Alexa
21
Haz 2018
NECİP FÂZIL'IN ŞİİRLERİNDE EMPERYALİZME KARŞI DURUŞ 

a. Emperyalizm Hakkında  Necip Fazıl'ın şiirlerinde, muazzamla ifade edilebilecek derecede bir metafizik derinlik bulunmasının yanında, aynı muhteva genişliğinde ve hâdiseleri ihâta edici bir hüviyetle sosyal mes'eleleri ...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2018
Elâzığ’dan Yayılan Güzellik: BİZİM KÜLLİYE DERGİSİ 

Anadolu dergiciliği, iftihar edebiliriz ki, Türkiye'yi aşmış, Türk Dünyâsı dergiciliği hüviyetine bürünmüştür.  Asırlık dergi Türk Yurdu'ndan, Hisar'a, Çağrı'ya, Türk Edebiyatı'na, Erciyes'e,...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
BAYRAMINIZ MÜBÂREK OLSUN

Allah ü teâlâya şükürler olsun ki, bir bayrama daha ulaşmayı bizlere nasip etti. Bayramınız mübârek olsun!.. Türk milleti ve İslâm âlemi olarak, dünyânın bir ucundan dîğer ucuna kadar, bu mübârek bayramı neşe (!), huzur (!), güven...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2018
ABDURRAHİM KARAKOÇ'TA TEMEL  DEĞERLER

Şâirlerin, fikirlerini, birer inci tanesi gibi içinde gizledikleri şiir telâkkîleri vardır. Bu telâkkîye bağlı olarak, tarz ve üslûp geliştirirler. Bu 'fikirler', bâzı şiirlerde, suyun içindeki şeker billûrları gibi  görünmezler....

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2018
EDEBİCE DERGİSİ 3. YAŞINA BAŞLADI

İmtiyaz Sahipliğini Cahit Müderrisoğlu'nun, Genel Yayın Yönetmenliğini Yaşar Vural'ın ve Yazı İşleri Müdürlüğünü de Sabit Bayar'ın yaptığı "edebice fikir, sanat ve edebiyat dergisi", Nisan-Mayıs 2018 târihli 13. sayısıyla...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2018
 DEMEK Kİ, "TÜRK" VARMIŞ!..

Bilhassa son senelerde, "Türk" milletiyle dâvâlı olan bâzı soysuzlar, attıkları alçakça iftiralara rağmen, zaman zaman da, "Türk"e paha biçemiyorlar. Yutkunarak da olsa, "Türk" kelimesini telâffuz etmeye çalışıyorlar. Halbuki, biraz akıllarını...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2018
 BİRAZ DA SEN OTUR DAYI...

Bu millet böyle değildi... Bâzı değerleri hapsedilmiş olsa da, mâzîden intikal eden hârika alışkanlıkları vardı!.. T(ı)ramvaydayım...Toplu taşımacılık bu olmasa gerek...Hani, hıncahınç denir ya o cinsten!.. Böyle bir taşımacılık...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2018
YEŞİL (!) İSTANBUL

Söze; İstanbul başlıklı beyitlerimden birini naklederek  başlıyorum: "Yedi tepe: Binbir renk, harf çılgın, âşık iklîm; Her köşe-bucağında muhteşem anadilim!" İstanbul, bir dünyâ değil, dünyâlar hârikası bir şehirdir!..Tabiî...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
HANÇERLİ CÂMİ ve SADİ TEKKESİ

Samsun'un, Millî Mücâdele Dönemindeki İki Önemli Mekânı HANÇERLİ CÂMİ ve SADİ TEKKESİ                     A. GİRİŞ Millî Mücâdele, Türk'ün, Anadolu'da yeniden doğuş...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2018
NECİP FÂZIL VE TÜRKÇE

Türk şiirinin, Yûnus Emre Türkçe'siyle ulaştığı zirve, yedi asır sonra, daha şümûllü olarak, aynı kıvraklık, aynı mânâ zenginliği ve bediî anlayışla, hem şiirde ve hem de tefekkür nesrinde Necip Fâzıl Türkçe'si ile,...

MAKALEYİ OKU