Ülkü Ocakları Nedir? (Ülkü Ocakları MHP'nin Gençlik Kolları mı?)

Ülkü ocakları son 50 yıllık türk tarihine mührünü vuran bir gençlik teşkilatıdır. Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocakları ne zaman kuruldu? Ülkü Ocakları nedir? Ülkü Ocakları kim tarafından kuruldu,Ülkücüler kimdir?

MHP 06.10.2019, 17:28 06.12.2020, 20:36
Ülkü Ocakları Nedir? (Ülkü Ocakları MHP'nin Gençlik Kolları mı?)

Milliyetci Hareket partisi'nin gençlik teşkilatı yoktur. Buna rağmen Ülkü Ocakları MHP'nin gençlik teşkilatı olarak bilinmektedir. Vatandaşlar Ülkü Ocakları'nın ne olduğunu, ne zaman kurulduğunu ve ülkü ocakları'nın varlığı ne işe yarar tam olarak bilmiyor. Peki Ülkü ocakları nedir?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'nin gençlik teşkilatı olarak bilinen Ülkü Ocakları nasıl bir gençlik teşkilatıdır? Ülkü Ocakları ne zaman, kim tarafından kuruldu? bütün bunlar yeni nesil tarafından ne kadar biliniyor? Ülkücülerin bilinmesi gereken önemli yönleri nedir? Ülkücülerin memlekete ne gibi faydaları vardır? bütün bunlar da sorgulanıyor ve zaman zamanda tartışma konusu olabiliyor.

Ülkü Ocakları Nedir?

Ülkü ocakları, vatanını, milletini, bayrağını canından çok seven milliyetçi gençlerin bir araya geldikleri, teşkilatlanarak  aynı hedefe yönlendikleri eğitim merkezlyeridir. Ülkü Ocakları, gelecekte bu ülkeyi yönetecek gençlerin bilgilerinin artmasında, beceri ve liderlik özelliklerinin tanımlanmasında önemli bir okuldur. Ülkü Ocakları, Türk gençliğinin. Türk yurtlarında, topraklarında gözü olan, Türk milletini böl parçala yut taktiğiyle tarihe gömmek isteyen emperyalizme ve Türk düşmanlığına karşı sürekli zinde tutan ve uyandıran, milli birliği ve kardeşliği besleyen ve güçlendiren kutsal mekanlardır. Ülkü Ocakları, gençlere neden yaşamak gerektiğini anlatan, onlara maneviyat dünyasında ışık olan, gelecekte büyük adamlar olmaları için hangi merhalelerden geçmelerini anlatan özel gençlik merkezleridir. 50 yıldır en aktif şekliyle Türkiye'de faaliyet içinde bulunan, komünizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadele veren, milleti de bu anlamda uyandırmaya çalışan Ülkü ocakları binlerce şehit vermiş, binlerce gazisi bulunan bozkurt yürekli gençlerin bulunduğu mekanlardır.

DündarTaşer, memleketin yarınlarını teşkil edecek olan genç bozkurtların yetişmesi için üç temel esasın öğretilmesini zorunlu görmüştür: İslam ahlak ve fazileti”, “Türklük ve tarih şuuru”, “İla'y-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem Davası”.Ülkü ocakları işte bu esaslar üzerinde yükselmiş ve gençleri teşkilatlandırmıştır.

Ülkü Ocakları Tarihi

Toplumların gelecek idealini sürekli olarak yeniden inşa eden gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara doğru ilerlemek amacıyla milli ülküler edinmesi ise toplumun geleceğini garanti altına alır. Gençliğin milli ülküleri benimsemesi için de yol göstericilerin, aydınların ve liderlerin milli düşüncelere yönelik politika ve gayeleri olmalıdır. Bu yol göstericiler, gençliğin bir arada toplanması için milli ülküleri en doğru biçimde özümsemelerini sağlayacak oluşumları ve yapılanmaları kurmalıdırlar. Ancak bu sayede toplumun geleceği olan gençler milli ülküler ile donanır ve toplumu en iyi şekilde daha ileriye götürür.

Türk gençliğinin milli ülküleri benimsemesini sağlayan ve Türk milletini maziden atiye götüren oluşumlar her daim varolmuştur. Türk gençliğinin milli ülküler etrafında toplanması için her devirde teşkilatlar kurulmuş ve eğitimler verilmiştir. Türk tarihinin son yüzyılında Türk milliyetçiliği fikrinin önder isimleri tarihten bu yana gelen milli şuurun yeniden canlanması amacıyla farklı yapılanmalara ve dernekleşme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bu yapılanmaların önder isimleri kurulan cumhuriyete fikir babalığı yaparak cumhuriyetin kurucu unsuru olan Türk milliyetçiliği fikriyatını yüceltmeye çalışmışlardır.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 4 Aralık 1916’da kurduğu Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) kurulmuş, milli mücadelede etkin şekilde yer almıştır. 1968 yılına kadar zaman zaman bir çok Türkçü ve milliyetçi dernek kurulmasına rağmen hiç biri Türk Ocakları ve Milli Türk Talebe Birliği kadar uzun ömürlü olmamıştır.

