Erhan Usta'dan, Taşeronlara Kadro Açıklaması

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin eksiklerini işaret etti ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına “adaletsizliği düzeltmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu sordu.

Siyaset 18.12.2019, 12:53 18.12.2019, 13:36
Erhan Usta'dan, Taşeronlara Kadro Açıklaması

Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin eksiklerini işaret eden Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısına “adaletsizliği düzeltmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

696 Sayılı KHK ile başlayan taşeronların kadroya alınma süreci hemen her kesim tarafından memnuniyetle karşılandığını, ancak düzenlemedeki noksanlıklar sebebiyle on binlerce kişi mağduriyet yaşadığını, düzenlemenin yapılmasının üstünden bunca zaman geçmesine rağmen eksiklerin giderilmediği için ülkenin dört bir yanından şikayetler geldiğine dikkat çeken Erhan Usta, %70 şartının uygulamasının adil olmadığını işaret etti.

Samsun Milletvekili Erhan Usta açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mağduriyete sebep olan kısımların başında en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti olan ve “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” olarak tanımlanan ihaleler haricindeki personeller gelmektedir. Fakat aynı kapsamda görev yapan Başbakanlık personeline 703 Sayılı KHK ile kadroya geçiş hakkı tanınmıştır. Devamında “Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.” ifadesi de birçok çalışanın kadroya geçme imkanından yararlanamamasına neden olmuştur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na “İhaleleri ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak tanımlanmasa da Başbakanlıkta şoför olarak çalışanlara tanınan kadroya geçiş hakkı diğer kamu kurumlarında çalışan şoförlere tanınmadığını ifade eden Usta, 'asgari işçilik maliyeti %70’den az olan ve/veya ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak tanımlanmayan danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi çalışanlarına da tanınmamıştır. Bu adaletsizlik değil de nedir? Bu adaletsizliği düzeltmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu sordu.

Senelerini Verdiler, Kadroya Geçemediler

Düzenlemedeki tarih sorununu dile getirip “Düzenlemede on binlerce kişinin mağduriyetine sebep olan bir diğer madde ‘4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olması’ şartıdır. Çalışma disiplinleri göz önüne alındığında taşeron olarak çalışanların işe giriş ve çıkış tarihlerindeki esneklik ihmal edilmiş ve o işe senelerini vermiş olan kişilerin bir nedenle o esnada çalışmıyor olması kadroya geçiş haklarını kaybetmelerine sebep olmuştur. Resmi Gazete’de yayımlanan 30288 Sayılı kadroya alınacakların alınma sürecinde izlenecek usul ve yöntemleri belirten Tebliğ’de ise bütçe ayrımına gidilmiş ve sosyal tesislerde çalışanlar da kapsam dışı bırakılmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında yapılan düzenleme her ne kadar faydalı olsa da birçok yönüyle eksiktir.” dedi.

Erhan Usta, açıklamasını şöyle devam ettirdi:

Bunlara ilişkin “Senelerini  çalıştığı kurumda geçiren ancak bir nedenle 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmıyor olan kişilerin uğradığı hak kaybını telafi etmeyi ve bu kişilerin tespitlerinin yapılarak kadroya geçiş hakkının verilmesini planlıyor musunuz? Planlanıyorsa ne zaman yapılacaktır?

Kadroya geçiş hakkının sağlanmasında bütçe ayrımı yapılarak kapsam dışı bırakılan sosyal tesis çalışanlarının da kadroya geçişiyle alakalı bir düzenleme yapılacak mıdır?” sorularının yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.

Süreç İyi Yönetilemedi

Usta, taşerondan kadroya geçenlerin de haklarında büyük değişiklikler olmadığına değindi ve “Ayrıca taşerondan kadroya geçişi sağlananlara verilen özlük hakları da eksiktir. Her ne kadar kadroya geçmiş olsalar da kamu toplu iş sözleşmesi, tayin, vardiya sistemi, yıpranma payı, gece çalışma farkı vb. haklardan yararlanamamışlardır. Sonuç olarak olumlu başlanan bu süreç iyi yönetilememiş, düzenleme birçok konu dikkate alınmadan hazırlanmış ve uygulamada ise özlük haklarındaki değişiklikler eksik kalmıştır.” diyerek “Kadroya geçmiş olanlara özlük hakları yönünden ne gibi haklar verilmiştir? Verilmesi planlanan haklar nelerdir?” sorusunu sordu.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)