M.Halistin Kukul / Son Makaleleri

M.Halistin Kukul / Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul

Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul
Yazan ve Şair

AZERBAYCAN ŞAHLANMASININ ÖĞRETTİKLERİ

Gördük ki, görüyoruz ki -ve göreceğiz ki-, ne Amerika, ne Rusya, ne Çin ve ne de Batı veya başka cihetler, adâleti sağlamada, milletlerarası hukuku tesis etmede çâre olmuştur. Hepsi, şöyle veya böyle, kuyumuzu kazmanın sinsi p(i)lânı...
18 Ekim 2020

HARFLERE SİNEN SIR: ŞİİR

Tabiî ki, her san'atın ve her san'at içersinde de her san'at dalının yeri ayrıdır. Benim kastım,  bütün bunlar arasındaki, birbirlerine nazaran,  mevki farkıdır. Bâzılarımıza biraz iddialı gibi gelecektir ammâ,...
15 Ekim 2020

Türk'e Saldırmak; Korku mu Nefret mi?

Türkiye'de garip bir hâl var: Zaman zaman, birileri ortaya çıkıp, ‘kendilerinin ne olduğunu beyân etmeden', Türklük hakkında ahkâm kesiyorlar. Hiç kimse, kimsenin ırkı/soyu/nesebi ve inancı hakkında söz söylemek hakkına sahip...
11 Ekim 2020

TÜRKÇE: BİR HÂRİKA

İhmâllere rağmen, güzelliğine ve işlekliğine doyamadığım ‘anadilim', bana/bize Allah'ın büyük bir nimeti ve büyük bir lütfudur. Onun, ne kadar titiz, ciddî ve ilmî usûllerle korunması ve geliştirilmesi gerektiğini yıllardan...
08 Ekim 2020

GÖRÜNÜR GÖRÜNMEZ KAZALAR

Başka kültürlerde var mıdır bilemiyorum ammâ, bizim çok güzel bir duâmız vardır: 'Allah, görünür görünmez kazalardan-belâlardan muhafaza etsin!” Bilhassa, yolculuğa çıkan birini uğurlarken, tehlikeli bir işe girişecek olanlar...
02 Ekim 2020

GÖNÜLDEN SEVMEK (Âşık Kemâlî Bülbül’ün Vefâtının 8. Yılı Münâsebetiyle)

Âşık Kemâlî Bülbül, 23 Eylül 2012 târihinde aramızdan ayrılmıştı. Seksen dört yaşındaydı (10 Mart 1928 doğumlu). Sekiz yıl geçti. Güzel insandı. Heyecan adamıydı. Yazmayı severdi. Eli açık, gönlü zengin, millî ve mânevî hisleri...
17 Eylül 2020

DEİZM: UFUKTAKİ TEHLİKE

Paraya saplanan dünya, gittikçe körleşiyor!.. Ne makam/mevki, ne unvan/şöhret, ne de son model hususî arabalar/yatlar/katlar/uçaklar/ yazlıklar, bu ahlâkî çöküşe f(i)ren olabiliyor. İşin hazîn tarafı, yanlış olarak, İslâm ülkesi/devleti...
09 Eylül 2020

İNSANA YATIRIM ve MİLLÎ EĞİTİMİMİZ

Kapitalist, komünist/sosyalist veya emperyalizme uşaklık yapan sistemler, insanı, bir araç/âlet/vasıta/maşa olarak görürler. ‘İnsan için yatırım' değil de, yatırım için insan, onlar için ön p(i)lândadır. Ne yazık ki, dünyânın...
01 Eylül 2020

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU VE MALAZGİRT MARŞI

Türk şiirinin en büyük manzûm destan şâiri Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun bütün şiirlerindeki ana tema, Türk millî şuûru ve bununla kaynaşmış olan İslâmî değerlerimizdir. Şâir; Türk târihine bir bütün olarak bakar ve...
25 Ağustos 2020

Merhaba YENİ Koronavirüs

Seni, aylardan beri zâten unutmadık!.. Dediler ki, bu görünmez belâ, aranızda dolaşır, sakın ona bulaşmayın... O, size değil; siz, ona bulaşmayacaksınız!.. Doğrusu bu!.. Dediler ki, fizikî mesâfeniz olacak; dediler ki, maske takacaksınız...
20 Ağustos 2020