21
Nis 2018
ATTİLÂ'DAN AHMET CEVAT'A..

Mehmet Emin Resulzâde'nin talebi üzerine, Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa ( Killigil) komutasında, Azerbaycan, Kuzey Kafkasya ve Dağıstanlılar'dan meydana gelen yirmi bin kişilik gönüllünün takviye ettiği Kafkas İslâm Ordusu'na...

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2018
DOĞU TÜRKİSTAN'DAN DOĞU GUTA'YA

Babası Kaynaş Gayretullah'ın yazdığı ve oğlu Hızırbeg Gayretullah tarafından günümüz Türkçe'sine tercüme edilen "Dumanlı Yıllar" adlı kitabın Giriş bölümünden bir cümleyle söze başlamak istiyorum. Diyor ki: "1949 yılının...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2018
AMİSOS'A VE AMAZON'A DÂİR

Bunlardan "Amisos" mevzî; " Amazon" ise efsânevî ve icrâ edilenler ve icrâ mevkiine konulması düşünülenler cihetinden de hayâlîdir. Zîrâ; Amisos, kendi zamanında ne derecede müessir ve kayda değer bir birlikti ki, şimdi olabilsin! Sâdece...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2018
Başgil'den Türk'e ve Türkçe'ye Dair

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in, ilk baskısı 1948'de yapılan "Türkçe Meselesi" adlı kitabından bir bölüm nakletmek istiyorum. Bu; sâdece kendi zamanının ve öncesininkilere değil, günümüzdeki tartışmalara da ışık tutacak...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2018
İNCİR KUŞLARI

Uzun zamandır roman okumamıştım. Sebebi, belli bir şeye bağlı değil!..Okumam gereken bâzı kitaplar, gelen kitaplar, yazı işlerim vesâire derken, biraz da şiire ve makaleye dalmamdan olacak, çok sevdiğim hâlde, roman okumaya vakit ayıramadım....

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2018
RIZA AKDEMİR'DEN TÜRK GENÇLİĞİNE

Türk gençliğinin önünde, kendine, her sahada  rehberlik yapacak o kadar çok büyük şahsiyetimiz var ki, herbiriyle ne kadar iftihar etsek azdır.  Ancak;  bunların bâzıları, eserlerinde, doğrudan doğruya...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2018
Yeni Milliyetçi Akım ve Alparslan Türkeş

Tarih boyunca, kavimler ve daha sonraları milletleşmeye ulaşan topluluklar,  mücâdelerini değişik adlar altında devam ettirmişlerdir. Bunlar; kâh doğrudan doğruya bir başka milletin varlığını hedef alarak, kâh iktisâdî sebepler...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2018
OKUR GİBİ GÖRÜNMEK

Başkaları horul horul, mırıl mırıl uyurken, Türkiye harıl harıl okuyor, desem, inanır mısınız?      Sakın inanmayınız!..      Her nereye baksan, insanların elinde bir kitap var, desem, inanır mısınız?  ...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2018
Vefâtının 45. yılında: Aşık Veysel Aşkı

Aşk; sarıp sarmalayan, derin bir muhabbetle kucaklayan, gönüller arasına mecâzî değil, hakîkî köprüler kurabilen, şiddetli sevginin adıdır. Bu cihetten bakıldığı zaman, aşk; ahlâkın güzelleşmesi yolunda merhale katetmek ve seviye kazanmaktır....

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2018
"AMAZON" MODASI

"Amazon", Yunanca bir kelime olup, dilimize, F(ı)ransızca'dan girmiştir. "Amazone, n.f. Femme d'un courage mâle et guerrier. Femme qui monte â cheval. " (Larousse de Poche, Page. 13) Yani; "Savaşçı ve erkeksi bir cesârete sahip kadın....

MAKALEYİ OKU