Alexa

Kurban Bayramının Önemi ve Kurban Kesmek

Kurban Bayramı tüm Müslüman alemi için çok önemli olmuştur. Peki, kurban ne demektir? Kurban kesmenin fazileti nedir? Kimler kurban kesebilir?

Kurban Bayramının Önemi ve Kurban Kesmek

Kur'an-ı Kerim de  bir çok ayette kurban kesmenin faziletine dikkat çekilmiştir. Müminler her kurban keserken, Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri sınavın hâtırasını tazelemiş olur. Kurban kesen; benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban Kesmek Ne Demek? 

Sözlükte Kurban kesmek, “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” demektir. Dinî  terim olarak ise kurban; “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da usulünce kesilen kurbana "udhiyye" denmektedir. İnsanlık tarihi boyunca bütün dinlerde kurban uygulaması mevcuttur. 

İslam'ın Dışında Kurban kesmek

Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir. (el-Hac 22/34). Ancak, Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban anlayışı değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta, İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban düşüncesi özel bir anlam kazanmıştır.

Kurban kesmenin Önemi Nedir?

Kurban, gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşır. Kurban,iktisadi bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğer, kulluk şuurunu koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar.  Sosyolojik olarak ta kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Kurban, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Et alma imkanına sahip olmayan yoksulların sevinmesi ve senede birde olsa et yemek imkanına sahip olur. Kurban, Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir.  Aynı zamanda Kişiyi cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtaran Kurban, kişinin dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Kurban Yükümlülüğü

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmalıdır
2. Akıllı ve bulûğa ermiş bulunmalıdır.
3. Mukim olmak, yani yolcu olmamalıdır.
4. Belirli bir malî güce sahip olmalıdır.

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi ehil sayılabilmesi için müslüman olması ğerekmektedir. Bu kural bütün ibadetler için geçerli olmaktadır. Kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. 

Kurban kesmenin tarihi Hz. Adem (a.s.) dönemine kadar uzanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta da kurban kesmeye işaretler vardır. 

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2018, 02:06
YORUM EKLE