Alexa

Pontus Ne Demektir? Pontus İsmi Nereden Geliyor?

Pontus son zamanlarda araştırma konusu oldu. Vatandaşlar pontus'un ne demek olduğunu araştırıyor. Pontus bir millet midir? Pontus hangi çağlarda veya ne zaman vardı? Pontus, coğrafi olarak değerlendirilen bir bölgeye verilen isimdir, bir millet midir Pontus...

Pontus Ne Demektir? Pontus İsmi Nereden Geliyor?

Pontus ve pontusculuk sözleri çok sık kullanılmaya başladı. Pontus ve pontusculuk nedir? Pontus ismi nereden geliyor. Pontus bir millete verilen isim midir? Yoksa pontus bir bölgenin ismi midir? Bu ve benzeri araştırmalar yapan vatandaşlar Google arama motorundan da şu aramaları sıklıkla yapıyor: 

pontus rumları, pontus soykırımı, pontus rum devleti hakkında bilgi, pontus heykeli, pontus rum cemiyeti harita, pontus rumcası, pontus rum nerede kuruldu, pontus rum bayrağı nedir?

PONTUS NEDİR?

Pontus sözcüğü bir milletin, toplumun yahut etnik bir grubun adı hiç bir zaman olmamıştır.Pontus, deniz anlamına gelen bir kelimedir. Pontus, sözcüğünden bir toplumun, bir ırk varlığı bulunmamaktadır. Pontus; Anadolu, Rumeli, Marmara denizi, Ege bölgesi gibi tarihi ve coğrafi olarak değerlendirilen bir bölgeye verilen isimdir.

Pontus millet değildir.

Ismarlama tarih yazıcıları ders kitaplarının kabına “milli” yazınca milli olunacağını sanıyor. Yunanlı, Türk milletini işgalci, kuşatmacı gibi göstererek 5000 yıllık topraklarımızda hak iddia etmeye kalkmıştır. Pamukçuklarda “ Megalo İdea’ya” bahçıvanlık yapıyordu.

Antik yazarlar Pontus sözcüğünü çoğunlukla Karadeniz kıyılarının boyunca dizilmiş, koloni kentleri için kullandılar. Ardından ” Pontus” Karadeniz’in güney kıyılarını anlatmak için ifade ettiler. Heredot ve Ksenofon’un eserlerinde de öyle bahsedilir. Helenistik çağda çeşitli halkların içinde bulunduğu dönemde buralara Kappadokia denilmiştir. daha sonraki dönemde ise Pontus kıyısındaki Kappadokia olarak adlandırılmıştır. Zaman içinde “Pontus” denilmiştir.

Tarihi Süreç:
Pontus bölgesi, doğuda Kolhis, batıda Halys (Kızılırmak),kuzeyinde Euxeinos ve güneyinde de Kappadokia Armenia ile sınırlıdır. (8) Pontus’lular hakkında bilgi veren önemli kaynaklar Ksenefon’un Anabasis’i ve Strabon’un Coğrafyasıdır. Bölgeye Eksinos Pontus denildiği dönemlerde burada yaşayan halklar arasında,”Kardukhlar, Armenler, Khalybler, Skythenler, Makronlar, Kolhlar…vardı. Bunlar Kafkas kökenliydi ve aralarında Türk boyları bulunuyordu.”


Büyük İskender’in ölümünden sonra, komutanları arasında sürüp giden mücadele ve karışıklığı fırsat bilip, bundan faydalanan Pers kökenli Pontus valisi Birinci Mithradates (Mitridat), yerli halklar ve onların kalıntılarından oluşan, Helen olmayan topluluklarla İ.Ö.281’de”Pontus Krallığı”nı kurmayı başarır. (10) Pontus Kapadokyasında o zaman oturan halk İran kökenli, Asyalı bir topluluk ve Paflagonyalılardan oluşuyordu. Bunlar Gaşkalar, Hititler, Frigler, Milezyenler, Kimmerler gibi Hellen olmayan yerli toplumların kalıntılarıydı. Mitridat öldüğü zaman( ö.266) oğullarına kuvvetli bir devlet bırakmıştır.

V.Mitridat zamanında Paflagonya (Kastamonu, Çankırı, Bolu yöreleri) fethedildiği gibi Ankara yöresindeki Galatları’da nüfuzları altına almışlardır.Pontus devletinin kurucusu da, Hanedanı da Persli asilzadelerdir. Tebaası ise fetihten önce orada iskân olan Anadolu’nun yerli halklarıydı.

Bu dönemlerde Karadeniz veya Pontus kıyılarında Yunanlılar başlıca dört kent koloniye, yani Trabzon, Amisos, Sinop ve Herakleiaya (Ereğli) yerleşmiş bulunuyorlardı. İç kesimlerdeki Pontus’lular tümüyle Asya kökenli topluluklardan oluşuyordu.


M.Ö. 546 yılında Anadolu’da Pers hâkimiyeti dönemi başlar. Persler Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını “ Pontus Kapadokya’sı” adı ile anmışlardır.

Konuyla ilgili Daha geniş kaynağa BURADAN ulaşabilirsiniz

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 00:47
YORUM EKLE

banner325