Alexa
23
Eki 2018
DEVLET!..DEVLET!..DEVLET!..

Günümüz sosyolojisindeki Devlet anlayışının, inşâ ve idâre maksat ve hedefi bakımından eskilerinkinden ne farkları vardır?  Bu  târîf, tasnif ve vasıflandırmaların arkasında saklanan şuûraltı niyetlerini, ancak tatbikatlar...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2018
BAHAETTİN KARAKOÇ’UN ARDINDAN

Bir dostun, bir arkadaşın, bir ağabeyin, bir şâir ve edibin, bir muhabbet ehlinin, bir söz ustasının ardından yazmayı...bu kadar zor bir vazîfeyi yerine getirebilmenin endîşesini taşıyorum...Ârif Nihat Asyalar'ın, Necip Fâzıllar'ın,...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2018
“KAÇAK ELEKTRİK” VE DİYÂNET İŞLERİ

Diyânet İşleri Başkanlığı'mız, 12 Ekim 2018 târihli Cuma Hutbesi'ni 'CENÂB-I HAK, HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VERMİŞTİR” başlığıyla bütün câmilerimizde okunmak üzere göndermiştir. Şüphesiz ki, mübârek dînimizin...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2018
EĞİTİMDE KALİTE

Aslında, ‘kalite' kelimesini kullanmayı arzu etmezdim. F(ı)ransızca'dan dilimize geçen kalite (qualite) ve kantite (quatite) kelimelerinin yerine, daha önceleri, Arapça,  'keyfiyyet ve kemiyyet” kelimeleri yaygındı. Esâsında;...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
Vefâtının 1. Yılında: Feyzi Halicı'nın Şiirlerinde "Zaman"

Zaman; Türk şâirlerinin ekserisinde vazgeçilmez ana temalardan biri hattâ en başta gelenidir. Sırrı çözülemeyen bu mücerred varlık, şâirlerimizin kaleminde, ‘sırlı şiirler'in baştâcı olarak devam etmektedir. Bâzen "ân" ile, en...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
MİLLÎ EĞİTİMİMİZ HAKKINDA

Millî eğitim, bir ülkenin insan yetiştirmesini sağlayan ve istihdamını ayarlayan en önemli faaliyet merkezidir. Bu sebeple; kendini mes'ul hisseden herkesin görüş beyan ederek istifadeye sunması şarttır. Çünkü; insan, varlıkların en...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2018
“MEZARDA KAN TERLİYOR BABAMIN İSKELETİ”

(Bu yazı; bir şiir tahlili değil, mukayeseli sosyo-kültürel konulu bir makaledir.M.H.K.) Bu başlık, son Şâirler Sultanı Necip Fâzıl Kısakürek tarafından 1947 yılında yazılan 'Destan” şiirinden alınmış bir mısrâdır. Şâir;...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2018
UZUNGÖL’E KARDEŞ (Mİ) GELDİ?!

İstanbul'da yayınlanan gazetelerimizden birindeki bir tanıtım yazısında şöyle deniliyor: 'KARADENİZ EMİN ADIMLARLA...UZUNGÖL'E KARDEŞ GELDİ... Samsun'un şirin kazası AYVACIK turizmin yıldızı olma yolunda... Sessizliği,...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2018
DİL BAYRAMI VE TÜRKÇE

Her 26 Eylül, Türk Dili Bayramı olarak kutlanıyor. Bu münâsebetle, bu sene de beyanatlar verildi, az da olsa görüşler ileri sürüldü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizzat hazır bulunduğu ve 1932'de Dolmabahçe Sarayı'nda...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
ONLAR

ONLAR Sâkindiler, mülâyimdiler, uzdular.. Fakîrdiler, mâsûmdular, parasız pulsuzdular. Ammâ alınları ak, gözüpek, yıldızdılar.. Yavuz mu yavuzdular!  *** Hedefleri vardı, ülküleri vardı, yılmayan... Kalbleri, pırıl pırıl, herkese...

MAKALEYİ OKU