Türk - Batı Kavgası

M. Halistin Kukul, 'Türk - Batı Kavgası - Celladına Aşık olmak' başlığı altında yayınladığı makalede, Süleyman Kocabaş’ın yayınladığı sekseniki kitabından birinden bahsetti.

Kapsam 14.06.2022, 10:32
Türk - Batı Kavgası

M.Halistin Kukul, yeni makalesinde, Türk düşmanlarının boş durmadığını, emperyalizmin sinsi planlarla yoluna devam ettiklerini belirterek önemli hatırlatmalarda bulundu  ve önemli hususlara dikkat çekti.

"Milletlerin târihinde bâzı nirengi noktaları vardır. Çıkışta ve inişte, kopuşta-ayrılışta, yükselişte çöküşte, dâima bu noktalar üzerinde durulur; bu noktalardan harekete geçilir." diyen Halistin Kukul, "Türk târihi, dünya târihinde, târihî derinlik, coğrafî genişlik ve kültür ve medeniyet ihtişamı bakımından, en önde gelen birkaç tarihten biridir. Bugünün birçok devleti târih sahnesinde yokken, Türk milleti, onlarca asırlık ömründe, kaç devlet, beylik, imparatorluk görmüş/yaşamış bir millettir. Muhakkaktır ki, zamanımızın Türk nesli, bunu iyi bilmeli ve her sahadaki, ilmî, siyâsî ve kültürel çalışmalarını buna göre tanzim etmelidir." dedi.

"Başlık olarak verdiğim “TÜRK-BATI KAVGASI/CELLÂDINA ÂŞIK OLMAK”, Süleyman Kocabaş’ın bugüne kadar yayınladığı sekseniki kitabından biridir. Şunu da hemen ifade etmeliyim ki, yazar Süleyman Kocabaş; bilhassa yakın târihimiz hakkında eser vermiş, gayretli bir araştırmacıdır.

Bu eserlerinden bâzıları şunlardır: “Ermeni Meselesi Nedir Ne Değildir?, Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücâdelesi, Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar Türkiye ve İngiltere, Avrupa Türkiyesi’nin Kaybı ve Balkanlarda Panislavizm, Vadedilmiş Toprak Filistin İçin Mücâdele Türkiye ve Siyonizm, Penceremizden Şarka Doğru Politikası Tarihte Türkler ve Almanlar, Kuzeyden Gelen Tehdit Tarihte Türk Rus Mücâdelesi, Paris’in Doğu Yolu’nda Yaptıkları Tarihte Türkler ve Fransızlar, Kendi İtiraflarıyla Jön Türkler Nerede Yanıldı?, Sultan II. Abdulhamid Şahsiyeti ve Politikası, Osmanlı İhtilâlllerinde Yabancı Parmağı, Türkiye’nin Canı Boğazlar, Tarihte Adil Türk İdâresi, Türkiye Nereye Gidiyor?...” DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)