M.Halistin Kukul / Son Makaleleri

M.Halistin Kukul / Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul

Bütün Yazıları

M.Halistin Kukul
Yazan ve Şair

TÜRKÇE.. TÜRKÇE.. TÜRKÇE... YİNE TÜRKÇE...

Yazıma bir haberle başlıyorum: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 ve 2020 Yılları Özel Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 'Türkçe”...
22 Ocak 2021

Suat

Güneşli havalarda, Gençlik Parkı cıvıl cıvıldır. Çocuğunu kaydıraklarda kaydıranlar, salıncakta sallayanlar, şehrin gürültüsünden, hayatın bıkkınlığından uzak durmak isteyenler, aheste adımlarla gezinip kuş sesleriyle bir başka...
20 Ocak 2021

KİTAP DÜNYÂSI -18

Kitaplar, mâzîyi yakınlaştırır; geleceğe kucak açarlar. İtici, yargılayıcı, kovucu değil; dâvetçidirler. Kim ki, doğruluk, hoşgörü, bilgi, medeniyet ve ahlâklılık peşinde koşmak istiyorsa, ilkönce ve mutlaka, değeri yüksek bir kitaba...
15 Ocak 2021

İdam - Faiz - Zina ve Kadın

Bu kelimelerin yanyana gelmesini tuhaf karşılamayınız!.. Esas düşünülmesi gereken şey, bunları, berâberce kullanmaya niçin ihtiyaç duyduğumdur. Bir memlekette, olması gereken olmuyor; olmaması gerekenler oluyor ise, orada, fazlaca tartışmaya...
04 Ocak 2021

Seyyid Ahmed Arvâsî’nin “ŞİİRLERİM” Kitabı Hakkında

Seyyid Ahmed Arvâsî'nin 'ŞİİRLERİM” Kitabı Hakkında (Vefâtının 32. Yılı Münâsebetiyle) Daha önce, Edebice Dergisi'nin Kasım-Aralık 2016 tarihli nüshasının 20-23. sayfalarında değerlendirmeye çalıştığım 'Seyyid...
28 Aralık 2020

Mehmet Akif ve Ordunun Duası

İstiklâl Marşı şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy'un 19 Haziran 1920 târihinde yâni Millî Mücâdele yıllarında yazdığı, Ali Rifat Bey tarafından bestelenen ve Genel Kurmay Başkanlığı (Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyâseti) tarafından kabul...
25 Aralık 2020

Hangi Günlerdeyiz?

Dünya, bir koronavirüs belâsıyla imtihan edilmektedir. Siyâsîler, mes'elenin değişik cepheleri üzerinde tartışıp birbirlerini suçlarken; ilim adamları, hastalığın ortadan kaldırılması için çâre aramaktadırlar. Müşâhede edebildiğim...
20 Aralık 2020

“ANADOLU YOLLARI”

Türk dostu İtalyan Ord. Prof. Dr. Anna Masala, 'Türkiye'ye Aşk Mektuplarım” adlı kitabının 'Anadolu Yolları”nda başlığını taşıyan mektubunda, tıpkı, Anadolu yollarına düşmüş, onun hasretiyle yanıp tutuşan bir Türk...
17 Aralık 2020

İSA YUSUF ALPTEKİN VE MÜCÂDELESİ

17 Aralık 1273'te Büyük velî ve İslâm âlimi  Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî ; 18 Aralık 1111'de Büyük İslâm âlimi ve velî İmâm-ı Gazâlî; 27 Aralık 1936'da İstiklâl Marşı'mızın şâiri Mehmet Âkif Ersoy ve...
10 Aralık 2020

KÜLTÜR-TURİZM-TİCÂRET

Bakanlığımızın adı: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır Müstakil bir 'Kültür Bakanlığı”, 1971 yılında kurulmuş; bundan sonraki yıllarda, âdeta şaşkına dönmüş, kâh müstakil olmuş, kâh başka bakanlıklarla birleştirilerek...
01 Aralık 2020
16°
açık