Halistin Kukul: Ali Evren veya Ahi Evran

Ahî Evren veya Ahî Evrân, Anadolu’da, Ahîlik adlı esnâf teşkîlâtının kurucusudur; âlim ve velî bir şahsiyet olmasının yanında, vatan müdâfaası için de kendini ortaya koyan bir kahramandır.

Kültür Sanat 30.10.2021, 15:13
Halistin Kukul: Ali Evren veya Ahi Evran

Yazar Halistin Kukul, 'Ahi Evran Ahilik' (Fütüvvet ve Fütüvvetnâmeler) başlığı altında yazdığı yeni makalesinde fikir dünyamızı pek çok eser kazandıran yazar Oğuz Çetinoğlu’ndan bahsetti.

Türk milletinin çok sayıda ve çok cepheli kahramanı olduğunu belirten Kukul, "Zâten, bilinir ki, kahramanı olmayan milletler yaşayamazlar. Bunların bâzıları, fikir öncüleri/kılavuzları/rehberleri; bâzıları ise, harp meydanlarında Allah, Peygamber, vatan, millet ve bayrak aşkı uğruna canlarını ortaya koyan gaaziler ve şehitlerdir." dedi.

"Ahî Evren veya Ahî Evrân da, Anadolu’da Ahîlik adlı esnâf teşkîlâtının kurucusudur; âlim ve velî bir şahsiyet olmasının yanında, vatan müdâfaası için de kendini ortaya koyan bir kahramandır." ifadelerine yer veren Halistin Kukul, "Bilhassâ; 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra, Moğolların Anadolu’yu kasıp kavurmaları üzerine, yapılan mücâdelede, Ahî Evren teşkîlâtının büyük başarıları olmuştur. Ahî Evran zamanında, herkesin korkup kaçtığı bir yılan varmış ve bu yılanı, “kerameti” sâyesinde kendisine itâat ettirmesi üzerine “yılanın kardeşi” mânasını taşıyan unvan olarak, kendisine “Ahî Evran” denmiştir." dedi.

Fikir dünyamıza pek çok eser kazandıran yazar Oğuz Çetinoğlu’nun yazdığı bir kitabı dile getiren Halistin Kukul, şunları söyledi:

“Ahî Evran Ahîlik Fütüvvet ve Fütüvetnâmeler” adlı kitap, bugüne kadar Toprak, Tarih ve Düşünce, Orkun, Türk Yurdu, Kümbet, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür gibi dergileride yazıları yayınlanan ve yirminin üzerinde esere imza atan, Oğuz Çetinoğlu’nun, bu âlim ve velî şahsiyetimiz için hazırladığı son kitabının adıdır. 246 sayfalık eser, Bilgeoğuz Yayınları arasında yayınlanmıştır. Önsöz yerine yazdığı “Başlarken” yazısında, Oğuz Çetinoğlu, bize/okura, eserini şu anafikir üzerinden hazırladığını işâret etmektedir... DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)