banner434

Vefâtının 21. Yılında Ahmet Kabaklı

Şeyh'ü-l Muharrirîn - Edebiyât Târihçisi Ahmet Kabaklı Hoca'yı vefatının 21. yılında (8 Şubat) Rahmet ve minnetle anıyoruz.

Kültür Sanat 02.02.2022, 11:23 02.02.2022, 12:08
Vefâtının 21. Yılında Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı, Edebiyat Tarihçisi, Hukukçu, Maârifçi, Gazetecidir. Bu vasıflarıyla Türk fikir hayatına iz bırakanlardan oldu. Şair ve Yazar M.Halistin Kukul kapsamhaber'de yeni makalesinde Ahmet Kabaklı Hoca'yı yazdı.

Vefâtının onuncu yılı münasebetiyle yazdığı ve Çıngı Dergisi’nin Mart-Nisan 2011 tarihli nüshasında yayınlanan “Bir Kültür Adamı: Ahmet Kabaklı” başlıklı yazısından alıntılarla birlikte Kabaklı Hoca'dan bahseden Halistin Kukul şunları söyledi:

“Cumhuriyet'in ilânından bir yıl sonra, 1924 yılında doğan Kabaklı Hoca, bütün ömrünü, Türk dilinin, Türk edebiyatının ve Türk kültürünün gelişmesi, güzelleşmesi ve dallanıp budaklanarak geleceğe gür bir şekilde intikal etmesi için harcamış hakikî bir "kültür adamı"dır.

Kabaklı Hoca; yetmiş yedi senelik hayatının her ânını, Türklüğün şahlanması uğruna değerlendirmiş ve nihâyet bu hizmetlerinden dolayı kendisine 1996'da "Şeyhü’l- Muharrirîn" beratı verilmiştir.

O; Türkçe'yi ve Türk edebiyatını gençlerimize sevdiren adamdır. O; Türkçe'nin, dünyanın birkaç imparatorluk dilinden biri olduğunun şuûrunda olarak onu geliştirmeyi hedef alan bir Türkçe sevdâlısıdır.

O; yazı ve konferanslarıyla, Türklüğe hasım olan bütün emperyalist cereyanlarla mücâdeleyi mukaddes bilen bir dâvâ adamıdır.”

Bütün bunları, yazdığı değerli eserlerle de ortaya koymuş ve Türk milletinin hizmetine sunmuştur:

“Türk Edebiyatı (5 cilt), Kültür Emperyalizmi, Müslüman Türkiye, Mabet ve Millet, Mehmet Âkif, Yûnus Emre, Mevlâna, Ejderha Taşı, Bizim Alkibiades, Ecurufya, Sohbetler (2 Cilt), Temellerin Duruşması, Güneydoğu Yakından, Şiir İncelemeleri, Doğudan Doğuş, Sultanü’ş-Şuara Necip Fâzıl, Şâiri Cihân Nedim, Charles Dickens'ten tercüme Pik Vik'in Maceraları” YAZININ DEVAMI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)