MHP Avukatından Açıklama!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Avukatı Yücel BULUT açıklama yaptı.

Siyaset 13.05.2016, 17:49 13.05.2016, 18:46
MHP Avukatından Açıklama!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Avukatı Yücel BULUT Büyük Kurultayla ilgili konuştu.

Bulut'un açıklaması şöyle:


Kamuoyunun da yakından takip etmiş olduğu üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayının Tüzük Değişikliği gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağrılmasına ilişkin olarak Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 3 Kişilik Çağrı Heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararının kesinleşmeden onaylanması mümkün olmayan kararlardan olmasına rağmen, Çağrı Heyeti tarafından Yargıtay’ın gerçekleştireceği denetim ve vereceği karar beklenmeksizin Olağanüstü Kurultay’a ilişkin takvim açıklanmış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde Büyük Kurultayın toplanacağı ilan edilmiştir.

Yasal olmayan bu girişim karşısında, 15 Mayıs 2016 tarihinde toplanacağı ilan edilen kurultaya katılmak üzere davet edilen üst kurul delegelerimiz, kongre çağrısının yasal olmadığı gerekçesiyle, ikametgâhlarının bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunarak hukuki koruma talebinde bulunmuşlardır.

Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından, kendilerine yapılan başvuru üzerine, Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesinin Çağrı Heyeti görevlendirmesine ilişkin kararı, kesinleşmeden uygulanamayacağı için, İNFAZ işlemleri ve 15 Mayıs 2016 tarihinde düzenleneceği ilan edilen Büyük Kongre’ye ilişkin işlemler Yargıtay Denetimi sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMUŞTUR.

İlgili mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararları Ankara 25.İcra Müdürlüğü nezdinde işleme konulmuştur.

İlgili ihtiyati tedbir kararlarının işleme alınmasının hemen sonrasında, KİM OLDUĞU YARGI ÇEVRELERİNDE ÇOK İYİ BİLİNEN Ankara 2.İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi Burhan YAZ tarafından, henüz ortada açılmış hiçbir dava yokken, ihtiyati tedbir kararlarının infazına ilişkin İcra Müdürlüğü dosyalarının fotokopileri istenilmiştir. Yaklaşık bir haftadır, Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi, yetkisi ve görevi olmadığı halde, önünde açılmış bir dava dosyası olmadığı halde, ihtiyati tedbir kararlarının infazına ilişkin işlemleri yakından takip etmektedir. Adı geçen İcra Mahkemesi Hakimi’nin kimliği ve mazisi Genel Merkezimice bilinmektedir. Hafta mesaisinin bitimine sayılı dakikalar kala açıklamış olduğu kararla HANGİ AMACA HİZMET ETTİĞİ DE YİNE ÇOK İYİ BİLİNMEKTEDİR. Bir haftadır, düzenli olarak dava yoluyla önüne gelmemiş olan tedbir dosyalarını, yetkisi olmaksızın temin eden ve inceleyen mahkeme hakimi hakkında HSYK’ya gerekli şikayetler gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle bugün mesai bitimine bir saat kala tesis etmiş olduğu karar bizleri şaşırtmamıştır. Ancak bu ihtimal tarafımızca göz önünde bulundurularak, İHTİYATİ TEDBİR kararlarının Yazı İşleri Müdürleri aracılığıyla ve mahkeme kalemi eliyle uygulanması da ayrıca talep edilmiştir.

Ankara 2.İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş bulunan İPTAL kararı sadece ihtiyati tedbirin infazına ilişkin İCRA DOSYASI hakkındadır.

Bilindiği üzere İHTİYATİ TEDBİR kararlarının infazı sadece icra müdürlükleri aracılığıyla değil, aynı zamanda mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından da yapılabilmektedir.

Ankara 2.İcra Hukuk Hâkiminin vazifesi olmadığı halde göstermiş olduğu YÜKSEK İLGİ NEDENİYLE mesainin bitmesine sayılı dakikalar kala GÖREVLİ OLMADIĞI BİR KONUDA İŞLEM TESİS EDİLEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

İhtiyati tedbir kararlarının AYAKTA olması nedeniyle, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesinden YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ mahkeme yazı işleri müdürlüğü aracılığıyla uygulanması talep edilmiş ve valiliklere İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ ulaştırılması talep edilmiştir.

Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün öğleden sonra talebimizin kabulüne karar verilerek, ihtiyati tedbir kararının devam ettiği ve de gereğinin yapılması amacıyla Ankara Valiliğine gerekli ihtaratın faks yoluyla yapılarak kararın uygulanması istenilmiştir.

Kamuoyunca bilinmesi istediğimiz bir başka husus da, tedbir kararlarının Gemerek ve Tosya Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından verilmiş olanlardan ibaret olmadığıdır.

Nitekim üst kurul delegelerimizin yapmış olduğu başvuru üzerine başka mahkemelerce de; 15 Mayıs 2016 tarihinde düzenleneceği ilan edilen MHP Büyük Kurultayına ilişkin işlemlerin 12 Mayıs 2016 tarihinde İHTİYATİ TEDBİR yoluyla DURDURULMASINA karar verilmiş olup, bu kararlar da gereği yapılmak üzere ve bizzat mahkemesi tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 393/2’nci maddesi uyarınca doğrudan Ankara Valiliğine gönderilmiştir. Söz konusu ihtiyati tedbir kararı gereğince de 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağı ilan edilen kurultayın yapılması hukuken mümkün değildir.

Söz konusu mahkeme kararları ışığında, tedbir kararlarının bir gereği olarak Ankara Valiliği ve Emniyet Güçleri tarafından; ilgili mahkemelerden verilen yazılı talimat üzerine gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

Bu nedenle, yasal olmayan ve mevcut mahkeme kararları karşısında hukuken gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir kongre girişimi karşısında, yine yasal olmayan yollarla üst kurul delegelerimizi Kongrenin gerçekleşeceği iddia edilen alana davet edenler açıkça suç işlemektedir. Dava arkadaşlarımızın, yasal olmayan ve hukuken gerçekleşmesi mümkün olmayan kongre girişimi hakkındaki çağrılara itibar etmeyeceğini biliyoruz.

Yorumlar (0)