Alexa
18
Haz 2019
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMAYA DÂİR

Kültür varlıkları, insan zekâsı, aklı ve idrâkiyle meydana getirilen eserlerdir. Ekserisi, târihî hüviyete sâhiptir. Dolayısiyle, hem estetik, hem sosyolojik ve hem de târih, onlarda bir ifade ve bir değer bulur. Bu bakımlardan himâyeye,...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2019
KİTAP DÜNYÂSI - 9

Okudukça gelişir, okudukça tâzelenir, okudukça yepyeni dünyâlara açılır, okudukça târihin derinliklerine iner ve çalışmak için kendimizde cesâret buluruz. Yalnız bir şey var ki, okuma tercihlerimizi yerli yerinde yapmamız ve ‘zamanımızı...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2019
 “DEMOKRASİ...”

-Son Şâirler Sultanı Necip Fâzıl'ın Vefâtının 36. Yılı münâsebetiyle- M. HALİSTİN KUKUL Necip Fâzıl, 1980'de yazdığı "Manzara" başlıklı yüz elli dört mısrâlık hiciv şiirine şöyle başlar: "Demokrasi bu halka, Burunlarda...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2019
MANZARA-YI  UMÛMÎ

T(i)ren değişti makas; Karıştı avâm-havâs! Sarıldık çepeçevre, Boydanboya iltimas! Katranın en karası, Oldu vicdanda elmas! Çerçevele vicdanı, Nereye asarsan as! Medeniyet hamuru, Ruhsuzluk ile takas! Zulmete boyun büküş, Acaba kimden miras!...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2019
AH ŞU MİLLÎ EĞİTİM

Millî Eğitim Bakanı, yapmak istediği faaliyetleri iki kademeli olarak açıkladı. Basından tâkîp edebildiğim ve anlayabildiğim kadarıyla, birinci pilânlama, takvimle/tâtillerle; ikincisi ise, ders sayılarıyla ilgilidir. Önce, birincisine göz...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2019
19 MAYIS 1919 NEDİR?

19 Mayıs'ın önemini, kıymetini ve mânâsını anlamak için 18 Mayıs'ı iyi tahlil etmek gerekir. Evet, bir gün öncesinin ve onun da daha öncelerinin şartlarını... Bunu, tahlil ve idrâk edebildik mi? Hayır! Nedir 18 Mayıs, önce ona...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2019
HEDEF YENİ CEZAEVLERİ AÇMAK MI?

Haberleri okudukça ve hâdiselere de bizzat şâhit oldukça artık şaşırmıyorum. Biliyorum ki; devletlerin de, kişiler gibi, ulaşmayı arzu ettikleri hedefleri vardır. Bu hedefler, çok çeşitlidir ve  bunların da varlıklarını sürdürebilmeleri...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2019
HASAN UMUR’UN KALEMİNDEN “KURTULUŞ”

Hasan Umur, hem bir dîn adamı, hem bir tüccar, hem vatan sever bir Türk milliyetçisi ve hem de büyük bir 'Millî Mücâdele” kahramanıdır. Samsun'da, Hançerli Câmisi'nde verdiği vaazlarla,'Millî Mücâdele”ye katkı sağlayanların...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2019
MİLLÎ MÜCÂDELE’Yİ NASIL KAZANDIK?

Bu satırları, daha önce de, bir başka yazımda nakletmiştim. Önemine binâen tekrar naklederek başlıyorum: 'Birinci Umumî Harpten mağlûp çıktık. Galip olan İtilâf devletlerile bir mütareke imza edildi. Fakat bu mütarekenin hükümleri...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2019
AMAZONLAR-MIŞ!..

28 Nisan 2019 tarihli Samulaş Tramvay Gazetesi'nin 13. Sayfasında bir haberle karşılaştım. Sâdece, bizi ilgilendiren bölümünü naklediyorum. Başlık: 'Amazonların gözü üst ligde” Ve haber şöyle devam ediyor: 'KADINLAR Futbol...

MAKALEYİ OKU