İslam ve Müslümanlık Nedir?

İslam, dünyada en hızlı büyüyen Dindir. Araştırmalara göre, dünyadaki Müslüman sayısının 1,7 milyara yaklaştığı bilinmektedir. Peki İslam ve Müslümanlık nedir?

İnanç 15.08.2021, 00:31 15.08.2021, 13:34
İslam ve Müslümanlık Nedir?

İslam günümüzde en hızlı büyüyen bir dindir. Washington merkezli bir araştırma şirketi yaptığı kapsamlı araştırmada, İslam´ın günümüzde en hızlı büyüyen din olduğununu belirtti. Yaşadığımız yüzyılın sonuna doğru Hristiyanlığı da geçeceği duyurulan araştırmada, dünyada, ABD´de ve Avrupa´da kaç Müslümanın yaşıyor; Müslümanların Avrupa ve ABD tarafından nasıl görülüyor? Müslümanlar ve İslam hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları da araştırmanın konusu oldu.

Araştırmada, Dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman vardır. Müslümanların sayısı dünya nüfusunun yüzde 24´ünü oluşturmaktadır. İslam´ın en hızlı büyüyen din olduğu blirtilen araştırmaya göre, Müslüman nüfusunun, Hristiyan nüfusunu geçeceği ifade ediliyor.

Endonezya, 300 milyon Müslüman ile en fazla Müslüman nüfusuna sahip bir ülkedir.  Araştırmaya göre, ABD´de 3 milyon 450 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanların sayısı ABD nüfusunun yüzde 1.1´ini oluşturuyor. Avrupa´da 19 milyon Müslümanın olduğu bu sayının ise Avrupa nüfusunun yüzde 3.8´ini oluşturduğu araştırma ile ortaya koyuluyor. 

 1. Endonezya - 204.967.000    
 2. Pakistan - 178.100.000    
 3. Hindistan - 172.100.000    
 4. Bangladeş - 145.657.000    
 5. Nijerya - 93.859.000    
 6. İran - 74.859.000    
 7. Türkiye - 74.650.000    
 8. Mısır - 73.850.000    
 9. Cezayir - 40.400.000    
 10. Sudan - 39.027.950    
 11. Fas - 32.381.000    
 12. Irak - 31.108.000    
 13. Afganistan - 29.047.100    
 14. Özbekistan - 26.833.000    
 15. Suudi Arabistan - 25.493.000    
 16. Etiyopya - 25.037.646    
 17. Yemen - 24.023.000    
 18. Çin - 23.000.000    
 19. Suriye - 20.895.000    
 20. Nijer 19.502.214

DİN NEDİR?

Din, diğer insan ve varlıklarla münasebetlerini düzenleyen ve hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarına esas olacak kurallar bütününe verilen bir addır. Arapça kökenli bir kelime olan din sözlükte “örf ve âdet, ceza ve karşılık, mükâfat, itaat, hesap, boyun eğme, hâkimiyet ve galibiyet, saltanat ve mülkiyet, hüküm ve ferman, makbul ibadet, millet, şeriat” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Batı dillerinde din karşılığı kullanılan religion kelimesinin aslı Latince’dir. Bu, "bir şeyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak", ayrıca "insanları Tanrı'ya bağlayan bağ" anlamlarını içermektedir. İslâm inancına göre dini vahiy yoluyla bildiren Allah’tır; bütün gerçek dinler Allah’tan gelmiş ve safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte kalmıştır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir.

İslam Ne Demektir?

İslam kelimesinin kökeni nedir, islam kelimesinin kaç anlamı var? TDK'ya göre islam nedir?  İslam, Arapça dilinden Türkçe'mize geçti. İslam kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı Müslümanlık demektir.

