Gürer: “Bakan, orta sahada top çeviriyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Bakan Pakdemirli’den yanıt geldi.

Siyaset 04.07.2019, 11:57 21.07.2020, 00:08
Gürer: “Bakan, orta sahada top çeviriyor”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle önerge vermişti. Milletvekili Gürer'in Pakdemirli'ye soruları şunlardı:

Ülkemizde mera alanları ne kadardır? Son on yılda mera alanları değişikliği ne kadar olmuştur? Mera alanlarının ıslah çalışmalarında sağlanan fayda nedir? Mera alanlarının otlakçılık, hayvancılık yapanlara kiralanması söz konusu mudur? Kaç yaylak ve otlak için yol su elektrik konaklama gibi alt yapı sorunu yoktur? Mera alanlarında ormanlaştırma ile değişime uğrayan alanların miktarı son beş yılda nedir? Mera alanından son on yılda çıkarılan alan toplamı nedir, illere göre dağılımı nedir?”

Bakan Pakdemirli cevabında, Tarım ve Orman Bakanlığınca 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde meraların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmakta olduğunu, tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli, “Mera yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda bu güne kadar 9,5 Milyon dekar alanda 1.589 adet mera ıslah çalışması yapılmıştır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılı için 2,7 Milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında ıslah çalışmalarına başlandığının bilgisini veren Bakan Pakdemirli, “Önümüzdeki yıllarda da mera ıslah ve amenajman projeleri artarak devam edecektir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasını şöyle sürdürdü; “Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar, 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 12'inci maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 7'nci ve 13'üncü maddeleri kapsamında kiralama işlemi yapılmaktadır. İl Mera Komisyonunca mera kiralamalarına ilişkin talepler ilin hayvancılık potansiyeli doğrultusunda değerlendirilerek kiraya verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir”

“Bu çerçevede İl Mera Komisyonun, Mera Kanununun 11'inci maddesine göre belirlenen ihtiyacı karşılayacak miktarda mera, yaylak ve kışlaklar ile bunlarla ilgili sulama ve geçit yeri olarak tespit edilen alanları halkın ortak olarak yararlanmaları amacıyla, o köy veya belediye tüzel kişiliğine tahsis eder ve tahsis kararını valiliğin onayına sunulur. Bu kararda, tahsis edilen yerin niteliği, miktarı, sınırları, hayvan sulama ve geçit yerleri, tahsis amacı, otlatma kapasitesi, aile işletmelerinin büyükbaş hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı ve otlatılabilecekleri hayvan sayısı da belirtilir. İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç halinde bulunan çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere kiralanabilir. Ancak kiralama durumu tahsis edilen köy veya belediyelerin hayvan sayısına göre her 5 yılda yeniden değerlendirilir. Ayrıca bu Kanun kapsamına alınmakla birlikte, ancak ıslah edilmek suretiyle mera olarak kullanılabilecek alanlar, gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden özel ve tüzel kişilere kiralanabilir." denilmekte olup, ihtiyaç fazlası çayır ve meralar ihtiyaç halinde çevre köy veya belediyelere kiralanabilmektedir. Ayrıca 4342 sayılı Mera Kanununun 5 (b) Maddesi; "Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler," kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, mevcut mera alanlarımıza ilave mera, yaylak ve kışlak alanı kazandırılmıştır”

“BAKAN, ORTA SAHADA TOP ÇEVİRİYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu cevaplar karşısında Bakanın orta sahada top çevirdiğini söyleyerek; "1960'da Türkiye’de var olan mera arazisinin 28,7 milyon hektarken, 2016'da 14,6 milyon hektara düştüğünü hatırlatan Gürer, “Bu veriler güncellendiğinde mera alanlarındaki daralmanın daha da artığı görülecektir. Bakanlık bu rakamı vermekte imtina etmektedir. TÜİK bu anlamda son durumu açıklamalıdır. Mera sorunu hayvancılığın en önemli sorunudur. Hayvanların kapalı alanda 12 ay sürekli fiyatı artan yemle beslenmesi, süt ve et maliyetini doğrudan etkilemektedir. Hayvancılığın geleceği için doğal yem alanları korunmalıdır. Uzun yıllar plansız ve düzensiz hatta amaç dışı kullanılan mera alanları önemli ölçüde işlevini yitirmiştir. Çeşitli etkilenmeler meralar için önemli sorunlar üretmiştir. 1940 yılında bir hayvan birimi (HB) başına 3.38 ha mera alanı düşerken, hayvan sayısındaki artışa rağmen günümüzde bu değerin 1.18 ha’alana kadar gerilediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda sorun ciddidir ve çözüm odaklı, hızlı uygulamalar ile mera alanlarına korunma ve bakım sağlanıp, genişletilme çalışmaları yapılmalıdır” dedi.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)