Miraç Kandili'nde Hangi Dualar Okunur? (Miraç'ın Mucizeleri Nedir)

Miraç Gecesi Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Miraç Kandili, Miraç Gecesi Ne Zaman? Miraç gecesi okunacak dualar hangileri? Miraç gecesine özel kılınan bir namaz var mı? merak ediliyor.

İnanç 10.03.2021, 16:51 10.03.2021, 17:34
Miraç Kandili'nde Hangi Dualar Okunur? (Miraç'ın Mucizeleri Nedir)

Miraç Kandili islam alemi için önemli bir gecedir. Peki, Miraç Kandili'nde neler yapılır? Miraç Kandil'i duası nedir?

Recep Ayının 27. gecesine isabet eden Miraç kandilinde Allah (c.c), birçok mucizevi olayını Peygamber Efendimiz (SAV)’e bu mübarek gecede gösterdi. Peygamber Efendimizin Mekke’de bulunduğu sırada Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesi daha sonrasında ise rivayetlere göre merdiven ile çıkarak göğe yükselmesi ve Cebrail (a.s)’ın bile giremediği Sidretül Münteha’yı aşarak Allah´ın katına ulaşması bu gecede gerçekleşmektedir. 

Peygamberimiz Hz Muhammed (Sav) şöyle buyuruyor:

“Ben Sidretü’l-Müntehâya götürüldüm. O, yedinci göktedir. Yemişi Hecer (kasabasının) testileri, yaprakları da fil kulaklarına benziyordu. Dibinden iki zâhir, iki hâtın olmak üzere dört nehir çıkıyordu. “Ya Cibril bu da ne?”dedim. Cibril: “Bâtın olanlar Cennettedir; zâhir olanlar ise Fırat ve Nil’dir” diye cevap verdi” (Kurtubî (Darekütnî’nin lafzıyla Müslim’den naklen), 

BU GECE HANGİ MÜJDELER VERİLMİŞTİR

Peygamber Efendimiz (SAV)’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

Mİ‘RÂC NASIL GEÇİRİLMELİ

“Recep Ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” (Beyhaki, Şuabu’l-Îman: Sıyam: No: 3811; 3/373) buyurdu.

Geceleri bol bol Peygamber Efendimiz (SAV)’e salavat getirilebilir, Günahların affı için bolca istiğfar çekilebilir, En az 5 vakit kaza namazı eda etmek yapılabilecek ibadetlerden birisidir, Mübarek Miraç gecesinde on iki rekât nafile namaz kılınması uygun görülmüştür, Okuma hızınıza ve seviyenize göre olabildiğince çok Kuran-ı Kerim okunabilir.

Mirac Kandilinde 12 Rekat Namaz Nasıl Kılınır?

Receb-i şerîfin yirmi yedinci gecesi on iki (12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir (1) Fâtiha ve on bir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz (100) def‘a salevât-ı şerîfe ve şu duâ okunur:

Miraç Gecesi Ne Zaman? Miraç gecesi okunacak dualar hangileri?

“Allâhümme innî es’elüke bi-müşâhedeti esrâri’l- muhibbîne ve bi’l- hılveti’lletî hassente bi-hâ seyyidi’l- mürselîn. Hîne üsriyet bihî leylete’s- sâbi‘ı ve’l-ışrîne en-terhame kalbiye’l- hazîne ve tücîbe da‘vetî yâ ekrame’l- ekramîn. Âmîn!”

Türkçe Anlamı:

Ey Allâh’ım! Sevdiklerinin müşâhade ettiği sırlar hürmetine, Peygamberlerin Efendisi (s.a.v.)’e Receb’in 27’sinde, O (s.a.v.)’i Mekke’den Mescîd-i Aksâ’ya yürüttüğün gecede ihsan ettiklerin hürmetine hazin kalbime merhamet eyle. Ey ikrâmı bol olan Allâh’ım! Duâma icâbet et. Âmîn!

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

71 Fatiha-i şerife,

33 İnşirah suresi

100 İhlas-ı şerife,

100 Kadir suresi,

100 subhanallahi velhemdülillh….

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)