Azerbaycan Türkleri, Karabağ için sıraya girmiş emir bekliyor

M. Halistin Kukul, yeni yazısında, Azerbaycan Türk’ü, Ermenilerin işgal ettikleri Karabağ’ı yâni öz vatanlarını geri almak için canla başla mücâdele veriyor. Azerbaycan Türkleri ile Suriye’den gelenlerle aralarındaki bir fark da burada" dedi.

Kapsam 11.10.2020, 15:59
Azerbaycan Türkleri, Karabağ için sıraya girmiş emir bekliyor

Türklük hakkında ahkâm kesenlere seslenen M.Halistin Kukul, "Hiç kimse, kimsenin ırkı/soyu/nesebi ve inancı hakkında söz söylemek hakkına sahip değildir. Başkalarını küçük düşürmek, hor görmek ve zihinleri karmaşaya sevketmek isteyen bu zavallılar, eğer iftihar ettikleri bir ırk mensubiyetleri varsa, kendilerinin ne olduklarını ortaya koymalıdırlar. Bilinmelidir ki, şu veya bu ırktanım demek, her insan için meşrûdur, haktır. Aksine, diyememek, o kişinin, ne olduğu mechûldür, demektir." dedi.

"Şanlı Peygamberimiz, “Soylarını biliniz” buyurmaktadır. Bunun ötesinde söz yoktur!.. Türk Yurdu Dergisi’nde yayınlanan " Mehmet Âkif Gibi Ve Mehmet Âkif Kadar Türk Olmak " başlıklı makalemi şu cümlelerle bitirmişim: "Demek ki, Türk; iftihar edilecek asîl bir soyun adıdır. Demek ki; Türk olmak demek, Türk soyundan gelmektir ammâ, sâdece Türk doğmak da değildir." ifadelerini kullanan Halistin Kukul,makalesinin bazı bölümlerinde şöyle diyor; 

Balkanlardan gelenlerin hiçbiri, “Balkanlı” diye yâni coğrafî bir adla anılmadı. Hüviyetleriyle, “Türk” diye zulme tâbi tutuldular, sürüldüler ve öyle geldiler. Hatta; Türk adı, aynı zamanda, onların, Müslümanlıklarının da tesciliydi. Zîra, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Balkanlar’da da Türk denilince Müslüman ve Müslüman denilince de Türk anlaşıldığı bütün kayıtlarda mevcuttur.

Bunlar; kimsenin kapısında dilenmediler. Suriye’den gelenler, resmî makamların açıklamalarında da dikkat edilirse görülecektir ki, “Suriyeli(ler)” diye geldi(ler). Hüviyetsiz geldiler. Ne yazık ki, onlara, “muhacir” diyenler de oldu. Devlet, ceplerine para da koydu/koyuyor. Gücü kuvveti yerinde olanlar, vatanlarını müdafaa etmek yerine kaçtılar ve deniz kenarlarında tur attılar. 

Bugün, Azerbaycan’la Ermenistan arasında bir savaş var: Azerbaycan Türk’ü, Ermenilerin işgal ettikleri Karabağ’ı yâni öz vatanlarını geri almak için canla başla mücâdele veriyor, şehitler veriyor. Azerbaycan hâricinde yaşayan bütün Azerbaycan Türkleri, Karabağ için sıraya girmiş emir bekliyor. Suriye’den gelenlerle aralarındaki bir fark da burada!..

Peki; din kardeşi dediğimiz onca Arap devleti ve Farslar nerede? Ermenistan’ın yanında, değil mi? Niçin? Bunlarda, “dîn kardeşliği”nin de ötesinde, hiç mi ‘adâlet duygusu, idrâki’ mevcut değildir, açıklayabilecek biri var mıdır? Makalenin tamamı: 

Yorumlar (0)