberliğe çok büyük önem vermiştir.

Cuma'nın önemini de bu birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bir güzel gün olarak anlamak lazımdır. Peki, Cuma nedir? Cuma'nın anlamı ne demektir? Cuma namazı neden toplu olarak kılınmaktadır?

Cuma Ne Demek?

Bütün dinlerin kutsal saydığı bazı özel günler vardır. Yahudiler cumartesiyi, Hıristiyanlar pazarı kutsal kabul ederler. Müslümanlar içi ise cuma günü hikmetli bir gündür. Cuma günüyle ilgili, Allah ve Rasûlü (S.A.V.) haftalık ibadet ve toplantı günü olarak buyrulmuştur. “Toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki (cem’) kökünden türetilmiş bir isim olan cum’a (cumua, cumaa) kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’in 62. sûresi’nin de adıdır.Yine, Mahlukatın mükemmel şeklinin yahut Hz. Adem’in yaratılışının o gün tamamlanması sebebiyle bugüne cuma adının verildiği belirtilmiştir.

“Ey iman edenler! Cuma günü cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah’ı zikretmeye (hutbe ve namaza) koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Namaz tamamlanınca yeryüzüne yayılın, işinize gücünüze bakın, Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Ve daima Allah’ı anın ki felah bulasınız.” [Cum’a 62/9-10]

İslam'da Cuma gününün önemi nedir?

Cuma toplanmak anlamına gelmektedir.Cuma gününün en kutsal unsuru, cuma namazı olmaktadır. Cumanın en mühim sırrı da, mü’minlerin kalplerini birleştirmesi ve dillerini bir kelimede bütünleştirmesidir. Cuma namazında Müslümanlar bir araya gelerek ve topluca İlahî dergaha yönelirler. Ümmetin birlik ve dirliğini kuvvetlendirici, kardeşliklerini özleştirici bir misyon eda eder cuma...

İnsani ilişkilerin gelişmesi toplu halde hareket etmek ihtiyaçların ya da eksikliklerin anlaşılması insanların birlik bilincine ulaşması gibi pek çok yararları vardır. Cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlevi de vardır. Cemaatle namaz, istenen birlik ruhunun hem bir göstergesi, hem de o birlik ruhunun sağlamlaştırıcısı olmuştur. İslam Alimleri, Cuma günü yapılan ibadetlerin diğer günlerdeki ibadetlerden daha faziletli olduğunu söyler. Cuma günü, ümmet-i Muhammed için hayır ve bereketi artırılmış bir gündür.

Cuma, Birliği Beraberliğin Adıdır.

Milletleri yaşamasında, ilerlemesinde ve yükselmesinde birlik ve beraberlikler bütün tarihlerde önemli olmuştur. Birlik ve beraberlikten yoksun olan toplumlar, dünya milletleri arasında istenilen seviyelere gelememiş hatta tarihten silinmişlerdir. Bir milletin birliği ve beraberliği çeşitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa o ülkede ilerleme ve yükselme olması mümkün olmaz. Bu yüzden İslam Din'inde birlik ve beraberlik önemli olmuştur. Cuma namazı neden toplu Kılınır? sualinin cevabı da aslında budur.


 

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2018, 03:38
YORUM EKLE