M.Halistin Kukul / Son Makaleleri

M.Halistin Kukul / Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul

Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul
Yazan ve Şair

Adalet Nedir?

Günlük hayatımızında en çok kullandığımız kelimelerden biri de ‘adâlet'tir. Hattâ, her zaman ve her yerde, âdil olmanın önemine işâret eder, başkalarının, bunu yerine getirmediği hususunda beyanlarda bulunuruz. Kendimizin mağdur...
01 Nisan 2021

Şimdiki Reçete Bu mudur Beyler?

Yaptığımı yapma, dediğimi yap; Şimdiki reçete bu mudur beyler? Bir de, şu kaskatı çehreli, hitap, Şimdiki reçete bu mudur beyler? *** Dert etme, diyorsun; her şey perîşân; Ne düğün oluyor, ne söz, ne nişân! Ne bir güzellikte, başa...
21 Mart 2021

Kitap Dünyası - 21

Kendi milletinin değerlerine uzak duranların, cihânşümûl değerlerle muhatap olması çok zordur. Çünkü; itici, geliştirici ve şahlandırıcı kuvvet millî değerlerdir. Bilinmelidir ki, bu; basit veya gelip geçici hevesleri ihtiva eden bir kuvvet...
18 Mart 2021

Kadın, Cinayet ve İnsanlık

Bu cinâyetler yeni değildir ve elbette ki, târih boyunca da dünyânın her yerinde vardı. Ancak; bizde, Özgecan Aslan isimli kızımızın, henüz 19 yaşında iken, 11 Şubat 2015 tarihinde, alçakça katledilişinden îtibâren alevlendi... O gündür...
14 Mart 2021

İstiklal Marşımız 100 Yaşında

Osmanlı Türk Cihân Devleti'nin bilhassa son on yılı büyük mücâdelelerle, büyük zayiatlarla geçmiştir. Balkan faciası, Çanakkale ve Kafkas cephesindeki kayıplarımızın yanında, bütün Anadolu'yu saran büyük ateşin söndürülmesi...
09 Mart 2021

Çocuk Edebiyatının Temel Meseleleri

'Çocuk Edebiyatı” değil de, ‘Çocuklar İçin Edebiyat' ifadesi, bana daha doğru geliyor. Eski yazılarımda da, bunu, hep böyle değerlendirdim. Çünkü; bundan, yâni, 'çocuk edebiyatı” ifadesinden, ‘çocukların yazdığı-meydana...
07 Mart 2021

Dert - Name

DERT-NÂME Baştanbaşa bozuk bütün saatler; Sen, yine debelen bu dünyâ diye! Hakîkat mi oldu, söyle, vaatler; Sen, yine debelen bu dünyâ diye! *** Deve çekmez, senin çektiğin yükü; Yediğin zehirdir, zıkkımın kökü. Her yandan geliyor pimpis...
02 Mart 2021

Kitap Dünyası - 20

Her şeyin faydalısı zararlısı olduğu gibi, kitapların da faydalısı ve zararlısı vardır. Sakın, bu da nereden çıktı diye bir evhama kapılmayın!..Bu, böyledir!..Kötülüğü telkin ve tavsiye eden bir yazılı metne -ki, bu, bir kitap da...
25 Şubat 2021

Fikir Adamı - Kibir Adamı - Küfür Adamı

İnsanoğlu, Allahü ü teâlânın kendisine verdiği nimetlerin kıymetini idrâk edebilse, bugün, dünyâ sulh, sükûn, huzur ve refah içersinde olurdu. Kendi mevkisini, kıymetini ve yaratılış maksadını bilmeyen insan, ne yazık ki, ekseriyâ,...
20 Şubat 2021

Dam Üstünde Saksağan Vur Beline Kazmayı

DAM ÜSTÜNDE SAKSAĞAN VUR BELİNE KAZMAYI Demokrasi sözüyle, aldılar benden oyu; Bilmem nerden geliyor, bu değirmenin suyu! Dost edinip moskofu, ortak görüp kovboyu! Ağızlar kelepçeli, neyimiş kendi soyu; Türban dediler, baştan, çıkardılar...
16 Şubat 2021