M.Halistin Kukul

Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul
Yazan ve Şair

kitap Dünyası - 24

Kitabı, hayatının merkezinde görmemek veya görememek, bir insan için, hakîkaten, körlüklerin en beteri'dir. Çünkü; ferdî olarak elde ettiğimiz bilgileri, kitap denilen bilgi hazîneleri olmadan öğrenmemiz hiç de kolay değildir. Kaldı...
01 Aralık 2021

KUNURİ DESTANI

'Türkler kahramanların kahramanıdır. Türk Tugayı için imkânsız diye bir şey yoktur.” Mareşal Douglas MacArthur – Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Başkomutanı 25 Haziran 1950. Kuzey Kore, Rusya'nın kışkırtmasıyla, kandaşı...
26 Kasım 2021

Sağlık - Adalet - Eğitim

Bir soru ile başlayayım: ' Bana, bu üçünden hangisine öncelik verirsiniz?” diye sorsanız, inanınız ki, aralarında hiçbir tercih yapamam. Yâni; bu sıralamanın önceliği yoktur!.. Böyle bir sorunun kıskacında olarak, hiçbiri, bir dîğerine...
20 Kasım 2021

Türk Birliği

Dünyâ, her geçen saniyede, yeni değişimlere uğruyor; yeni gelişmelere sahne oluyor. Türk milleti olarak, tarih boyunca, bu sahnedeki yerimiz, mevkimiz ve itibarımız mâlûmdur. Türk Birliği'ne giden/yürünen/atılan her adım, ileri bir...
16 Kasım 2021

Kültür Üzerine Birkaç Söz

Türkiye'de ve dünyâda, hakkında en çok konuşulan ve tartışılan hususlardan biri de kültür'dür. Bizde, bunu, ilk olarak, Ziya Gökalp, 'hars” kelimesiyle ifade etmiş, daha sonraları 'kültür” olarak yaygınlaşmış fakat...
14 Kasım 2021

Milli Eğitim - Kalite ve Gelişme

Millî eğitim; millete sadakatin eğitimidir. Geçmişe hürmetin; geleceğe güven vermenin, istikbâli aydınlatmanın reçetesidir. Böylece; insanlık âlemine yeni ufuklar açmanın çetin, çileli fakat netîce itibariyle şükür meyvasıdır. Aynı...
05 Kasım 2021

EDEBİCE DERGİSİ’NDEN “IŞINSU”YA VEFÂ

Bafra'da, YAŞAR VURAL ve arkadaşlarının büyük emek ve gayretiyle,- imkânsızlıklar içersinde- , 28. sayıya ulaşan EDEBİCE DERGİSİ, son sayısını büyük romancımız EMİNE IŞINSU için hazırladı. 5 Mayıs 2021 târihinde hakkın rahmetine...
03 Kasım 2021

'Ahi Evran Ahilik' (Fütüvvet ve Fütüvvetnâmeler)

Türk milletinin çok sayıda ve çok cepheli kahramanı vardır. Zâten, bilinir ki, kahramanı olmayan milletler yaşayamazlar. Bunların bâzıları, fikir öncüleri/kılavuzları/rehberleri; bâzıları ise, harp meydanlarında Allah, Peygamber, vatan,...
30 Ekim 2021

Cumhuriyet'ten Milli Demokrasi'ye

Siyâsî rejimlerin adlarına yüklenen mânalar kadar, sahadaki tecrübeleri ve uygulanmaları da önemlidir ki, pek çoğu da şaşırtıcıdır. Buna rağmen, bugüne kadar, en mükemmel sistemin 'cumhûriyet” olduğu fikri, kabul görmüştür....
28 Ekim 2021

AKILSIZ ŞİİR

Şiir söz konusu olunca, birilerinin aklı başından gidiyor ve bu birileri, hep, 'Ben!” diyerek söze başlıyorlar. Dediklerine baktığımız zaman ise, ortada, sâdece, zihinlerindeki ‘muhakemesiz' birkaç safsatadan başka bir şey görünmüyor....
26 Ekim 2021