Yasin Aktay'a Ülkücü cevabı!

MEDENİYET’tir efendi… Ancak TÜRK’e medeniyet demek, tek bileşenli ve bayrak yarışı yapar gibi devir daimli MEDENİYET algısını kökten sarsar… Oryantalist BATI’nın vallahi de işine gelmez…

Gündem 01.12.2013, 10:54 01.12.2013, 11:04
Yasin Aktay'a Ülkücü cevabı!

 Antropoloji ve sosyoloji ile ilgilenen felsefeci bir akademisyen olarak cevap vermek farz olmuştur. Son zamanlarda TÜRK Devleti’nin imkanlarıyla sözde bilimsel faaliyet adı altında neredeyse TÜRK ismine karşı bir yıkım operasyonu moda hale gelmiş durumda… Yine bir Üniversitenin paneline katılmış Yasin AKTAY ve orada “Türk Irkı diye bir ırk yoktur, Türk sadece bir sentezdir” demiş İsmet Özel’e atıf yaparak...


Biz ilgi alanı SOSYOLOJİ olan bu AKP’li akademisyenin “Türk Irkı yoktur” iddiasıyla millet kavramına sıçradığına ve IRK ile MİLLET’i neredeyse, 1880’lerdeki Fransız, 1930’lardaki bir ALMAN kadar aynı tarzda ele aldığına şahitlik etmiş olduk…  İster materyalist isterse idealist olsun, IRK kavramsalı bir BATILI için millet ile eşdeğer bir felsefe planı yaratmıştır. O sebeple BATI dünyası AYMAZ biçimde Milliyetçilik ve IRKÇILIK meselesini devamlı kendi hareketsiz yerleşik doğaları gereği bir arada ele alır. Çünkü hareket bile bunlarda bir merkezden başlar aynı merkeze bağlanan EMPERYALİZASYON ile devam eder. Öyle bizim gibi gittiği yerleri kolay kolay yurt tutmazlar. Tutanları da AMERİKA gibi, kendi coğrafyasının aynısını gittiği yere taşır. Mesela İngiltere’deki YORK olmuş NEW YORK… Örnek çoğaltılabilir. Şimdi Irk ve Millet birlikteliği ile ele aldığı meselelerde ortada hep bir ARİ IRK sorunsalı vardır. Bu iddialarının ister tarafı olsun isterse karşısına geçsin ARİ IRK planı yaratıp buradaki teoremleri ile de ORYANTALİZM denilen ŞARK MESELESİNİ devamlı beslemiştir. 


Oryantalizm’in yıkıcı etkileri ORTADOĞU üzerinde bir kasırga olmasına ve İslam ile gelenekleşmiş kökler bu oryantalist iddiaları sevmemesine rağmen, BİLİMSEL manada İĞDİŞ olmuş siyasal İslamcılarımız, neredeyse bir oryantalistin dahi cüret edemeyeceği ATAKLIK sergiliyorlar… Türk Irkı yok demiş mesela… Cevaplayalım; Evet yerden göğe kadar haklısın kesinlikle TÜRK isimli bir IRK yok… Ama dur hemen sevinme… Çünkü Türk’e ait IRKLAR var… Esas problem IRK ile MİLLET ayrımı yapamamandan kaynaklanıyor olmasın… Mesela çalıştığın kürsüleri kuranlardan pay almıyor oluşun, Mümtaz TURHAN gibi alimlerin işaret ettiği dev bir KÜLTÜR perspektifi ile MİLLET açıklamalarına yabancı kalıyor oluşun olmasın? Ancak IRK goy goyu ile MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK kavramlarını yargılama pragmatizminizin (faydacılık-çıkarcılık) ART NİYETLİLİĞİNE daha fazla tahammül edemeyeceğiz. Kesin hükümle göbekten konuşana EFENDİ demiş ortaçağ… Bende ORTAÇAĞ ekseninde başlayıp modernitede düğüm olan bir düşünceye BATILI refleksi sergilemene kayıtsız kalmayacağım ve sana EFENDİ diyeceğim…
TÜRK IRKI MESELESİ…


