Alexa
17
Oca 2020
BENDEN HATIRLATMASI

Ne riyâ, ne irtikap; Ne içi boş inkılâp! Yazılan her reçete, Zehire bulanmış hap! Bana fikir soran yok; Vücûd  dolu iltihap! Dostu, düşmanı tanı; Düşmemek için bîtâp! AB, ABD, Rusya Aynı tas-birleşik kap! Suudi, Çin, Sırp, Yunan,...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2020
TÜRKÇE SAHİPSİZ DEĞİL

Bir dil, iki şekilde sâhiplenilir: Birincisi, ilmî olarak; dîğeri ise, idârî olarak. Muhakkak ki, milletin konuştuğu lisanı, ilim adamları kaideleştirir. Şâyet, anlaşmayı sağlayacak kelimede sıkıntı çekiliyorsa, ihtiyaca binâen, kaideye...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2020
MİLLÎ EĞİTİM ÇIKMAZI

Böyle bir başlıkla giriş yapmanın üzüntüsü içindeyim!..Fakat, başka bir şey de bulamadım...Bu sebeple; son söyleyeceğimi başta söyleyip rahatlayayım, dedim: Bu sebeple; 'Şiirlerle Nasreddin Hoca Fıkraları” adlı kitabımdaki 'Aklına...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2020
Hem Çevre Temizliği ve Hem de Tasarruf

Yaşadığımız çağın en önemli dertlerinden biri de, hiç şüphesiz ki, çevre tahribatı'dır. Bunun için, Devlet, 'Çevre Bakanlığı” bile kurmasına rağmen, ne bu tahribatın önüne geçebilmiş ne de temizlik mes'elesini hâlledebilmiştir....

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2020
BİR ‘GAZİ’ İLÇE: VAKFIKEBİR

Bana, 'En büyük âfet nedir?” diye sorarsanız, hiç tereddüt etmeden 'millî târih şuûrsuzluğudur' derim. Bundan daha büyük bir âfet yoktur ki, insana, dilini, dînini, en üst an'anevî kıymetlerini, asırlardan süzülüp...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2019
Bir Estetikçi Olarak S. Ahmet Arvasî

Bizde, bir ilim dalı olarak estetiğin geliştiğini söylememiz mümkün değildir. Belki de, ‘münekkitlik' ile, üzerinde en az düşündüğümüz bir dîğer saha budur. Halbuki Türk milleti olarak, çok üstün ‘zevk'lere, çok ulvî...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2019
Mehmet Akif Ersoy Yaşasaydı...

Demeyin ki, ihtimallerle, olmazlarla, konuşmayın!..Yaşasaydı, diyorum, yaşasaydı!.. Mevcut hâlimiz için acaba neler söylerdi !.. Tabiî ki; sâdece Âkif değil.  Meselâ, bunu, Alp-Arslan yaşasaydı, Fâtih yaşasaydı, Mustafa Kemal...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2019
İsa Yusuf Alptekin'i Hatırlarken

Milletler kahramanlarıyla yaşarlar. Kahramanlık, sâdece, elinde silâhla savaş meydanlarında boy göstermek değildir. İlim, san'at ve siyâset sahalarında da, milleti için ömür harcamak, vatanı, bayrağı ve dîni için mücâdele etmek...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2019
Utanç Ödülü ve İncir Kuşları

Edebiyat; özünü, edeb'in şekillendirdiği, ‘doğruluk istikametinde' yürümeyi hedef alan bir güzel san'at türüdür. Esas olan ahlâklılık maksadını değiştirerek, onun içini başka necis şeylerle doldurulup piyasaya servis...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2019
Türk Dünyası Özüne Dönmelidir

Büyük milletlerin düşmanları çok olduğu gibi, millî dâvâları, millî hedefleri ve ülküleri de geniştir, büyüktür. Onların maksadı; dünyâyı sömürmek, mazlûmu ezmek, kimsesizin elindeki alıp onu perîşân etmek değil; insanı hür...

MAKALEYİ OKU