Alexa

Askerlik Kanunu değişiyor...

TBMM'ye sunulan tasarıyla, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılama usulleri yeniden belirleniyor.

 Askerlik Kanunu değişiyor...
 Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılama usullerini yeniden belirleyen kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 2010 referandumunda kabul edilen Anayasa'daki "Genelkurmay Başkanı,  Kara,  Deniz  ve  Hava  Kuvvetleri  Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak" hükmü, ilgili kanuna aktarılıyor. 

Tasarıya göre, bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri  komutanları  hakkında  Başbakan; Jandarma  Genel  Komutanı hakkında  İçişleri  Bakanı karar verecek.

Bu  suçlara  ilişkin  herhangi  bir  ihbar  veya  şikayet  aldıklarında  veya  böyle  bir  durumu öğrendiklerinde, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma  Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı, araştırma, gerekiyorsa ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verecek. Soruşturma izni verilmiş bulunanlar izin vermeye yetkili merci tarafından  soruşturmanın  emniyeti ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla  geçici süre ile görevden uzaklaştırılabilecek. Anılan kararlara karşı ilgililer  10 gün içinde Cumhurbaşkanlığı'na  itiraz edebilecekler. İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesin olacak.

İsimsiz, imzasız,  adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak. 

Araştırma veya ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği  gibi, görevlendireceği denetim elemanları eliyle de yaptırılabilecek. Bu şekilde görevlendirilen kişiler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da ön inceleme ile görevlendirilen kişilere tanınan yetkilere sahip olacak.

Soruşturma izni verilmemesi kararı hakkında ilgililer tarafından yapılan itirazın Cumhurbaşkanı  tarafından  kabul  edilmesi  veya  soruşturma  izni  verilmesi  kararına  karşı  süresi içinde  itiraz  edilmemesi  ya da  bu itirazın  Cumhurbaşkanı   tarafından  reddedilmesi  üzerine,  izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturma yapmak üzere denetim elemanlarından üç kişilik bir soruşturma  kurulu  oluşturulacak. Kurul, soruşturma sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Cumhuriyet  savcısına tanıdığı bütün yetkilere sahip olacak ve soruşturma sırasında  hakim kararı alınması gereken hususlarda yetkili mahkemelere başvuracak.

Kurul,  yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit  ederek izin vermeye  yetkili mercie sunacak. İzin vermeye yetkili  merci  kamu davasının açılmasına   gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verecek. Bu karar kesin olacak. İzin vermeye  yetkili merci kamu davasının  açılmasına  gerek görürse, soruşturma  dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek.
Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2014, 11:43
YORUM EKLE

banner325