Efendi…! Haklısın TÜRK, bir Irk değildir. Ancak buradan hareketle de MİLLET değildir demen sosyolojik değeri olmayan ancak sofistike bir spekulasyon denemesi gibi duruyor. Sosyolojik kategorileri bir kenarı bırakıp, sağlıklı SOSYOLOJİ yapabilmen için ANTROPOLOJİ çalışması yapmanı gerektiriyor besbelli… Çünkü haklısın, Türk Irkı yoktur ama BUZ GİBİ de Türk’e ait IRKLAR vardır… Soy soy başlar, Boy boy devam eder, Ongun Ongun öbeklenir, Budun budun tasniflenir ve Millet olarak arz eder en son da MEDENİYET olarak sahip olmanız zayıf olan TARİH makamında tescil eder…  Türk’ün envayi çeşit Irklarına açıklama getirmeye bu MAGAZİN köşe yetmez, ancak kendimden hareketle bir parça açıklama yapabilirim…

Hani Israr ile ETNİSİTE diye tarif etmeye çalıştığınız ve DAR bir MANAYA düşürmeye çalıştığınız TÜRK isminin ETNİK bir karşılığı var mıdır? Ona bakalım…

Şimdi ETNİK KÖKEN derdin varsa durunuz, yardımcı olayım… Benim etnisitem ÇEPNİ olarak bilinir. Soyum Gök-Han üzerinden ÜÇOK koluna ve oradan da OĞUZHAN’a bağlanır, ırkımın kökeni de budur. Fakat Oğuzlar gibi farklı Soy haritaları da vardır ancak TÜRK’tür. İşte bütün bunların AYNI DİL, AYNI TARİHSEL BAĞLAM, Farklı olsa bile köksel olarak aynı COĞRAFYA Düzlemine bağlanmaları, ürünleri, ritüelleri, gelenekleri bunları bir MİLLET yapar BATI nezdinde… Dikkat edersen BATI bile, TARİHİ TÜRK DÜŞMANLIĞINA rağmen senden daha kapsayıcı ve daha hakikatli eksik olmasına rağmen…  Eksikliği de şudur ki, Türkler’e medeniyet atfetmekten ısrar ile kaçındıkları için TÜRK kavramını MİLLET olarak tarif etmişlerdir. TARİHİ manada da bu başarılmıştır ve sizlerin dahi değiştirmeye altyapısız görünen spekulasyon esaslı ilimleriniz yetmez… Pekala TÜRK eğer bir MİLLET değilse nedir? 


MEDENİYET’tir efendi… Ancak TÜRK’e medeniyet demek, tek bileşenli ve bayrak yarışı yapar gibi devir daimli MEDENİYET algısını kökten sarsar… Oryantalist BATI’nın vallahi de işine gelmez… Çünkü MEDENİYET kavramının her çağ için biricik olduğu iddiasındaki BATILI yok etmek istediği devasa bir TÜRKLÜK dünyasını ya uyandırırsa…!


Gelelim size… Sentez diye sezmeye çalıştığınız tanımlamaya çalıştığınız şey sentez değil MEDENİYET’tir. Türk milenyum boyunca ÖN ASYA ve Balkanlar tabirinde, tüm dünya için, bir MİLLET ama, ilimsel tasnifler ve tüm coğrafyaları bağlayan manada MEDENİYET’tir. 
Eyvah…!  MİLLET olmaklığına saldırırken, şimdi bir de Medeniyet mi oldu? Ayıklayın pirincin taşını…


Gerçi kime anlatıyorum… Ortaçağ’da MİLLET esaslı olmaksızın öne çıkan soy veya hanedan ile DEVLETLER adlandırılırken bunu MİLLET tanımı zanneden bir anlayışa laf anlatmaya çalışıyoruz. Osmanlı, Habsburg, Plantegenet, Tudors, Viktorya, Chang, Medici, vs. vs. hep bir hanedan olarak DEVLET veya YÜRÜTME organını işaret etmiştir. MİLLET değil efendi… Bu Milletin adı ezelde de TÜRK idi… EBEDDE de TÜRK olacaktır. Örgütlü azınlıklara ÖRGÜTSÜZ ÇOĞUNLUK yem olmaz… Anlaşmazlıklar, SOSYOLOJİK olarak nereye varır, sen bizden daha iyi bilirsin…


Kusura bakma sayın hoca… KADÜK olması kaçınılmaz olan teori ve denemelerle KADİM olandan KESİNLİK gücünü alan hiçbir şeyi yargılayamaz ve değiştiremezsiniz… Önce bir ÇORBA kültürü ile bilim olamayacağı için metodoloji tasnifi yapalım… Sonra da istediğin zamanda ve meyanda bu konuyu alime yakıştığı üzere tartışalım… Hodri Meydan…

Dr. Mehmet Fatih DOĞRUCAN

Yorumlar (1)
Öztürk 7 yıl önce
Bu cevaba helal olsun
açık