İslam Dininde Hayvanlara Merhamet

Hayvanlar insanların emrinde, istifadesinde ve hizmetindedir. Hayvanların etinden, sütünden, derisinden istifade ederken kimisinin de gücünden ve daha birçok özelliklerinden istifade ederiz. İslam Dinine göre hayvanlara zulmetmek kesinlikle yasaktır.

İnanç 30.01.2021, 10:37 30.01.2021, 13:44
İslam Dininde Hayvanlara Merhamet

İslam Dinine göre, Hayvanlar insanların hizmetine verilmiş ve çeşitli şekillerde onlardan faydalanılması helâl kılınmıştır. Allah Teâlâ,  hayvanlara merhamet ve şefkat gösterilmesini zulüm edilmemesini emretmiştir. Özellikle son yıllarda insanların hayvanlara yaptıkları zulüm haberlere yansımakta hayvan severlerin haklı tepkisine neden olmaktadır.

2004 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan ,Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanlara karşı suç işleyenlere düşük idari para cezaları uygulanıyor. Yeni kanun teklifine göre, “Hayvana zarar veren fiiller”, yalnızca para cezası gerektiren Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılacak; “canlı varlığa zarar verme” suçu kapsamında TCK’ye göre işlem görecek.

Hayvanlara işkence eden, zulmedinlere Allah'ında hesap soracağı bir çok ayetlerle ve hadislerle mevcuttur. 

Resûlullah aleyhissalâtü vesselam, “Merhamet edene Allah da merhamet eder; yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin” (Ebû Dâvûd, Edeb: 58) meâlindeki hadisiyle insanları hayvanlara karşı iyi davranmaya yönlendirdiği; aç veya susuz bırakılmaları, dövülmeleri, yavrularının alınması, yarışma düzenlenerek dövüştürülmeleri, güçlerini aşan ölçüde yük taşıtılması gibi kötü muamele yapılmasını yasaklamıştır. Bunun dışında, hayvanlara hakaret edilmesini de hoş karşılanmamıştır. Hayvanların özellikle başlarına vurularak dövülmelerini, yüzlerine damga basılmasını yasaklayan Allah Resulü (asm), hayvanların haklarının gözetilmesine her vesileyle özen göstermiştir.

Diyanet işleri Başkanlığının 29 Ocak 2021 Cuma günü hutbesinde Hayvan haklarıyla ilgili işlenen konu bu hususla ilgili dikkat çekiyor.

“Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!” (Nesâî, Sayd, 34)

Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah’ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashâb-ı kirâm, “Ey Allah’ın Resûlü! Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?” diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: “Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.”

Bir başka gün ise Peygamberimiz (s.a.s), bir kediye kızıp onu hapseden ve açlıktan ölmesine göz yuman bir kadının Allah’ın azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadının, Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğradığını ifade etmişti. Zira her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı ve ilâhî cezası vardı.

Kâinattaki her varlık gibi, hayvanlar da Yüce Allah’ın varlığına ve kudretine delil olarak anlam taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri olarak değerlidir ve O’nun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir.

İslam, hayvanlara zulüm ve işkence anlamına gelen, onları yaratılış amacına aykırı biçimde zorlayan her türlü davranışı yasaklar. Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir hadisinde bizi şöyle uyarır: “Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!”

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur.”  Evet, hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dinî, vicdanî ve insanî sorumluluğumuzu yerine getirerek Rabbimizin rızasına talip olalım.

Yorumlar (0)