Halistin Kukul: Sağlık - Adalet - Eğitim

Yazar ve Şair M.Halistin Kukul; “Kimse, kimsenin, hasta olmasına sebep olamaz. Kimse, kimseye zarar verme hakkına sahip değildir” dedi.

Kapsam 20.11.2021, 13:17
Halistin Kukul: Sağlık - Adalet - Eğitim

“Maske-Mesâfe-Temizlik” şartlarına riâyet etmeyenler için ‘hukukî müeyyideler’ konması gerektiğini belirten M. Halistin Kukul, Salgının ilk dönemlerinde alınan ciddî tedbirlerin tamamen gevşetildiğini hattâ bâzı göstermelik îkazlara rağmen lâçkalaştığını belirterek "Niçin?" diye sordu.

“Kimse, kimsenin, hasta olmasına sebep olamaz. Kimse, kimseye zarar verme hakkına sahip değildir” ifadelerine yer veren Halistin Kukul, yeni yazısında “Maske-Mesâfe-Temizlik” ve "Sağlık - Adalet - Eğitim" konusuna temas etti.

Yazar ve Şair M.Halistin Kukul makalesinde şunları söyledi:

Bir soru ile başlayayım: “ Bana, bu üçünden hangisine öncelik verirsiniz?” diye sorsanız, inanınız ki, aralarında hiçbir tercih yapamam. Yâni; bu sıralamanın önceliği yoktur!..

Böyle bir sorunun kıskacında olarak, hiçbiri, bir dîğerine tercih edilemeyen bu değerler, ne yazık ki, büyük bir tahribat içersinde bulunmaktadır.

Sağlık olmayınca, adâlet ve eğitim olur mu?

Adâlet olmayınca, sağlık ve eğitim olur mu?

Eğitim olmayınca, sağlık ve adâlet olur mu?

Bence, olmaz!..

Bugün; dünyâyı saran koronavirüs belâsından, Türkiye’miz de çok muzdariptir. Her gün, ikiyüzün üzerinde vatandaşımız bu virüs sebebiyle hayatını kaybetmekte fakat buna rağmen, maalesef büyük bir rehâvet içersinde, gereken tedbirler alın(a)madan insanlarımız işiyle gücüyle uğraşmaktadırlar.

Bunun için tavsiye edilen: “Maske-Mesâfe-Temizlik” yanında, âcilen aşı yaptırma’ tedbirleri, arzu edilen tarzda uygulan(a)mamaktadır. Yazının Devamı...

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)