Av. Karataş, Hukuka Aykırı Çekiliş Yapanları Cezalar Bekliyor!

Bilişim ve Sosyal Medya Avukatı Atakan Karataş sosyal medya üzerinden çekiliş düzenleyenlerin dikkat etmesi gerekenler konusunda önemli bilgileri paylaştı.

Kapsam 19.04.2021, 21:17
Av. Karataş, Hukuka Aykırı Çekiliş Yapanları Cezalar Bekliyor!

Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişlerin yasal olmaması nedeniyle kullanıcılar nezdinde pek çok mağduriyet yaşandığını belirten Avukat Atakan KARATAŞ, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişlerin mevzuata aykırı olması durumunda çekiliş düzenleyenlerin fiillerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini, bu suçun faillerine de 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası gibi yaptırımlar uygulanabileceğinin altını çizdi.

Karşılığı nakit olmayan çekilişler hakkındaki yönetmelikte belirlenen usul ve kurallara uymayan kişilerin veya kurumların 2 yıl süreyle çekiliş düzenlemekten men edilmesinin mümkün olduğunu belirten Karataş, yapılan çekilişlerin Türk Ticaret Kanunu veya Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal etmesi durumunda ise çekiliş düzenleyen kişilerin ilgili kanunlar kapsamında çeşitli yaptırımlarla da karşılaşabileceğini belirtti.

Avukat Atakan KARATAŞ, sosyal medya platformları üzerinden yapılan çekilişlerde dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişler için idarece istenen bütün belge ve bilgilerle birlikte kampanyanın başlama tarihinden en geç on beş gün önce idareye başvuru yapılmasının gerektiğini belirten Av.Karataş,  piyangoya katılımın tamamen veya kısmen sanal ortam üzerinden gerçekleşmesi halinde kampanyanın hangi sanal ortam araçları üzerinden ve hangi kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılacağının katılımcılara duyurulması gerektiğini belirtti.

  • Katılımcıdan katılım sırasında ad-soyad-adres ve katılıma ilişkin şifre veya kod numarası bilgilerinin istenmesi ve bu bilgiler esas alınarak çekilişin gerçekleştirilmesi gerekir.
  • Kampanyaya katılımın yapıldığı sanal ortam iletişim hizmetine ait bedelin standart tarife uygulanan bir birim bedelden fazla olmaması ve bu hususların yapılacak reklam ve duyurularda kolayca okunabilecek şekilde yer almalıdır.
  • Talihlilere kazandıkları ikramiye ile başvuru ve teslim süresine ilişkin tebligatın taahhütlü posta kanalıyla yapılmalıdır.
  • Katılıma ilişkin tüm kayıt ve belgelerin birer örneğinin çekilişten önce manyetik ve-veya elektronik ortamda idareye teslim edilmelidir.
  • İdarece belirtilecek diğer hususların ve teminata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmelidir.

1 şubat 2021 itibariyle, milli piyango idaresinin sitesinde yapılan duyuru ile sosyal medyada Bir mal veya hizmetin tanıtımı, pazar payının artırılması veya satılması amacıyla çekiliş yapılabilmesi için alınan izin bedellerinde bazı düzenlemeler yapıldığını belirten Avukat Atakan Karataş, ikramiye değerinin 100.000 Türk Lirasından az olan istisnalara tabii olmayan çekilişler için 10.000 TL + KDV izin bedeli getirildiğini, İkramiye bedelinin 100.000 Türk lirasından fazla olduğu durumlarda ise ikramiye bedelinin %10’u + KDV’nin izin bedeli olarak ödeneceğini, Yönetmelik kapsamı dışında bırakılan istisnalar kapsamındaki çekilişlerde ise bu izin bedellerinin 5.000 + KDV olarak düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)