Alexa


MHP'den; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa KALAYCI, TBMM’ye Kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini sundu.

MHP 10.10.2018, 19:43 11.10.2018, 14:49
MHP'den; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili KALAYCI TBMM’ye “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni sundu.

Kalaycı; Memur maaşlarının önemli bir kalemi olan ek gösterge hem görev ücretini hem de emekli maaşını önemli oranda belirlediğini belirterek; "Ek gösterge konusu her ne kadar 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 15/10/2008 tarihinden sonra ilk defa memuriyete atanan kamu görevlileri açısından kısmen önemini yitirse de 5434 sayılı Kanuna tabi olan memurlar açısından oldukça önemlidir." dedi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA KALAYCI'NIN DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Bu bağlamda, 24/5/2013 tarihli 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 657 sayılı Kanunun ek gösterge cetvelinde düzenleme yapılmış ve daire başkanları ile grup başkanlarının ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılmıştır. Bu değişiklikle birlikte genel müdür yardımcılarıyla, Başbakanlık ve Bakanlıklarda görev yapan daire başkanlarının ek göstergeleri eşitlenmiş, mahalli idarelerde görev yapan daire başkanlarının ek göstergeleri ise 3000’de kalmıştır. 

Değişiklik sonrası benzer sorunlar üniversitelerde de oluşmuştur. Bu düzenlemeden sonra, hiyerarşik olarak üst pozisyonda olan Genel Sekreter Yardımcılarının 3000 olan ek göstergeleri Daire Başkanlarının ek göstergelerinin altında kalmıştır. Ayrıca Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan kadrolarda görev yapmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan kadrolara yönetici olarak atanan kamu görevlileri ile kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan yöneticilerin ek göstergeleri de kadro ve görev unvanları aynı olmasına rağmen farklı belirlenmiştir. Benzer durumların birçok unvanda olduğu da bilinen gerçekler arasındadır. Yani amir durumunda olan birçok personelin ek göstergesi emrinde çalışan personelin ek göstergesinden daha düşük haldedir.

Aynı zamanda ek gösterge uygulamasının belirli bir standardı da bulunmamakta farklı hizmet sınıflarında farklı ek gösterge çizelgesi uygulanmakta, kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personel ek gösterge uygulamasından faydalanamamaktadır.  

Bunun yanında 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 67nci ve 68inci maddeleri kamu görevlilerinin derece yükselmesini üst derecelerden boş bir kadronun varlığına bağlamıştır. Bu nedenle birçok kamu görevlisi gerekli şartları taşıdığı halde üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle hak ettikleri derecelere yükselememektedir. 

Ek gösterge bir taraftan memur maaşlarının bir unsuru olurken diğer taraftan emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarını doğrudan etkilemektedir. Mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı Kanununun ek gösterge rakamlarına bağlı olarak getirdiği emeklilik sistemi, özellikle ek gösterge rakamı düşük olan memurların çalışırken aldığı maaşla emekli maaşları arasında bir uçurum ortaya çıkmasına, aynı sürelerde çalışan ve aynı brüt maaşa sahip sözleşmeli personel ve işçiler ile memurlar arasında emekli maaşı ve ikramiyesi bakımından memurlar aleyhine %15 ile %40 arasında bir farkın ortaya çıkmasına neden olmaktadır.   

Sonuç olarak çok detaylı çalışmalara dayanmadan yapılan ek gösterge değişiklikleri birçok yapıyı bozmaktadır ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek gösterge cetvellerinin bir bütün olarak yeniden ele alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Kanun teklifi ile 657 sayılı Kanunun eki cetveller detaylı bir şekilde ele alınmış ve mevcut sorunlar giderilerek memurlar arasında eşitlik sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede bütün hizmet sınıflarında geçerli olacak bir ek gösterge hiyerarşisi benimsenmiş, ek gösterge rakamları tüm hizmet sınıfları için aynı hiyerarşik sıra ile yeniden belirlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurların, boş kadro olup olmadığına bakılmaksızın öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecelerine kadar gidebilmesi sağlanmıştır. Bu madde ile başta kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan kamu görevlilerinin üst derecelere yükselebilmeleri sağlanmış, diğer hizmet sınıflarında da öğrenim durumları itibarı ile hak ettikleri kadro derecelerine ulaşmayan memurların derece yükselmesi yapabilmeleri amaçlanmıştır. 

MADDE 2- Madde ile 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde değişiklik yapılmış, ek gösterge rakamları artırılarak tüm hizmet sınıfları için hiyerarşik sıra ile yeniden belirlenmiş, kariyer uzmanların ek göstergeleri 800 puan artırılarak 4400’e çıkarılırken taşra uzmanları ile kariyer meslekten sayılmayan uzmanların 2200 olan ek göstergeleri 3800’e yükseltilmiştir. Bu yolla uzmanlar arasında oluşan adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Cetvele (IX) sıra numarası ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı bölümü eklenmiş ve kadroları bu sınıfta bulunan personelin de ek gösterge uygulamasından faydalanması amaçlanmıştır.   

Ayrıca, (I) sayılı Cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na bir fıkra eklenerek şube müdürü ve müdür kadrolarında bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerindeki eşitsizliklerin giderilmesi amaçlanmış, diğer hizmet sınıflarının ek gösterge rakamları yeniden belirlenerek makul artışlar yapılmıştır.      

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun eki (II) sayılı Cetvelde yapılan değişiklikle mahalli idarelerde görev yapan daire başkanlarının ek göstere rakamları, bakanlıklarda görev yapan daire başkanları ile eşitlenmiş ve kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının birinci derecesinde bulunanların ek göstergeleri 800’er puan artırılarak ek gösterge uygulamasında hiyerarşiye uygun bir adalet sağlaması amaçlanmıştır.  
MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 5- Yürütme maddesidir.   

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 68 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır:

“Derece yükselmesi:
Madde 67- Devlet memurları, kadro durumuna bakılmaksızın, öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecelerine kadar yükseltilir.”   
MADDE 2- 657 sayılı Kanunun eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; 
“I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (e), (f), (g) (h) ve (i) fıkralarında, derecelere göre uygulanacak ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) fıkrası ve derecelere göre uygulanacak ek göstergeleri eklenmiş,
“II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI”, “III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI”, “IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI”, “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI”, “VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI” bölümlerinde, derecelere göre uygulanacak ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
“VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (b), (c), (d) ve (e) fıkraları ile “VIII- MÜLKİ İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (d) fıkrasında, derecelere göre uygulanacak ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “IX- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” bölümü, uygulanacak ek göstergeleriyle birlikte Cetvele ilave edilmiştir.
MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eki (II) Sayılı Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.   

I SAYILI CETVEL HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER İÇİN TIKLA


MHP'den; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (1)
vatandaş 2 yıl önce
Bakanlıklarda çalışan mali hizmetler uzmanlarının yaşadığı adaletsizlik cidden şaka gibi :S ama adlarını anan yok
18°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P