Kadın Hakları mı, İnsan Hakları mı?

Kadın cinayetlerinin yeni olmadığını belirten Halistin Kukul, "Özgecan Aslan isimli kızımızın, henüz 19 yaşında iken, 11 Şubat 2015 tarihinde, alçakça katledilişinden îtibâren alevlendi." dedi.

Kapsam 14.03.2021, 23:22 15.03.2021, 10:20
Kadın Hakları mı, İnsan Hakları mı?

Özgecan Aslan isimli kızımızın, henüz 19 yaşında iken, 11 Şubat 2015 tarihinde, alçakça katledilişinden îtibâren kadın cinayetlerinin de arttığını belirten M.Halistin Kukul, "O gündür bu gündür, Türkiye’de, gümbür gümbür, “kadın cinâyetleri” konuşulmaktadır!.. ‘Gümbür gümbür’ ve konuşulmaktadır’ diyorum, çünkü, milyonlarca defa konuşulmuştur da, sâdece “havanda su dövülmüş” ve “dostlar alış-verişte görünmüş”tür, hepsi o kadar!.." dedi.

Kadınlarımız, kızlarımız öldürülürken insanlağında öldürüldüğünü belirten Kukul,kadının da bir “insan olduğu” her nedense hep ikinci planda tutulduğunu Bu bakımdan, “kadın hakları” ifadesini çok yanlış bulduğunu Mes’ele, ‘insan hakları mes’elesi olduğunu belirtti.

Türk erkeği, târih boyunca, hanımlara, dâima hürmet gösterdiğine dikkat çeken Halistin Kukul, "Onu, dâima baştâcı yapmış; ona, hanım, sultanım, hâtunum diye vasıflar yakıştırmıştır. Doğru yapmıştır!.. Şimdilerde neler olmuştur ki, bu hürmet, bu sevgi ve bu şefkat kaybolmuş, onun yerini saldırgan, tahripkâr, vurucu ve öldürücü bir ‘kin’ almıştır? Bizi, hangi maârif sistemi, hangi idârî çıkmaz, hangi ahlâkî bozulma ve hangi itimatsızlık bu hâllere düşürmüştür? Bu veya şu devleti, milleti, şu veya öteki kültür dâiresinin mensuplarını bilmem -bilemem, ancak, Müslüman-Türk milletinin bir ferdinin böyle bir harekete mâruz kalması hâlinde, fert, cemiyet ve Devlet olarak bir çâre bulamıyorsak, ‘utanç’ kelimesi azdır diye düşünüyorum. Basında yer alan haberlere göre, 2020 yılında, Türkiye’de, 373 kadın öldürülmüş ve 263 kadın ile âile mensubu da yaralanmıştır. Bu durum, dehşet ötesi feci bir hâldir!" Makalenin tamamı için Tıkla

Yorumlar (0)
banner442