M.Halistin Kukul

Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul
Yazan ve Şair

Âşık Kemâlî Bülbül'den Bir Şiir: Aslım Topraktan

Âşık Kemâlî Bülbül; 23 Eylül 2012 tarihinde ardamızdan ayrıldı. 2021'de, O'nun ölümünün 9. yılındayız. Günler, aylar, yıllar su gibi akıp gidiyor!. İster hayatta olunsun, ister ahirete intikal edilsin, bu, böyledir!. Hepsi...
13 Eylül 2021

İnsan, düşünceden ibâret değilse, nedir?

Bu yazımda, sâdece dört beytimi sunuyorum. Bunu, az görenler olabilir!..Bence değil!..Lütfen okuyunuz!.. Aslında; ‘düşündükçe' görülecektir ki, herbir beytin, başlıbaşına en az bir makaleyi ihtivâ edebildiği ve onda, bir dâvânın/bir...
29 Ağustos 2021

'BOZKURTLAR ORDUSU GEÇTİ HÜCÛMA...'

Herkes, O'nu; 'Aylardan Ağustos, günlerden Cuma Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a Bozkurtlar ordusu geçti hücûma Yeni bir şevk ile gürledi gökler Ya Allah...Bismillah...Allahuekber” Mısrâlarıyla başlayan 'Malazgirt Marşı”yla...
16 Ağustos 2021

Kitap Dünyası (23)

'İlmi yazıya bağlayınız” hadîs-i şerîfi, istikameti üzre mânalı güzel sözlerle devam ettirilmiş ve 'Söz uçar yazı kalır” atasözümüzle de, yazıya verilmesi gereken bir değer bulmuştur. Bu da gösteriyor ki, ‘yazı',...
01 Ağustos 2021

YÛNUS EMRE - MEHMET ÂKİF - NECİP FÂZIL

Bu üç büyük Türk şâirinden ilki, bundan yedi asır önce; dîğer ikisi, Mehmet Âkif önce olmak üzere, birbirlerine çok yakın zamanlarda yaşamışlardır. Şüphesiz ki; Yûnus Emre, sâdece bu iki şâirimiz tarafından değil, dünyânın en...
14 Temmuz 2021

Argo'nun Dili

Dilin argosu da denilse pek bir şey olmaz/değişmez!.. Çünkü, hangi cihetten bakarsak bakalım, ana istikametten ‘çıkmışlık' vardır. Şu bilinmelidir ki, dilin temel yapısı; zarâfeti, işlekliği ve harf dizilişindeki âhenk, millî...
29 Haziran 2021

'MASKE İZİ'

Yazarının dilinden bir cümleyle başlıyorum: 'Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma”. Maske İzi'nin özü budur desem hiç de yanlış olmaz. Kişiler arası irtibata dâir düşünülen bu ifâde, milletler arası...
19 Haziran 2021

Oğuz Kağan Destanı

Bismillâhirrahmânirrahîm. İlk insan ve ilk Peygamber Âdem aleyhisselâm soyundan, Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in büyük oğlu olan Türk, pek çok yer gezip gördükten sonra, Isıg Köl'de mekân tuttu. Daha sonraları, bu geniş yaylakları,...
27 Mayıs 2021

Edebiyat Dergilerimiz

Kitaplar, dergiler ve gazeteler, yazılı kaynaklarımızın esasını teşkil ederler. Bunlarla mâzîyi düşünür; bunlarla, günün hâdiselerini ve fikir akımlarını değerlendirir ve bunlarla, geleceğe dâir tasavvur ve hâyâllerimizi kurarız....
23 Mayıs 2021

Türk Dünyası Türkçesi

Yûnus Emre'nin vefâtının 700. Yılı münâsebetiyle, 2021 yılı, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı) tarafından Yûnus Emre yılı olarak ilân...
21 Mayıs 2021
banner442