Halistin Kukul: İslam Dünyası'nın Meseleleri

M. Halistin Kukul, Sâdece İslâm Dünyâsı’nın değil; Türk Dünyâsı’nın, Türkiye’nin veya herhangi bir şehrimizin mes’eleleri dahi sözkonusu olunca, bu istişârelere müracaat edilir."dedi

Kapsam 20.07.2022, 22:33 20.07.2022, 23:09
Halistin Kukul: İslam Dünyası'nın Meseleleri

Şair ve Yazar M.Halistin Kukul, Hiçbir mes’ele, konuşulmadan, istişâresiz, tartışmasız, münâzarasız hâl yoluna girmez/giremez. Hattâ; hâlloldu derken, işin içine yeni mes’eleler de katılıverir ve uzar gider. Sâdece İslâm Dünyâsı’nın değil; Türk Dünyâsı’nın, Türkiye’nin veya herhangi bir şehrimizin mes’eleleri dahi sözkonusu olunca, bu istişârelere müracaat edilir. Apartman yöneticisinden, muhtardan, kaymakamdan, valiye, devlet idâresine kadar, her birimden bilgiler alınır, hâl çareleri aranır." dedi.

Halistin Kukul yeni Makalesinde şunları yazdı:

Meselâ; Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun için vardır!..İstişâre merkezi!..

Aslında; ‘dünyâ’, istişâre merkezi’dir. Devletlerarası ve milletlerarası münâsebetler, bu istişârelerle fakat millî menfaatler üzerine tesis edilir. En alt birimden, en üst seviyeli birime-Devlet’e, devletlerarası/milletlerarası mevzulara-kadar, mevkisine/mes’uliyet ve salâhiyetine göre, her birimin iktisâdî, sosyal, kültürel ve askerî mes’eleleri vardır. Bütün bunlar, tek kişinin arzusu istikametinde değil; kişilerin / devletlerin / milletlerin / meclislerin müşterek kanaatleri doğrultusunda çâre bulabilir. Bu sebeple de,Türk Ocakları İstanbul Şubesi çok yerinde ve isâbetli bir hamleyle, bu konudaki ikinci sempozyumunu, herkese açık, geniş katılımlı ve takdire şayan, “Günümüz İslâm Dünyâsında Meseleler ve Çözüm Yolları” başlığıyla milletlerarası bir seviyede tahakkuk ettirme başarısını göstermiştir.

Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, çok donanımlı, bilgili ve sahasında oldukça tecrübeli bir fikir ve kültür adamı olarak, bu önemli faaliyete öncülük etmiştir. Türk Ocakları, kurulduğu 1912 yılından beri, üstün bir millî şuûrla, düşman unsurlara karşı dik durmayı; dostlarla işbirliği ve gönülbirliği içersinde bulunmayı, irtibatlı olduğu bütün müspet unsurlarla tokalaşmayı bir vazife addederek yüzyılı aşan bir zamandır hak bildiği yolda yürümektedir. Bu Ocak; 1912’lerde, Balkan faciasının yaşandığı günlerde kurulmuştur. Bünyesinde, memleket idâresinde çok müessir olan fikir, san’at  ve kütür adamlarını barındırmış; devlet idârelerine dinamizm kazandırmış, ‘partizanlıktan uzak’, birleştirici-kaynaştırıcı-kucaklaştırıcı bir kuruluştur. Bugünün dünya şartlarında da, çok önemli bir hususa parmak basmış ve senelerden beri, -ismiyle bağdaşmayan-, dağınık, iki yakası bir araya gelmeyen, demokrasi ve insan haklarından mahrum, halkı perişan ve ileriye doğru da hiçbir ümit ışığı belirmeyen bir mevzuda, kendini mes’ul gören birçok fikir adamı bir araya getirilerek fikir teatisinde bulunulmuştur. YAZININ DAVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)