M.Halistin Kukul; “Şehidim, Hakkını Helâl Et Bize”

M.Halistin Kukul; “Ne Amerika, ne AB, ne Rusya, ne Çin, her şey Türk milletinin huzur ve refahı için” ilkesiyle, "hiçbir sömürgeci -müstemlekeci - emperyalist güce, tâviz vermeden, birlik şuûruyla  yürünmesi - yürümemiz gerekir." dedi.

Kapsam 13.03.2020, 23:50 12.04.2020, 03:14
M.Halistin Kukul; “Şehidim, Hakkını Helâl Et Bize”

Yazar ve Şair M. Halistin Kukul, kapsamhaber'deki makalesinde, “Ne Amerika, ne AB, ne Rusya, ne Çin, her şey Türk milletinin huzur ve refahı için” ilkesiyle, hiçbir sömürgeci / müstemlekeci / emperyalist güce, hiçbir tâviz vermeden, birlik şuûruyla yürünmesi / yürümemiz gerektiğini yazdı.

Türk mileti olarak, târih boyunca pek çok sıkıntıyı, ‘millî birleşik müşterek şuûr’ ile alt etmiş ve eğilmeden bükülmeden bugünlere ulaştığımızı ifade eden Kukul, "Cenâze namazları sonrasında, bilhassa gençler, gurur duydukları, kendilerini âdeta şehitlerimizin yerine koyarak terennüm ettikleri bir tavırla, hep bir ağızdan, “Şehidim, Hakkını Helâl Et Bize” diye haykırdıklarını belirtti. Halistin Kukul,"Şüphesiz ki, bu asîl tavır, millet olarak hepimiz için iftihar vesîlesi olmakta, hepimizi gururlandırmaktadır. Bu; “Türk milleti bir ordu” düşüncesinin târihî kimyâsının netîcesidir. Şehitlerimizle hemhâl olmak, onların peşinden sıraya girmek arzusudur. Yalnız bir başka husus var ki, onu da tekrar etmeden geçemeyeceğim: Bütün bu faaliyetler olurken, cenâze namazlarını kıldıran imamlarımız, her defasında, “Şehidimize hakkınızı helâl ediyor musunuz?” diyerek, cemaâtten helâllik talebinde bulunmaktadır." dedi.

M.Halistin Kukul yazısında; Türk milletinin idârecileri, hiç vakit kaybetmeden, bu ‘hazır alt şuûru’ dinamik hâle getirmelidirler. Peki, nasıl getireceklerdir? Elbette ki, bunun çok yolu vardır fakat esas yol, ahlâkî temelleri sağlam bir maârif sistemiyle mümkündür. İlmi esas alan, okuyan, çalışan ve her türlü üretimi sağlayan gençlerin yetiştiği bir Türkiye’nin önüne geçilmesi mümkün değildir...." YAZININ DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur