Alexa
08
Ağu 2018
Peyami Safa'yı Tanımak ve Anlamak

Türk şâir, edîb, fikir adamları ve yazarları içersinde, ilim ve irfânından en çok istifade ederek, üslûbu ve fikrî tavrını sevip takdir ettiğim kişiler arasında, hakkında en az yazı yazdığım nâdir şahsiyet Peyâmi Safa olmuştur....

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2018
Dünya İnsanı Yetiştirmek

Dünya insanı demek, kozmopolit ruhlu, kendini inkâr eden değil; millî hassasiyetlere sâhip, ahlâklı,  adâletli, hoşgörülü, ilmî, İslâmî ve cihânşûmül değerlerle teyzîn edilmiş, yaratılış gaayesini müdrik insan demektir. İstanbul'da...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2018
BETONLAŞIYORUZ

Kim uydurmuşsa uydurmuş, 'Soğdca” bir isim olan 'kent” kelimesinden Türkçe'nin hiçbir kaidesine uymayan bir 'Kent-sel Dönüşüm” tâbiri piyasaya sürülmüştür. Senelerdir, ortalık 'Kentsel Dönüşüm”le dalgalanıp...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2018
"EN SERT EN AĞIR ve EN CAYDIRICI ”

Birkaç gündür, 'Eylül” ve 'Leylâ” hâdiselerinden sonra, zaman buldukça, selâhiyetli ve mes'uller ile, bâzı görüş sâhiplerinin beyanlarını dinliyor ve okuyorum. Hepsinin dilinde hemen hemen aynı lâf cambazlığı: ”En...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2018
ÎDÂM!.. ÎDÂM!.. ÎDÂM!

Cemiyet nizâmını sağlamanın yegâne yolu ‘adâlet'in temini ile, beşerî vicdânı tatmindir. Eylül Yağlıkara adlı 8 yaşındaki bir kız çocuğumuzun 22 Haziran'da Polatlı'da mârûz kaldığı tecâvüz ve öldürülme hâdisesi...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
DERSHÂNELER ve HAPİSHÂNELER

Ders, Arapça; hâne ise, Farsça birer isimdir. Aynı şekilde; habs/hapis de Arapça'dır. Bunlar; Türkçe'mizde birer terkip teşkil ederek, 'dershâne” ve 'hapishâne” olarak kullanılmaktadır. Birincisi, bir öğretici tarafından...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2018
ADÂLET HANIM-VİCDÂN BEY VE MÜLÂYİM

Tesâdüf bu ya, aynı mahallede oturan ancak birbirini uzaktan tanıyan üç kişi, günlerden bir gün t(ı)ramvayda karşılaşırlar. Aslında, herkes, Mülâyim'i iyi tanır da, çok defa, onu tanımazlıktan gelir!.. Hattâ, içten pazarlıklı,...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
NECİP FÂZIL'IN ŞİİRLERİNDE EMPERYALİZME KARŞI DURUŞ 

a. Emperyalizm Hakkında  Necip Fazıl'ın şiirlerinde, muazzamla ifade edilebilecek derecede bir metafizik derinlik bulunmasının yanında, aynı muhteva genişliğinde ve hâdiseleri ihâta edici bir hüviyetle sosyal mes'eleleri ...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2018
Elâzığ’dan Yayılan Güzellik: BİZİM KÜLLİYE DERGİSİ 

Anadolu dergiciliği, iftihar edebiliriz ki, Türkiye'yi aşmış, Türk Dünyâsı dergiciliği hüviyetine bürünmüştür.  Asırlık dergi Türk Yurdu'ndan, Hisar'a, Çağrı'ya, Türk Edebiyatı'na, Erciyes'e,...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
BAYRAMINIZ MÜBÂREK OLSUN

Allah ü teâlâya şükürler olsun ki, bir bayrama daha ulaşmayı bizlere nasip etti. Bayramınız mübârek olsun!.. Türk milleti ve İslâm âlemi olarak, dünyânın bir ucundan dîğer ucuna kadar, bu mübârek bayramı neşe (!), huzur (!), güven...

MAKALEYİ OKU