Alexa

Sınav Öncesi Okunacak Dualar Nedir?

YKS öncesinde adaylar (16 06 2019) pazar günü sınava girecekler. Adaylar sınav öncesinde stres ve heyecandan uzaklaşmak ve motivasyonlarını artırmak için yeme - içmek gibi durumlarına dikkat ettikleri gibi hangi duaları okumak gerektiğini de araştırıyorlar. Sınav duası nedir?

Sınav Öncesi Okunacak Dualar Nedir?

Sınav duası nedir? sınav duası ne zaman okunmalıdır? YKS öncesinde adaylar sınav öncesi hangi duaların okunacağını internet üzerinden araştırıyor. Bir Üniversite kazanmayı hayal eden adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Sınavda ve sınav öncesinde okunması tavsiye edilen dualar nedir? sınav öncesinde hangi dualar okunmalıdır?

İsra suresi 80. ayet:(10 Kere) Okunmalıdır

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

DUANIN ANLAMI ŞUDUR:

“Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

- Sınav için sıraya oturunca şu âyet:

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

ANLAMI ŞUDUR:

“Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

– Sınav başlayınca şu dua okunur:

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

ANLAMI: ”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

Bu dua aynı zamanda, Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

ANLAMI:

“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

“Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

ANLAMI ŞÖYLE: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

Fâtiha Sûresi 1-7

“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin”

Mânası Şöyle: “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! ”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tün­cînâ bihâ min cemîi’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ ce­mîa’l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi’s-seyyiât ve ter­fe­unâ bihâ â’le’d-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa’l-ğâyât. Min cemîi’l-hayrâti fi’l-hayâti ve bâ’de’l-memât. Âmin yâ mü­cîbe’t-da’vât ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn.”

Mânası: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet et. Öy­le bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve be­lâ­lar­dan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürme­tine ye­rine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rah­metin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rah­me­tin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşü­nü­le­bi­lecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah’ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 00:39
YORUM EKLE