Miraç Kandili Ne Demek, Miraç Gecesinin Önemi nedir?

İslam alemi için çok önemli mübarek gecelerden birisi olan Miraç kandili gecesinde edilen dualar ret olunmayacağını İslam alimleri ifade buyurmaktadır. Peki, bu kadar önemli bir gecede hangi dualar okunmalıdır? Miraç gecesinde okunması gereken miraç kandili duası var mı, Miraç gecesi kaç rekat namaz kılınır?

İnanç 10.03.2021, 00:42 10.03.2021, 00:54
Miraç Kandili Ne Demek, Miraç Gecesinin Önemi nedir?

Miraç Kandili İslam alimleri tarafından ikinci Kadir Gecesi olarak nitelendirilmiştir. Bugün biraç kandili. Miraç gecesi dileklerin kabul edilmesi için bol bol dua edilmesi ve namaz kılınarak Allah'a dua edilmesini islam alimleri vaazlarında belirtmektedir. Kadir Gecesi'nden sonraki en kıymetli gece olarak görülen Miraç gecesi Peygamberimizin göklerle buluştuğu Rabbin huzuruna vardığı gece olarak belirtilmiştir. Bu kutsal ziyaret ardından peygamberimiz ümmetine namazı getirmiştir. Peki Miraç kandili gecesinde okunacak dualar nedir, kaç rekat namaz kılınması gerekir, Hangi dualar ve süreler okunmalıdır?

Miraç Ne Demek?

Miraç, Peygamber Efendimiz (s.a.v)' in göğe yükselerek Yüce Allah (c.c.)'ın huzuruna kabul edilmesidir. Miraç hadisesi iki saf­ha da meydana geldiği ifade edilmektedir. Bu şu şekilde ifade ediliyor: "Efendimizin bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Ak­sa’ya yani Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğa isra, oradan gök­lere yükselmesine de miraç denilmiştir." Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiştir. Miraç kelimesi, "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. İslami kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle Miraç hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Rasûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa İsra, oradan göklere yükselmesine Miraç denilmiştir.

MİRAÇ BÜYÜK BULUŞMANIN ADIDIR?

Büyük buluşma olarak ta ifade edilen Miraç, Peygamber (sav) Efendimizin bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Allah’ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adıdır. Semaya yükseliş tasavvuru eski Hint ve İran mitolojileriyle Yahudilik ve Hıristiyanlık geleneğinde de mevcuttur.

Miraç, manâ âleminde yükselip ilahî rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlakî erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatan bir olaydır. Miraç, göklere olduğu kadar, insanın iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur. Mescid-i Harâm, Mescid-i Aksâ ve göklerde Hz. Peygamber’le gerçekleşen bu kutlu yolculuk, bugün bizim için manevî merkez olan gönül dünyamızda gerçekleşmelidir.

Miraç'ta Müslümanlara hediye olarak verilen ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü’minlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade etmektedir. Çünkü mü'min, namazda Rabbinin huzurunda durarak, sadece O'na ibadet etme ve sadece O'ndan yardım isteme özgürlüğünü yaşar. Namazda sadece bedeni ile değil; özüyle, gönlüyle, duygu ve düşüncesiyle Allah’a yönelen ve Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yakalayan mü’min, dâima O’nun gözetimi ve desteği altında olduğunu hatırından hiç çıkarmaz, bu bilinçle hayat çizgisini anlamlı kılar.

Miraç mucizesi, Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur'ân'da şu şekilde anlatılmıştır.

MİRAÇ KUR'AN DA ŞÖYLE ANLATILIR?

“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1) Miracın ikinci merhalesi de Peygamberimiz (sav)’in Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından ilerleyip tâ İlâhi huzura varmasıdır.

MİRAÇ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Miraç, en sahih kabul edilen rivayete göre, birinci ve ikinci Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Hatice ile Ebû Talib'in vefatlarını takip eden dönemde, Hicretten bir yıl önce meydana gelmiştir. Müslümanların çoğunluğu Miracı Receb ayının 27. gecesinde kutlamaktadır.

5 Mart 2021 Cuma Hutbesinde “İsrâ ve Miraç” konusu şu şekilde işlendi:

"Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, görendir.” (İsrâ, 17/1)

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi üç aylardayız. Önümüzdeki Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece inşallah Miraç Gecesini idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç Gecemiz mübarek olsun.

Yüce Rabbimiz İsrâ suresinin ilk ayetinde şöyle buyurur: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, görendir.”

Bu sureye adını veren İsrâ, Sevgili Peygamberimizin bir gece, Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yolculuğudur. Miraç ise Resûl-i Ekrem’in (s.a.s) Allah’ın kudret ve azametine şahit; rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir.

Miracın ilk durağı, Mescid-i Aksâ’dır. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuştur: “Gidin ve Mescid-i Aksâ’da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin.”

Bu hadis-i şerif, Mescid-i Aksâ sevgisini gönüllere aşılamanın, kadim değerimize sahip çıkmanın, maddi ve manevi imarı için çalışmanın her müminin görevi olduğunu öğretmektedir.

Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs, bir İslam beldesidir. “Darü’s-selâm” yani barış ve selamet yurdudur. Kudüs, tarih boyunca Müslümanların himayesinde özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olmuştur.

Geliniz, Rabbimizin İsrâ suresinde yer alan öğütlerinden bazılarına kulak verelim: Yalnızca Allah’a kulluk et. Anne-babana iyi davran, yaşlanıp sana muhtaç hâle geldiklerinde onlara kol kanat ger, “öf!” bile deme. Akrabaya, yoksula ve darda kalana yardım et. Cimrilikten ve israftan kaçın. Zinaya yaklaşma. Haksız yere cana kıyma, asla kan davası gütme. Yetimin malına el uzatma. Ahde vefa göster. Ölçü ve tartıda hile yapma. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.

Hutbemi bitirirken, dün Bingöl’den Bitlis Tatvan’a giden askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Miraç Kandili'nde Kur'andan hangi sureler okunur?

Miraç Kandilinde Allah'ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesi için bol bol tövbe istiğfar getirmek ve salavat çekmek çok faziletlidir. Miraç Kandilinde belli başlı okunması farz olan dualar olmasa da Allah'a dua etmenin ehemmiyet Furkan Suresi 77. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur; 'De ki: Sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?' 

Miraç Kandilinde Salavatlar Şöyledir:

  • Aleyhissalatu vesselam: Anlamı: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
  • Sallallahu aleyhi ve sellem: Anlamı: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
  • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed: Anlamı: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
  • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Anlamı: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)