İdam - Faiz - Zina ve Kadın Üzerine Düşünceler

Son yıllarda toplum yapısını ve ahlakını derinden sarsan meselelerin altını çizen M. Halistin Kukul yeni makalesinde, İdam - Faiz - Zina ve Kadın üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kapsam 04.01.2021, 11:43 04.01.2021, 16:52
İdam - Faiz - Zina ve Kadın Üzerine Düşünceler

Yazar ve Şair M. Halistin Kukul, yeni yazısında "İdam - Faiz - Zina ve Kadın" üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "Bu kelimelerin yanyana gelmesini tuhaf karşılamayınız!.. Esas düşünülmesi gereken şey, bunları, berâberce kullanmaya niçin ihtiyaç duyduğumdur." dedi.

"Bir memlekette, olması gereken olmuyor; olmaması gerekenler oluyor ise, orada, fazlaca tartışmaya da gerek yoktur." ifadelerine yer bulan Halistin Kukul ne demek istediğini şu kelimelerle anlatıyor; "Gerektiği zaman, muhatapları îdam edilmiyor, buna mukabil yaşaması gerekenler katlediliyor ise; toplumun vicdânını kanatan ve iktisâdî hayatı altüst eden fâize gem vurulmuyor, yaygın hâlde kadınlarımız kocalarına el açar duruma düşürülüyor/mecbûr ediliyor ise; ve yine, âile hayatından başlamak üzere, cemiyet hayatındaki dengeleri değiştiren zinâya geçit veriliyor, başta âile olmak üzere insânî vasıflar yerlebir ediliyor, ahlâk çökertiliyor ise; ‘insan değil de, kadın’, bütün mes’elelerin merkezine çekiliyor ise; bu dört kelime yanyana getirilir."

"cinâyetler, “insan mes’elesi olarak” ele alınmadığı, öldüren’e/kaatil’e yaşama hakkı tanındığı ve maktul’un/katledilmiş olan’ın/katîl’in/öldürülen’in hakkı, adâletli bir şekilde korunmadığı sürece de, şimdiye kadar olduğu gibi, sâdece havanda su dövülür." ifadelerini kullanan Halistin Kukul makalesinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler, ilim ve fikir adamlarından konuyla ilgili sözler ve Siyasetçilerinde bakışlarından alıntı yaparak bir değerlendirmede bulundu.

M.Halistin Kukul'un yazısının tamamı şöyle... 

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (0)