1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)Genel başkanı Alparslan Türkeş olmasıyla birlikte gençlik faaliyetlerine daha çok ağırlık verilerek CKMP Gençlik Kolları için süratli bir adım atılmıştır.1968 yılında Türkiye düşmanı yıkıcı ve bölücü faaliyetler tırmanmış, milliyetçi -ülkücü kuruluşlar teşkilatlanmaya başlamıştı.

İlk olarak Üniversitelerde kümelenen komünistler tarafından 4 Ocak 1968’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve CKMP Gençlik Kolları üyesi olan Ruhi Kılıçkıran, Ramazan ayında orucunu açtıktan sonra Siteler Yurdu’nda şehit edilmişti. Yani bundan 50 yıl önce Marksistler tarafından vurularak şehit edilen Ruhi Kılıçkıran Ülkücü Hareket’in ilk şehidi olmuştur.

CKMP Gençlik Kolları’nın gençlik yapılanması ilk kez ‘ülkücü’ adıyla Genç Ülkücüler Teşkilatı 29 Şubat 1968’de kuruldu.Genç Ülkücüler Teşkilatı ortaöğretim gençlerini milli ve manevi anlamda güçlendirmek adına faaliyetlerde bulunuyordu. Yurdun birçok yerinde Genç Ülkücüler Teşkilatı kurulmuştu. Süleyman Özmen ve Yusuf İmamoğlu’nun cenaze törenine katılmış ve dağıttıkları bildiriler ile komünizmi lanetlemiştir.12 Mart 1971 ihtilalinden sonra Genç Ülkücüler Teşkilatı genel merkezini Yozgat'a taşımıştır; daha sonrada feshedilmiştir.

Bugün hala yaşamakta olan Ülkü Ocakları, “Ülkü Ocağı” adıyla ilk kez Ankara Üniversitesi Hukuk, Dil, Tarih ve Coğrafya ve Ziraat Fakültelerinde milliyetçi gençler tarafından fikir kulübü adı altında teşkilatlanma faaliyetlerine başlamıştır. Ülkü Ocakları, 18 Mart 1966’da CKMP Gençlik Kolları tarafından kamuoyuna açıklanmış, 1968 yılından itibaren her üniversitede bir Ülkü Ocağı birimi oluşturulmuştur. Ülkü Ocaklarının kurulması çalışmalarıyla CKMP Genel Başkan Yardımcısı Dündar Taşer yakından ilgilenmiştir.

Ülkü Ocakları ilk yürüyüşü 1 Haziran 1968’de Ankara'da gerçekleşen “Milli Hareket Yürüyüşü”dür. 1969 Mayıs’ından itibaren Ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları Birliği’ne dönüştürülmüş ve Ankara'da Ülkü Ocakları Birliği kurulmuştur. İstanbul’daki ülkücüler İstanbul Ülkü Ocakları Birliği’ni ve İzmir’deki ülkücüler de İzmir Ülkü Ocakları Birliği’ni kurmuşlardır. Ülkücüler üzerinde müthiş bir baskı vardı. O dönemlerdi Sol guruplar, marksist leninst guruplar ülkücülerin üzerine saldırıyordu. Komünist bir örgüt olan Dev-Genç militanları silahlı eylemlerine ara vermiyor, ülkücüler üzerine saldırıyordu. 16 Aralık 1970’de Ankara Ülkü Ocakları Birliği tarafından binlerce ülkücünün katılımıyla Tandoğan Meydanı’ndan başlayıp Cemal Gürsel Meydanı’nda biten “İktidar Yürüyüşü” erçekleştirilerek burada Ülkücü şehitler Ruhi Kılıçkıran, Süleyman Özmen, Yusuf İmamoğlu ve Dursun Önkuzu’nun posterleri taşınmıştır.

12 Mart 1971 muhtırası ile Ülkü Ocakları Birliği ve Genç Ülkücüler Teşkilatı kapatılmıştır.15 Şubat 1972’de Çankırı’da Türk Ülkücüler Teşkilatı kurularak Ülkücüler bu dernek adı altında yeniden teşkilatlanmışlardır. Daha sonra 23 Aralık 1973’te Ülkü Ocakları Derneği kuruldu ve Bütün ülkücüler Ülkü Ocakları Derneği’ne katıldı.

12 Mart sonrasında Büyük Ülkü Derneği 22 Aralık 1972’de Kayseri’de kuruldu. 1977’den itibaren “Kur’an-ı Kerim Ders Olarak Okutulmalıdır” kampanyası başlattı. 14-15 Nisan 1978’de Kahramanmaraş’ta ETKO, TİTKO gibi hayali örgüt suçlamaları ve komplolarıyla karşı karşıya kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından BÜD şubeleriyle birlikte kapatıldı.

