M. HALİSTİN KUKUL’DAN BEYİTLER

Muhterem okurlarımız!..Daha ziyâde makaleleriyle sizlerle muhatap olan  Em. Öğretim Görevlisi Şâir ve Yazar M. Halistin Kukul, zaman zaman da şiirleriyle, yayınlarımıza çeşni katıyor.

Kültür Sanat 28.09.2020, 11:21
M. HALİSTİN KUKUL’DAN BEYİTLER

Emekli Öğretim Görevlisi Şâir ve Yazar M. Halistin Kukul, zaman zaman da şiirleriyle, yayınlarımıza çeşni katmaktadır. O’nun, Türk şiirindeki yerini bilenlerimiz elbette ki, bilirler. Ancak; gerek şiir ve gerekse Türk nesrinin değişik sahalarında yâni hikâyede, tiyatroda, denemede ve tenkitte de imzası bulunmasına rağmen, asıl sahasının şiir olduğu hususunda edebiyatla meşgul olan herkes mutabıktır.

Bâzılarınız, onu, tiyatrolarından, hikâye kitaplarından ve makalelerinden, bâzılarınız da, Şeyh Şâmil Destanı, Kıbrıs Destanı, Kanije Destanı, Ayçiçekle Nurdede, Şiirlerle Nasreddin Hoca Fıkraları, Sonsuzluk Merdiveni ve Uyanmak Zamanı isimli şiir kitaplarından tanırsınız.

Sunacağımız BEYİTLER, hece vezniyle yazılmış, sosyo-kültürel mes’elelerimizi dile getiren, âhenk dolu ve bununla da kalmayarak teşhis koyup çâre üretmektedirler.

KAPSAM HABER olarak; KUKUL Hoca’nın, zevkle ve düşünerek okuyacağınızı ümit ettiğimiz 30 beytini takdim ediyoruz.

AYMAZ

Basit menfaat için dünyayı yakar, aymaz;

Fakat önünde duran kör kandili yakamaz!

DAR KAFALI

Dostuna, “Müfteri der, mandacı, dar kafa!”, der;

Boynunda bir ip ile, başka tarafa gider!

YETMEZ Mİ

Gecenin bu vaktinde ne için uykusuzum?

Bir dilim ekmek, bana, yetmiyor mu, a kuzum?

ENDÂZE

Dîni istismar eden, dünyanın kepâzesi!

Elbet bir gün alınır, boyunun endâzesi!

DÎN TÂCİRİ

 Ey yobaz dîn tâciri, farkın yok inanmazdan!

Belki daha betersin, yalanın var,  gammâzdan!

AVARE

Ya niçin avaresin, eşeliyorsun kumu?

Ya benim derdim ne ki, bölüyorum uykumu?

TUFAN

"Devletin malı deniz", deyip kıymayın ona!

Senden sonra tufansa, ne kalacak toruna?

TUZU KURU

Niçin hep arıyoruz başkasında kusuru?

Herkes mağdur, sâdece ben miyim tuzu kuru?

VATANSIZ

Sorsam, o şuûrsuza: "Hani nerde vatanın?"

Der ki: "Nedir cezâsı vatanını satmanın?"

SURİYELİ ÇOCUK

Mağdur çocuk, annesi, onu nasıl koruyor;

İnsanlık sefâletin üstünde oturuyor!

MUHACİR

Öksüz yetim hakkına, sen, ecir mi diyorsun?

Şu hırsıza-arsıza muhacir mi diyorsun?

MAYA

Ne hâlde ahvâliniz; bozuldu mu mayanız?

Her yalanın ardından çıkıyor bir foyanız!

MÂSÛM ÇOCUKLAR

Bunların günâhı ne, ey câniler gürûhu?

Yok mudur içinizde, zerre insanlık rûhu?

İNSANLIK ADINA

Hep insanlık adına, deniliyor da, asla,

Geçilmiyor bir türlü, hiçbir yerde bu fasla!

HAYDUT

Kılık-kıyafet tamam, lâkin sözleri, barut!..

Dış görünüş boşuna, kafa haydut mu haydut!

EŞKIYÂ

Eşkıyânın eline verirseniz kalemi,

Bir çizgi ile çizer, bil ki, cümle âlemi!

YIĞIN

Değiliz, bilesiniz, kuru bir ot yığını!

Siz mi yakacaksınız, mutluluk ışığını?

SORU

Hakk'a saygısızların, insan aşkı olur mu?

Söyleyin bu kafayla, insanlık kurtulur mu?

ENSÂR

Ensârlık böyle olmaz: Devletin kasasından...

Ne hisse bekleniyor, sevap piyasasından!!!

AH

Sakın, sakın kimseden almayın kat'iyyen ah!

Benim hakkımı yiyen, iflâh olmaz inşallah!

YAZIK

Yazık, yazık, memleket ağlıyor için için;

Ya bu övgüler kime, alkışlar kimin için?

DUÂ

Rabb'im, sadakatimi dâim eyle huşuyla!

Kalbimi huzur doldur, samimî duruşuyla!

YAS

Kim tutuyor acaba şehitlerin yasını;

Keyifle sürenler mi koltuğun sefâsını?

KÖŞE KAPMACA

ABD p(i)lânı ne; bak, Rusya ne yapıyor?   

Avrupa, Çin, İsrail, hepsi köşe kapıyor!

TÜRK DÜNYÂSI

Uyu uyu, sonra da, dön ve ağla, tut yası!

Kime vardır söyleyin, bu  uykunun faydası?

HERKES KENDİNE

Kim bilir, kimin neye saptığı-taptığını;

Kimse yapmaz, kişinin,  kendine yaptığını;

VARDIR

Nefs adında kaç tane pusuda ordum vardır;

Bilinsin ki, bin misli endîşem-korkum vardır!

ÖLÜM

Korku değil ölümden, ne terketmek cihânı;

Dünyâdan dîğerine geçmenin heyecânı!

NE ÇIKAR

Ne çıkar kilon ağır, boyun olsa çok büyük!..

Kâğıt da olmaz senden, için bomboş bir kütük!..

DUR

Boş yere söz söyleme, yer seni kibir-gurur;

Haddini aşma sakın, duracağın yerde dur!

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (2)
Yasemin Kukul 9 ay önce
Muhteşem beyitler, emeğe ve yüreğe saglık.
İbrahim COŞAR. 9 ay önce
Veciz sözler, cepte taşımak gerek. Selam ve saygıyla.