M.Halistin Kukul

Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul
Yazan ve Şair

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

Yazı hayatımda, tiyatronun ayrı ve önemli bir yeri vardır. Çocukluk yaşlarımdan itibaren –zamanın zor şartları içersinde ne kadar mümkün olabilmiş ise- şiirle meşgul olduğumu, daha evvel söylememe rağmen, okul müsamerelerinde zihnimde...
27 Mart 2023

TÜRK OCAKLARI ve TÜRK YURDU DERGİSİ

Milletler, millî ülküler etrafında toplaşarak birleşirler. Bilinmelidir ki; millî ülküler; milletlerin, târihlerinden gelen an'anevî dinamik unsurlarından başka bir şey değildir. Bu mânâda, Osmanlı Türk Cihân Devleti'nin son...
25 Mart 2023

BİRLEŞİK KELİMELER

Demek ki, hâlâ sıkıntılarımız, hâlâ anlaşamadığımız ve aşamadığımız meseleler/engeller var ki, bu başlığı yazdım. Demek ki; hâlâ, -bu zamanda- günümüz Türkiyesi'nde, Türkçe'deki birleşik kelimelerde belli bir mutabakata...
23 Mart 2023

ESNAF AĞZI-TÜCCÂR AĞZI-PAZARCI AĞZI-SİYÂSETÇİ AĞZI

Konuşmada ve yazmada ‘üslûp' çok önemlidir. Çünkü; güzel sözle hitap etmek, bize, aynı zamanda dînimizin de, töremizin de emridir. Zîra; mukaddes kitâbımız Kur'ân-ı Kerîm'de, 'İnsanlara güzellikle söz söyleyiniz”...
20 Mart 2023

Yedi Mehmetler Destanı

Sene 1915. Barut, kan, ateş ve yanık kokusundan geçilmediği zamanlar… Seddülbahir, Zığındere, Kilitbahir, Kabatepe alev alev!.. Conkbayırı, Arıburnu binbir meşakkatle dolu.. Dağları, vâdileri, sâhilleri kara dumanların sardığı Çanakkale...
17 Mart 2023

İSTİKLÂL MARŞI’MIZ: MİLLÎ TÂRİH ŞUÛRUMUZ’DUR

Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921 târihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Türk İstiklâl Marşı, aynı zamanda, millî târih şuûrumuzu terennüm eden muhteşem bir destandır. Türk Milleti; Osmanlı Türk...
11 Mart 2023

Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılına Doğru; Milli Mücadelede Türk Kadını

Millî Mücâdele; vatan müdafaası için, sömürgeci istilâcılara karşı direnilen millî bir harekettir. Millî Mücâdele; maddî ve mânevî bütün unsurlarıyla, milletçe yapılan topyekûn bir direniş, bir kükreyiş, kendini ortaya koyuştur....
08 Mart 2023

'YÜREĞİM AĞRIYOR- RUHUMUZ ACIYOR'

Romantizm lüksümüzün olmadığı zamanlardayız!.. Kaybettiklerimizin yerine aynısını ikame edemeyeceğimize göre, bir an evvel aklımızı başımıza toplamalıyız!.. Birbirimizin sesine âcilen kulak vermeli, derman olmalıyız!.. Depremin maddî...
06 Mart 2023

SOĞUĞU SARINMIŞ CANLAR

SOĞUĞU SARINMIŞ CANLAR Kıpkızıl şimşekler çaktı, vahşî bir uğultu… Âfet!.. Ne mülk, ne para, ne makam, kıyamet bu, tam kıyamet!.. *** Yer ile gök geldi-gitti, cümle âlem feryad figan; Can telâşı, mal telâşı, yürümüyor artık...
01 Mart 2023

MİLLÎ BİRLİK ve DEMOKRASİ

Adâleti en başa koyup, insan hayatını kıymetli kılan her sahaya el atabiliriz. Esas bu olduğu müddetçe, demokrasi; bu vazgeçilmezlerden biri olarak karşımıza çıkar. Demokrasi; serbestlikler ve hürriyetler adına dağınıklık veya lâçkalık...
22 Şubat 2023