M.Halistin Kukul

Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul
Yazan ve Şair

Oğuz Kağan Destanı

Bismillâhirrahmânirrahîm. İlk insan ve ilk Peygamber Âdem aleyhisselâm soyundan, Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in büyük oğlu olan Türk, pek çok yer gezip gördükten sonra, Isıg Köl'de mekân tuttu. Daha sonraları, bu geniş yaylakları,...
27 Mayıs 2021

Edebiyat Dergilerimiz

Kitaplar, dergiler ve gazeteler, yazılı kaynaklarımızın esasını teşkil ederler. Bunlarla mâzîyi düşünür; bunlarla, günün hâdiselerini ve fikir akımlarını değerlendirir ve bunlarla, geleceğe dâir tasavvur ve hâyâllerimizi kurarız....
23 Mayıs 2021

Türk Dünyası Türkçesi

Yûnus Emre'nin vefâtının 700. Yılı münâsebetiyle, 2021 yılı, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı) tarafından Yûnus Emre yılı olarak ilân...
21 Mayıs 2021

Emine Işınsu Öksüz'ün Ardından

Büyük romancıydı ve Türk Edebiyâtı, büyük bir romancısını kaybetti. Üstün bir millî şuûra sâhip, Türkçe'yi çok mükemmel kullanan bir edibimizdi. Işınsu; Tümgeneral Vecihi Zorlutuna'yla şâir ve yazar Halide Nusret Zorlutuna'nın...
19 Mayıs 2021

Kelimeler

Kelimelerle konuşur, yazar ve anlaşırız. Konuşur, yazar ve anlaşırız da, unuttuğumuz, hasretini çektiğimiz kelimeler de var. Elbette ki, her kelime, güzel, mânalı ve cezbeci değildir, bunu biliyoruz!.. Kabası da vardır, çirkini de, iğrenci...
03 Mayıs 2021

Kitap Dünyası - 22

Her kitap, bir mevzû veya muhtelif fikirler hakkındaki görüşleri/bilgileri muhafaza eden, ‘kalıcı ve yaygın' birer hazine değerindedir. Aynı kişinin, farklı sahalardaki kitapları da, kendi muhtevâları içersinde değerlendirilmelidir....
19 Nisan 2021

Adalet Nedir?

Günlük hayatımızında en çok kullandığımız kelimelerden biri de ‘adâlet'tir. Hattâ, her zaman ve her yerde, âdil olmanın önemine işâret eder, başkalarının, bunu yerine getirmediği hususunda beyanlarda bulunuruz. Kendimizin mağdur...
01 Nisan 2021

Şimdiki Reçete Bu mudur Beyler?

Yaptığımı yapma, dediğimi yap; Şimdiki reçete bu mudur beyler? Bir de, şu kaskatı çehreli, hitap, Şimdiki reçete bu mudur beyler? *** Dert etme, diyorsun; her şey perîşân; Ne düğün oluyor, ne söz, ne nişân! Ne bir güzellikte, başa...
21 Mart 2021

Kitap Dünyası - 21

Kendi milletinin değerlerine uzak duranların, cihânşümûl değerlerle muhatap olması çok zordur. Çünkü; itici, geliştirici ve şahlandırıcı kuvvet millî değerlerdir. Bilinmelidir ki, bu; basit veya gelip geçici hevesleri ihtiva eden bir kuvvet...
18 Mart 2021

Kadın, Cinayet ve İnsanlık

Bu cinâyetler yeni değildir ve elbette ki, târih boyunca da dünyânın her yerinde vardı. Ancak; bizde, Özgecan Aslan isimli kızımızın, henüz 19 yaşında iken, 11 Şubat 2015 tarihinde, alçakça katledilişinden îtibâren alevlendi... O gündür...
14 Mart 2021