banner434

Destici'nini'nin Referandum ile ilgili açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan’da yapılacak “Anayasa Değişikliği Referandumu” ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Siyaset 10.03.2017, 19:04 10.03.2017, 20:44
Destici'nini'nin Referandum ile ilgili açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan’da yapılacak “Anayasa Değişikliği Referandumu” ile ilgili yaptığı Basın Açıklamasında, kuruluş mayasında, kurucu liderinden ve bugüne kadar hernefeste devletin bekasının yanında olduğunu, “Vatan”, “Millet”, “Din” ve “Devleti” siyasi varlığının gerekçesi  gören büyük ve köklü bir siyasi hareket olduğunu belirtti. 

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'ye yönelik tehditleri ve tehlikeleri ehil kadroların tecrübeleri ile iyi okuyup gördüğünü ve teşhis ettiğini ifade ederek; "Büyük Türk Milleti’nin ve tarihin huzurunda açıkça ilan ve ifade ediyoruz ki; “Müslüman Türk Milletinin beka davasının safında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanındayız. Partimiz, temel felsefesi itibari ile demokrasiyi özümsemiş, milliyetçi, maneviyatçı bir siyasi harekettir. 16 Nisan’da milletimizin yüksek tercihine sunulacak olan Hükümet Sistemi Değişikliği teklifini de bu çerçevede değerlendirmekteyiz."dedi.

Türkiye’nin darbe anayasası ile oluşturulmuş mevcut sistemden kurtarılarak tam demokratik yeni bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, yeni bir sistem tartışılırken kendileri için beş kriter azami derecede önem önemli olduğunu vurguladı.

DESTİCİ'NİN OLMAZSA OLMAZ 5 KRİTERİ

1- Devletimizin üniter yapısının muhafazası,

2- Türk kimliği ve Türkçemiz,

3- Kuvvetler ayrılığı prensibi,

4- Temel haklar ve inanç hürriyeti, 

5- Darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması. 

HUKUK SİSTEMİNDEKİ AKSAKLIK GİDERİLMELİ

Halk oylamasına sunulan sistemde bu kriterlere önemli ölçüde uyum tespit ettiklerini ifade eden Destici şöyle devam etti, "Lâkin şu kaydı da düşmek mükellefiyetimiz açısından çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin güçlendirilmesi ve özellikle kuvvetler ayrılığının temel prensiplerinin yerine getirilmesi bakımından darbe yasalarının ürünü olan siyasi partiler yasası ve seçim kanununun acilen demokratikleşmesi gerekmektedir. Yine bir takım yasal düzenlemeler ile parlamentomuzun çok daha güçlü ve fonksiyonel olması mümkün hale getirilmelidir. Yine yasal düzenlemeler ile hukuk sistemimizdeki aksaklıklar giderilmeli yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı güçlendirilmeli ve yargıya olan güven azami seviyelere çıkarılmalıdır." dedi. 

Büyük Birlik Partisi'nin bu şartlar altında otonomik bir pozisyon alma kararı verdiğini, milli iradenin bir parçası olarak hükümet sistemi değişikliğinin dışında kalmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardıklarını, Mevcut sistemin; darbeler, muhtıralar, kalkışmalar ve çeşitli vesayetler marifetiyle işlemez bir hale geldiğinin herkesçe bilindiğini belirten Destici, sözlerine şöyle devam etti:

'ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLECEĞİNE İNANIYORUZ'

'Biz bu süreçte kararımızı oluştururken partimizin geleceğini düşünmedik. Hadiseye öteden beri savunduğumuz değerler açısından baktık. Ayrıca teklifin sağın iki büyük siyasi partisi tarafından hazırlanması ve hür seçimle oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek halk oylamasına sunulması tarafımızda dikkate değer bulunmuştur. Yine 16 Nisan’da milletimiz yeni bir Cumhurbaşkanı ya da parlamento seçimi için sandık başına gitmeyecek, sadece 18 maddelik sistem değişikliği paketini oylayacaktır. Elbette ki bu metin hazırlanış safhası ve daha sonrası çalışmalarla daha iyi olabilirdi. Biz hazırlamış olsaydık elbette ki en mükemmelini hazırlardık. Lâkin bizler uyum yasaları ile önemli eksikliklerin giderilebileceğine inanmaktayız.' 

'DESTİCİ 'EVET' DİYORUZ'

Yüzyıl sonra devletimizin, ülkemizin çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığı bugünlerde sistem mi, devlet mi sorusuna elbette ki “Devlet” ve “Millet” diyoruz. Sistemler yanlışsa değiştirilerek telafi edilebilir. Ancak devletin bekası ve milletin güvenliği tehlikeye atılırsa, bir önlem alınmazsa bunun telafisinin mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz." diyen Destici,  Devletin ve milletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında duracağını. Bunun için “EVET” demeye karar vermiş bulunuyoruz' dedi.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm parti liderlerine ve temsilcilerine büyük bir sorumluluk düştüğünü belirten Destici; "16 Nisan’a gittiğimiz bu süreçte kamplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil, hâl ve tavırdan herkes uzak durmalıdır.  HAYIR tercihinde olanlar da bu memleketin evlatlarıdır, EVET tercihinde bulunanlar da bu memleketin evlatlarıdır. Herkesin tercihine saygı duyulmalıdır. Karşıt tercih sahiplerine şiddet ve baskı asla kabul edilemez. Bununla ilgili önlem ve tedbirleri almak devletin ve bizatihi hükümetin asli görevidir. Ve referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye her sahada büyük bir yenilenme ve reform çağını başlatmak zorundadır."

Terörle mücadeleden asla taviz verilmemesi gerektiğini kaydeden Mustafa Destici, 'ekonomik olarak ülkemizin güçlenmesini sağlamak için her türlü girişimin önü açılmalıdır. Yine sonuç ne olursa olsun Türkiye 2019 seçimlerine kadar iki yıllık sürecin bir saniyesini bile boş geçirmemeli, demokrasiyi güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü tesis ettirmek, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamak için her türlü yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir." diye belirtti. 

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)