İslam ifa’l babının mastarıdır. S-L-M kökünden türemiştir. Kök olarak, seleme, sıhhat, esenlik, her türlü ayıp, eksiklik ve fesattan uzak olmak manasını taşımaktadır. şu manaları içerir: Kayıtsız itaat, emir ve yasaklara bağlı olmak hiçbir itirazda bulunmamaktır. Kur’an-ı Kerim’de bu geniş manada İslam kelimesini kullanmıştır: “Yerde ve gökteki herkes veya yerde ve gökte bulunan bütün mahlûkat isteyerek veya istemeyerek Allah Teala’nın emri karşısında teslimdirler."

MÜSLÜMANLIK NEDİR

Kur’an-ı Kerim kültüründe Müslüman kelimesi yalnızca İslam peygamberinin takipçilerine denmez, Müslüman Allah Teala’nın emirleri karşısında mutlak bir teslimiyet içinde olmak, kâmil bir tevhit inancına bağlılık ve her türlü şirk ve ikili tapınmadan uzak durmak anlamını ifade eder.

Kuran-ı Kerim’de Müslüman Allah Teala’nın emirleri karşısında mutlak bir teslimiyet içinde olan kişi anlamına gelmektedir. Müslüman olmak kâmil halisane bir tevhit inancına sarılmayı ve her türlü şirk ve ikili tapınmadan uzak durmayı gerektirmektedir. Kuran-ı Kerim, Hz. İbrahim’i (a.s), Müslüman olarak tanıtmaktadır. Allah Teala’nın katında kabul gören dinin İslam olması hasebiyle her kim Allah’a inanıp, onun bütün buyruklarını kabul eder ve O’nun emir ve yasaklarına itaat ederse Müslüman sayılmaktadır. Müslüman sıfatını kaybetmişlerdir. Öyleyse Müslüman Allah Teala’nın vahdaniyetine ve İslam peygamberinin nübüvvetini ikrar eden şahsa denir; bu şahıs hatta İslam dininin emir ve yasaklarını yerine getirmekte ihmalkârlık etse dahi bu namı taşırlar.

Allah Teala peygamberine, “onlara de ki: Siz iman etmediniz ancak İslam getirdik Müslüman olduk” deyin.” Bu Müslümanlık zahiri bir Müslümanlıktı gerçek Müslümanlık değildi. Çünkü gerçek Müslüman hem dilde hem inanç da hem de amelde İslam dininin emir ve yasaklarına teslim olan kişi demektir.  Gerçek Müslüman İslam dinin emir ve yasaklarına uyan, diğerlerinin haklarını gözeten, namaz, oruç gibi ferdi amelleri ve Allah’ın belirlediği toplumsal görevlerini gerektiği gibi yerine getiren kişidir.

İslam dini; Yüce Allah’ın son Peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy yoluyla bildirerek tüm insanlara ulaştırdığı şeylerin tümünü kabul ederek onları yaşamak, sözleri ve işleriyle onları kabul ettiğini göstermektir. Allah’a ve Rasulüne itaat etmek için gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. Hazret-i Âdem’den âhirzaman nebîsine kadar ilâhî teblîğ mahsûlü olan ve adına “dîn” denilen müessesede muhtevâ hep aynıdır ve o muhtevânın adı “İslâm”dır.

Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh indinde dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Beşeriyyetin dünyâ ve âhıret selâmeti için yegâne reçetenin de sadece İslâm olduğunun bir beyânıdır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede daha sarih bir şekilde şöyle ifade buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” 

Müslüman dili ve ameliyle Allah Teala’nın emir ve yasakları karşısında teslim olan kimsedir. Allah Teala’nın vahdaniyetini, Bir Müslüman, Peygamberlerin nübüvvetini ve son peygamberin peygamberliğini ikrar etmeli ve ameli olarak da İslam dinin emir ve yasaklarını, toplumsal kurallarını ve diğerlerinin haklarını göz önünde bulundurmalıdır. Gerçek anlamda İslam’a mensup olmak için, namaz, oruç gibi ferdi amelleri gerektiği gibi yerine getiren kimseleri Kur’an gerçek Müslüman mümin olarak nitelemektedir.

Yorumlar (0)