Alexa

Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi neden açıldı?

Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi işbirliğiyle hizmete giren OMÜTF Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi neden açıldı?

Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi neden açıldı?

Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi işbirliğiyle hizmete giren OMÜTF Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin açılışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme şöyle:

Aile hekimliği; Türkiye’de 1983 yılında müstakil bir disiplin olarak tanımlanarak tababet uzmanlık tüzüğünde yer bulmuştur. Birinci basamak yönelimli klinik bir dal olan aile hekimliği uzmanlık eğitimi, toplam 36 (otuz altı) ay sürmektedir. Bu sürenin 18 (on sekiz) ayı, genel tıp uygulamalarına yönelik ana branşlarda rotasyonlar ile tamamlanmaktadır. 36 (otuz altı) ay olan toplam aile hekimliği uzmanlık eğitiminin, 18 (on sekiz) ayı saha eğitimi olarak öngörülmüştür. Bu eğitimler genellikle üçüncü basamak hastanelerde yürütülmektedir. Bu eğitimlerin birinci basamak saha yaklaşımını tam olarak yansıtması mümkün olmadığından, eğitim aile sağlığı merkezlerinde (Eğitim ASM) saha eğitimlerinin yürütülmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda şu anda tüm Türkiye’de 11 ilimizde 97 Eğitim ASM olup, 87 (seksen yedi) tanesi aktif olarak hizmet vermektedir.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim aile hekimliği birimlerinden oluşan sağlık kuruluşu olarak’ tanımlanmaktadır.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinin açılacağı yer, eğitim kurumunun talebi, müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlığı onayı ile belirlenir. Birim sayıları her bir asistan sayısı esas alınarak belirlenir ve Kurumca onaylanır. Eğitim kurumunda asistan sayısının fazla olması halinde, müdürlüğün uygun görüşü ve Kurumun onayı ile aynı eğitim kurumuna bağlı birden fazla eğitim aile sağlığı merkezi açabilir.
‘Eğitim aile sağlığı merkezinde; eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği uzmanlık eğitimi gören bir veya birden fazla asistan tarafından aile hekimliği hizmeti verilir.

EASM için Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında 01.03.2019 / 01.03.2021 tarihleri arasında devam edecek olan kurumsal protokol, 21.02.2019 tarihinde imzalanarak işlemler başlatılmıştır. Bu protokol çerçevesinde esas olarak her iki kurumun görev ve sorumlulukları tanımlanmış olup, sözleşme süresinin 2 (iki) yıl olduğu belirtilmiştir

Bu çerçevede Pelitköy Aile Sağlığı Merkezi Eğitim Aile Sağlığı Merkezine dönüştürülmüş ve ismi ‘Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ olarak değiştirilmiştir.

Eğitim ASM halihazırda 2 (iki) Birim olarak hizmet vermektedir.

Eğitici Dr. Öğretim üyesi Mustafa ÜNAL’ın gözetiminde ve koordinasyonunda Asistan Dr.Hicret GÜVEN ve Dr.Gamze HASDEMİR ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pelitköy Eğitim Aile Sağlığı Merkezi hizmete başlamıştır. Yönetmelik gereği 6 (altı) ayda bir eğitici ve asistan değiştirilebilir. Bu nedenle 6 (altı) ay sonunda eğitici olarak Prof.Dr.Mustafa Fevzi DİKİCİ, asistan olarak Dr.Aslı ALAN ve Dr.Merve DEĞİRMENCİ aile hekimliği hizmeti verecektir.  

Merkezimizde Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından Laborutuvar hizmeti de sunulacaktır.

Şu anda Samsun’da aktif olarak hizmet verecek OMUTF Pelitköy Eğitim ASM dışında İlkadım ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde 2 (iki) birimli OMUTF Aziziye Eğitim ASM inşaatı devam etmektedir.

KAPSAMHABER

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 09:57
YORUM EKLE