Alexa
05
Ara 2019
Türk Dünyası Özüne Dönmelidir

Büyük milletlerin düşmanları çok olduğu gibi, millî dâvâları, millî hedefleri ve ülküleri de geniştir, büyüktür. Onların maksadı; dünyâyı sömürmek, mazlûmu ezmek, kimsesizin elindeki alıp onu perîşân etmek değil; insanı hür...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2019
ORHAN ŞÂİK GÖKYAY DENİNCE

Herkes, O'nu, 'Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır” diye başlayan 'Bu Vatan Kimin?” başlıklı şiiriyle tanıdı. Ben de, öyle tanıdım!.. 1950'lerde başlayan ilkokul sıralarımdan îtibâren,...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2019
Güzel Şeyler de oluyor

Çağımızda, bilhassa şu son günlerde, insanlar, çocuktan gence, gençten yaşlıya hemen hemen herkes, büyük bir s(i)tres/gerilim/bunalım içinde bulunmaktadır. Elbette ki, bu, fıtratımızdan geldiği gibi, âileden, uzak-yakın komşudan, sokaktan,...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2019
Kutadgu Bilig'de Söz

İnsan olarak, her türlü istek, arzû, dilek, heves, heyecan, korku, sevinç, merâm ve meraklarımızı sözle ifade ederiz. Harften heceye, heceden kelimeye ve kelimeden de cümleye merhale merhale, düşünce ufkumuzu sözle derinleştirir ve geliştiririz....

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2019
Şiir Furyası (1)

Çok kimse, artık, şu 'ekol”, bu 'vezin” demiyor, önlerine çıkan dergide, varsa gazetede, feysbukta çalakalem yazıp, neredeyse her hafta, çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen 'şiir toplantıları”nda, bu alelacele yazdıklarını...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2019
Güldüren İşkence

Başlık altındaki, 'Kanlı 12 Eylül'ün Trajikomik Hikâyeleri” tâbiri, eserin anafikrini ortaya koymaya yetiyor. Yazar Emine Özgenç, bundan evvel aynı mevzûyu işleyen 'Eylül 12'den Vurdu” ve 'PKK Kampında Bir Ülkücü”...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2019
Anadolu Dergiciliği ve Erciyes Dergisi

'Anadolu Dergiciliği” derken, birilerini, başkalarından ayrı/farklı görmek; mes'eleyi, bâzılarının umûmî idrâkinde saklı bulunan sâde/basit bir ‘coğrafya' hâdisesi gibi telâkki etmek maksadında değilim. Çünkü; coğrafya,...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2019
Türk Devletleri

15 Ekim 2019 târihinde, Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de toplanan 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi/Keneşi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi”ne, ev sahibi olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2019
CUMHURİYETTEN NE ANLAMALIYIZ?

Cumhuriyet'in ilânının 96. yılını kutluyoruz. Bu târih; benim de, yetmiş yedinci Cumhuriyet Bayramı'mdır ki, çocukluk ve gençlik yıllarımda, okula giderken, büyük heyecanlar yaşadığım bayramlarımızdan biridir. Sâdece o zamanlarda...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2019
MİLLÎ MUTABAKAT NEDİR?

Devlet yönetiminde, ‘halk/vatandaş/millet” veya yargı, ordu, sendikalar, üniversiteler...idâreye ne kadar karışırsa veya müdâhale ederse değil, ne kadar ‘destek olur katılırsa', o devlet,  iç murakabesini yapar ve 'halka/vatandaşa/millete”...

MAKALEYİ OKU