Kurban Bayramının Önemi ve Kurban Kesmek

Kurban Bayramı tüm Müslüman alemi için çok önemlidir. Peki, kurban ne demektir? Kurban kesmenin fazileti nedir? Kimler kurban kesebilir?

Kurban Bayramının Önemi ve Kurban Kesmek

Kur'an-ı Kerim de  bir çok ayette kurban kesmenin faziletine işaret edilmiştir. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban kesmenin Önemi

Sözlükte Kurban, “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına geliyor. Dinî bir terim olarak Kurban; “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye deniliyor. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunuyor.

Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban düşüncesi özel bir anlam kazanmıştır.

Kurban Bayramı önemi nedir?

Kurban gerek birey gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan iktisadi bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk şuurunu koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymutur. 

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmaktadır. Kurban, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Özellikle et alma imkanına sahip olmayan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını vermektedir. Kişiyi cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarmaktadır. Kurban, kişinin dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olmaktadır.

Kurban Yükümlülüğü

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denmektedir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmalıdır
2. Akıllı ve bulûğa ermiş bulunmalıdır.
3. Mukim olmak, yani yolcu olmamalıdır.
4. Belirli bir malî güce sahip olmalıdır.

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. 

Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed'e ve Şâfiîler'e göre kurban mü- kellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve tatbikatta bu görüş ağırlık kazanmıştır. 

Kurban Bayramının Önemi ve Kurban Kesmek haberimizde, İslam dininde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram bulunmaktadır. Kurban kesmenin tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler vardır. 

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2017, 22:39
YORUM EKLE