Ülkü Ocaklarının ilk şubesi, Başbuğ Alparslan Türkeş’in yönlendirmesi ile 15 Eylül 1973’te Bursa’da yeniden açıldı. 23 Aralık 1973’te Bursa’da düzenlenen kurultayda Ülkü Ocakları Derneği’ne dönüştü. Muharrem Şemsek dernek başkanlığına getirildi. Ülkü Ocakları Genel merkezi Ankara’ya taşındı. Ülkü Ocakları Derneği, bütün yurtta teşkilatlanmaya ve şubelerini açmaya başladı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muharrem Şemsek, Türk Ülkücüler Teşkilatı Genel Başkanı Şevket Barutçu ve Başkent İTİA araştırma görevlisi Devlet Bahçeli tüm yurdu dolaşarak kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını bitirdi.

1976 yılı içerisinde 35 ülkücü genç, komünistler tarafından şehit edilmiştir.

Çeşitli kumpaslarla Ülkü Ocakları Derneği Aralık 1978’de kapanmıştır.

15 Haziran 1977’de Konya’da kurulan Ülkücü Gençler Derneği’nin adı, 25 Mayıs 1978’de yapılan kongre ile Ülkücü Gençlik Derneği olarak değiştirilmiş ve genel merkezi de Konya’dan Ankara’ya taşınmıştır. Ülkü Ocakları’nın kapatılması üzerine Türkiye’deki 1250 Ülkü Ocakları şubesi Ülkücü Gençlik Derneği şubesine dönüştürüldü.

Ülkücü Gençlik Derneği’nin 18 Mart 1979’da Ankara’da düzenlenen 3. Büyük Kurultayına katılan Merhum Alparslan Türkeş, bir konuşma yaparak Ülkücü gençliği “Türk milletinin yaşama iradesi” olarak tarif etmiştir.

Alparslan Türkeş ve Dündar Taşer’in öncülüğünde kurulan ocaklar teşkilatlanmada ilim, iman, ahlak ve ülkü temelinde hareket ederek Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin mayasını attığı Ocaklar olma gayesinde olmuştu.

Ülkücüler, gençliği teşkilatlandırarak Türk milletinde milli heyecanı tekrar canlandırmak için “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız” sloganı ile Anadoluda dalga dalga yayılmışlardır. Seyyid Ahmet Arvasi ve Dündar Taşer gibi ideologların girişimleriyle “Türk-İslam Ülküsü” ideolojisi şekillendirildi.

Galip Erdem’de bu dönemde gençliğin yetişmesi için ocaklardaki özel eğitimlere katılarak gençlere Ülkücülüğü temellerini ve Türk gençliğinin gelecek hedeflerini anlatmıştır. Ülkü Ocakları’nın yayınlarında yazdığı yazılar ile Ülkücü gençliğin geleceğinin yol haritasını olan hedefleri ve gayeleri anlatıyordu.

1977’den sonra Alparslan Türkeş’in öncülüğünde gençlerin zararlı ideolojilere karşı daha eğitimli olması amacıyla eğitimciler yetiştirilmiş ve Anadolu’ya gönderilmiştir. Galip Erdem, Seyyid Ahmet Arvasi, Dündar Taşer, Erol Güngör gibi daha birçok aydın şahıslar Ülkücülüğü tam anlamıyla özümsemelerini sağlamışlardır.

Şanlı Türk tarihinin kendine yüklediği misyonu her daim yaşatan Ülkü Ocakları 1980 öncesinde büyük bir mücadeleden geçmiş ve binlerce şehit vermiştir. 12 Eylül işkencelerinde 9 yiğidini idama uğurlamıştır.

Ülkü Ocakları MHP'nin Gençlik Kollarımı?

Ülkü ocakları toplumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kolu veya gençlik teşkilatı olarakta bilinmektedir. Zaman zaman MHP'nin gençlik kolları olarak telakki edilen Ülkü Ocakları aslında hiç bir zaman bir siyasi partinin gençlik kolu olmamıştır. Ülkü Ocaklarının taşıdığı misyon bir siyasi partinin misyonu ve davranışından çok farklıdır. Ülkü ocakları parti gibi siyasi faaliyetler içerisinde bulunmaz.

Ülkü ocaklarının Misyonu net olmuştur. Ülkü Ocakları hiç bir yere bağlı olmayan müstakil bir yapıdır.‘’İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuruyla’’ memlekete ve millete hizmet edebilecek gençlerin yetişmesinde öncülük eder Ülkü ocakları...

Alparslan TÜRKEŞ’e göre Ülkü Ocakları birer ilim ve irfan yuvasıdır. Burada milli değerlerimize bağlı,Türklük şuuruna sahip imanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirilmeliydi. Bugün de Vakıf adı altında Ülkü Ocakları eğitim ve kültür faaliyetlerine devam etmektedir.

Ülkü Ocakları, misyonunu iktidara taşıyacak olan MHP'yi destekler ve burada siyaset yapabilecek gençlerin yetişmesine de öncülük eder ve katkı sağlar.

Ramazan.Çağlar

Kaynaklar:
ÖZNUR, Hakkı, Ülkücü Hareket,
TOSUN, Kadir, Milliyetçi Ülkücü Hareket
TURHAN, Metin, Ülkü Ocakları

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)