Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Vefatının 29. Yılında Anılıyor

Büyük Şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nu vefatının 29. yılında anıyoruz. 21 Ağustos 1992 günü son yolculuğuna uğurladığımız Gençosmanoğlu kimdir, hayatı nasıldır merak ediliyor.

Kültür Sanat 18.08.2021, 15:27 18.08.2021, 16:42
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Vefatının 29. Yılında Anılıyor

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, vefatının 29. yılında anılıyor. “Destan Şairi” olarak Adını Türk edebiyatına yazdıran Büyük Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu 21 Ağustos 1992 günü hayatını kaybetmişti.Eserlerinde kahramanlığı, milli tarihimizi işleyen Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, yakın tarihimize damgasını vuran önemli şair ve yazarlardan birisi olmuştur.

Usta Şair Gençosmanoğlu, Türk Milleti'nin tarihine, kültürüne ve meselelerine vakıf bir şairdi olmuştur. İslamiyetin ve Türklüğün en güzel motifleriyle işlediği destanlarıyla Türk Edebiyatına önemli eserler kazandıran şairin şiirlerl her yerde okunmuştur.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kimdir?

Elazığ’ın Ağın ilçesi Tatarağası mahallesinde ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun soy tarihi IV. Murat’ın Bağdat seferine katılan Genç Osman’a kadar uzanmaktadır. Şairin babası, Ağın ilçesinin tanınmış şahsiyetlerinden Mehmet Sabit Gençaydın [1310 (1894)]’dır. Darü’l-Muâllimîn mezunu olan Mehmet Sabit Gençaydın, Akpınar (Samsun) ve Akçadağ (Malatya) Köy Enstitülerinde öğretmenlik yapmıştır. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun edebi kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olan Mehmet Sabit Efendi, edebiyatla da yakından ilgilenmiştir.

1940-1941 eğitim-öğretim yılında Ağın İlkokulu'ndan mezun olan Gençosmanoğlu'nun edebiyata yönelişinde bu okulun etkisi vardır. Ortaöğrenimine Samsun Akpınar Köy Enstitüsü'nde başlayan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, 1946-1947 eğitim-öğretim döneminde Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Elazığ'da, Sarıçubuk İlkokulu'nda (Basmaşen/Bizmişen) öğretmenlik görevine başlayan Gençosmanoğlu, Gülçatı (Elazığ-Kovancılar) ve Pınarlar köy (Elazığ- Keban) okullarında öğretmenlik yapmıştır. 1960’ta yedek subay olarak askerliğini tamamlayan şair, Ulukent Köyü (Elazığ) öğretmenliğine atandı. Öğretmenliğinin yanı sıra köyün muhtarlığını da yapan şair, bir yandan da Elazığ Gazetesi’nde "Kopuzdan Ezgiler" başlıklı köşesinde yazılar yazmıştır. Türk Kültür Derneği Elazığ Şubesi İdarî Heyeti Üyeliğine seçilen Gençosmanoğlu, bu dönemde Elazığ Gazetesi, Yeni Fırat ve Orkun dergisinde yazı ve şiirlerini yayımlanmıştır.

Avculu Köyü İlkokulu öğretmeni iken Mart 1966’da Samsun’a İlköğretim Müfettişi olarak atanan Gençosmanoğlu, Ekim 1966’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcılığına tayin olmuştur. Gençosmanoğlu, Eylül 1970’te aynı kurumda Şube Müdürü olmuştur. Mart 1975’te İstanbul Devlet Kitapları Müdürlüğüne görevlendirmeli olarak gönderilen Gençosmanoğlu, buradan da İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Genel Sekreterliğine atanmıştır. Bu görevdeyken Ocak 1978’de emekli olan Gençosmanoğlu, 1979’da Ankara’da Edebiyat Cemiyeti Müdürlüğü yapmıştır. Türk Edebiyatı Vakfı Müdürlüğünü 1978’den 1980’e kadar dört yıl başarıyla yürüten şair, 1980’den 1981’e kadar da Türk Edebiyatı dergisinin Sevinç Çokum’dan boşalan Yazı İşleri Müdürlüğüne getirildi. Yeni Düşünce, Olaylara Bakış dergilerinde görev alan şair, Diyanet Vakfınca hazırlanan Büyük İslam Ansiklopedisi’nde de yayın müdürlüğü yapmıştır.

1983’te Doğu Türkistan Vakfı Müdürlüğünde görevliyken Türkçe-Arapça-İngilizce çıkarılan Doğu Türkistan’ın Sesi isimli dergiyi yayın hayatına kazandırmıştır.1989’da Türkiye Gazetesi’nde kültür-sanat yönetmeni olan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, 21 Ağustos 1992’de İstanbul’da hayatını kaybettmiştir. Gençosmanoğlu'nun Kabri, Karacaahmet Mezarlığı'ndadır.

Bozkurtların Ruhu şairin ilk şiir kitabıdır.(1952) İlk şiir kitabı yayınlandığında yirmi üç yaşında olan Gençosmanoğlu; dönemin sosyal, siyasi ve kültürel hayatına hâkim bir şahsiyet olmuştur. Yüksek bir tarih şuuru ve ahlaki misyonla ördüğü şiirinin içeriğini destansı bir dil ve üslupla okuruna ulaştıran Gençosmanoğlu, Türklerin tarihe doğduğu zaman diliminden başlayarak, mitolojik ögelerden de geniş ölçüde yararlanarak Türk insanının tip sosyolojisini şiirle tahlil etmeye çalışır. Türk şiir okurlarının destanlar ile ilgisinin nerede ise tamamen koparıldığı bir dönemde destanları nazma çeken şair, gerek İslamiyet öncesi dönemin kültür hayatını ve gerekse İslami dönemde şekillenen Türk-İslam kültür hayatını şiir metinlerinin temel harcı yapar. Firdevsî’nin Şehnâme ile Fars milletine sağladığı kazanımları Türk edebiyatında da Gençosmanoğlu gerçekleştirmek ister.

Defne, Töre, Orkun, Yavrutürk, Devlet, Türk Edebiyatı gibi dergilerde idari görevler üstlenmesinin yanı sıra bu dergilerde yayımladığı şiirlerinde millî romantik duyuş tarzının örneklerini ortaya koyar. Dede Korkut Hikâyelerini şiir formunda yeniden işlediği gibi İslamiyet öncesi Türk kültürüne özgü yaşam üsluplarını da mito-poetik bir anlatımla sunar.

Gençosmanoğlu, edebiyat tarihlerinde Türkçü ve Turancı olarak tanınan Hüseyin Nihal Atsız’ın büyük tesiri altındadır. Bozkurtların Destanı adlı şiir kitabı, Atsız’ın Bozkurtların Ölümü adlı romanından esinlenerek manzum hâle getirilmiştir. 

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, “Aylardan Ağustos, günlerden Cuma” diye başlayan Malazgirt Marşı'nda belirttiği gibi 1992 yılı Ağustos ayının 21'inde Cuma günü İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Kitapları

Bozkurtların Ruhu (1952)
Gençosman Destanı (1959)
Kür Şad Destanı (1970)
Malazgirt Destanı (1971)
Bozkurtların Destanı (1972)
Kopuzdan Ezgiler (1973)
Salur Kazan Destanı (1974)
Boğaç Han Destanı (1978)
Destanlarda Uyanmak (1979)
Destanlar Burcu (1990)
Alp Erenler Destanı (1991)

'BOZKURTLAR ORDUSU GEÇTİ HÜCÛMA...'

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU VE MALAZGİRT MARŞI

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)