Yemek Duası Nedir, Yemekten Sonra Okunacak Dualar Nedir

Yemek Duası nedir, nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin yemek duasının okunmasını tavsiye ederdi. Peki en güzel yemek duaları nelerdir?

İnanç 15.06.2021, 00:18 15.06.2021, 03:21
Yemek Duası Nedir, Yemekten Sonra Okunacak Dualar Nedir

Yemek duası, Müslümanlarda yemeklerden sonra Allah'a şükretmek için okunur. Yemek duası, Müslümanlar için sünnettir. Peki, en güzel yemek dualarından nedir?

Yemek duası nedir? Yemek yedikten sonra okunacak dualar nelerdir? Yemek duasını ezberler etmenin ve okumanın faziletlerinedir?

Müslümanlar için yemek duası, nimeti veren Allah'a şükretmektir. Duada önemli olan Allah'ı yüceltmek ve O'na maddi ya da manevi istekleri iletmektir. Bu nedenle duaların hangi sözlerle yapıldığı önemli değildir. Dua ederken en önemli olan hususun niyettir. Yemek duaları farklı sözlerle ve uzunluklarla karşımıza çıkabilir ancak en bilinen yemek duası çok uzun bir dua değildir.

Her işe başlamadan olduğu gibi sofra duasına da başlamadan önce besmele ile başlamalıyız,

  •  Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim, Bismillahirrahmanirrahim.
  •  Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah el hamdülillezi et'amene ve sekana ve cealena, minel müslimiyn ni'meti-celilullah, bereketi Halilullah, şefaati senden ya Resülallah.

Türkçe okunuşu: Soframıa bereket,vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahtmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

  •  Allahümme zid ve la tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselin, velhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. 

 Türkçe okunuşu: Allahım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle.

Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)  göre: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yiyip içtikten sonra şöyle duâ ederdi.

"Elhamdu lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ muslimîn Elhamdu lillâhi hamden kesîran mubâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ muveddein ve lâ musteğnen anhu Rabbenâ. El-Hamdu lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin"

Yemek Duası Anlamı nedir?

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun” 

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” 

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” 

OKUNUŞU

“Elhamdüllillahillezi yüd’imü velâ yüd’emü ve menne a’leyna fehedena vê ed’emena ve sekana vekülle belain hesenin eblan(a). Elhamdüllillahi ğeyra müvedde’in rabbi velâ mükafiin velâ menkürin vela müsteğnen a’nhü. Elhamdüllillahillezi ed’emena minedda’ami vesek’ana mineşşarabi vekesane minelü’ra ve hedana mineddelali ve besserana minela’ma ve feddelena a’la kesirin min helkihi tefdilen elhamdüllillahi rabbilalemin.”

TÜRKÇE ANLAMI

“Dâima yediren ve kendisine hiç yedirilmeyen, bize ihsanda bulunan bizi doğru yola ulaştırıp da doyuran ve suya kandıran ve hep güzel vesîlelerle imtihan eden Allah’a hamdederiz. Yâ Rabb sana hamdediyoruz. Bu hamdimizi kâfi görmüyoruz, îfâ edilmiş saymıyoruz ve nankörlük etmiyoruz, nîmetlerinin hiç birinden müstağnî değiliz. Bize yemekten yediren, sudan içiren, çıplak iken giydiren, dalâlette iken hidâyete erdiren, görmezken gösteren ve bizi yarattıklarının pek çoğuna üstün kılan Allah’a hamd ederiz, çünkü hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.» (Hâkim, I, 731/2003)

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)