Ülkücülerin Amacı - Hedefi Nedir?

Ülkücüler, son 50 yıldır ülke siyasetinde varlığını göstermektedir. Ülkücüler, Ülkü Ocaklarının kurulmasıyla birlikte Türkiye genelinde aktif olarak faaliyetlerine başlamıştır. Peki Ülkücülerin amacı nedir? Ülkücülerin faaliyet alanı nedir?

Kapsam 29.09.2019, 17:58 17.04.2020, 13:27
Ülkücülerin Amacı - Hedefi Nedir?

Ülkücülerin amacı nedir? Ülkücülerle ilgili aldatıcı, şaşırtıcı, algılarda menfi anlamda çok çeşitli istfhamlar yaratan öyle oyunlar plandı ve oynandı. Ülkücüler her defasında millet nezdinde aklanarak faaliyetlerine devam etti. Peki Ülkücülerin amacı nedir? Ülkücüler üzerinde neden karalama kampanyları oluşturuluyor?

Herşeyden önce ülkücülük nedir? ne değildir bakılmalı. Ülkücülüğü anlamadan ülkücüleri anlamak mümkün olmaz. Ülkücülüğün ne olduğuna buradan bakabilirsiniz. "Ülkü Ne Demek, Ülkücülük Nedir?"

Her toplumun ülkücüleri vardır

Ülkücüllerin Merhum lideri Alparslan Türkeş (Başbuğ) idealizmin insan kafasının içinde elde edilmesi, varılması en mükemmel, en güzel, kendisini mutlu edecek hedeflerin tasarlanması ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için arzu gösterilmesi ve çalışılması anlamına geldiğini belirtmektedir. Türkeş, idealistler yetişmeseydi eğer insanlık bugün dünyayı aydınlatan birçok gelişmelerini, birçok alanlardaki yükselişlerini sağlayamayacağını belirtmektedir. ülkücülük yani idealizm, insanların ve insan topluluklarının kendileri için varılması mutluluk sağlayacak, varılmasıyla en gelişmiş, en yükselmiş bir durum sağlayacak, bir hayâlin düşünülmesi ve insan beyninde tasarlanarak şekillendirilmesi olduğunu ifade eden Türkeş, her toplumda ülkücülerin bulunduğuna işaret etmiş ve bunun da topluluklar için büyük bir talih ve saadet olduğunun altını çizmiştir.

Ülkücülerin Amacı Nedir?

Yukarıda belirtildiği gibi her toplumda idealistler bulunmaktadır. Ülkücülerin amacı, Türk milletinin ahlâkta, maneviyatta, insanlık duygularında en yüksek seviyede bulunmasını, yaşamasını, ilimde, teknikte dünyanın en ileri girmiş varlığı haline gelmesini ve ekonomik açıdan kalkınmış, tarımını modern tekniğe göre geliştirmiş ve modern sanayii kurmuş, refahlı bir toplum haline geimesini sağlamak olduğu belirtilmektedir. Türk milliyetçiliğinin, ülkücülüğünün sınırları dahilinde sadece bunlar yoktur, aynı zamanda diğer hedeflerinden birkaç taneside, Türk milletinin hiç kimseden merhamet dilenmiyecek, lütûf, dilenmiyecek bir duruma gelmesi, kendi gücüyle ayakta duran, kendi, gücüyle varlığını koruyabilen ve sözünü dünyanın her yerinde saydırabilen bir varlık haline gelmesi düşüncesi olmuştur.

Ülküsüz insan çamurdan bir varlık gibidir

Bir ülkünün hemen yarın gerçekleşmesinin mümkün olmayabilieceğini belirten Alparslan Türkeş, Ülkülerin önümüzdeki yüzyılları kapsayabileceğini ancak, "ülkü insanın kalbini aydınlatan bir ışıktır. Ülkü insanlara yönünü tayin etmesini sağlayan bir kılavuzdur." ifadelerini kullanarak, Milletler için de milli ülkü, milletin kılavuzu, milletin yolunu aydınlatan güneşidir. Ülküsüz insan çamurdan bir varlık gibidir. Ülküsüz insan dümensiz, pusulasız bir gemi gibidir. Bunun için her Türk Milliyetçisi, her Dokuz Işık’çı mutlaka ülkücü olacaktır," demiştir.

Önce kendi milletine hizmet

Ülkücülüğün amacı türk milletine hizmettir. Bir insan, insan olmak ve insanlığa hizmet etmek isterse, evvelâ kendi milletine hizmet etmelidir.İnsan insan olmak için, kendi milletini yükseltmelye çalışmalıdır; kendi milletini mutlu kılmaya çalışmalıdır. Türkeş'in dediği gibi Bir insan kendi milletine faydalı olamaz, kendi milletine karşı bağlılık duymazsa, onun insanlığı düşünmekten bahsetmesi nihayet bir fantazi olur. İnsan, yetiştiği toprağın, yetiştiği milletin refâhını; iyiliğini, saadetini ve şerefini temin etmelidir." diyor.

Ülkücülük bir macera değildir

Türk Milletinin Başbuğ olarak kabul ettiği Alparslan Türkeş,Ülkücünün amaçları arasında bulunan bir hususu daha çok net olarak ortaya koymaktadır: Türkeş, "Ülkücülüğümüz bir macera fikri değildir. Ülkücülüğümüz, Türk milletinin en kısa yoldan, en kısa zamanda modern uygarlığın en üst kamedesine yükseltilmesi, müreffeh, mutlu bir hayata erdirilmesi, kendi gücüyle ayakta durabilecek bir hale getirilmesi ve her çeşit korkudan, baskıdan uzak olarak, hür, müstakil yaşaması ülküsüdür. Bu ülkü aynı zamanda Türk olan herkese karşı ilgi ve sevgi göstermeyi, onların mutluluğunu dilemeyi ve onların mutluluğunu, Türkiye’yi risklere, tehlikelere maruz bırakmadan, bırakmaksızın, bırakmamak şartıyla sağlamaya çalışmayı içine alan bir ülkücülüktür." ifadelerini kullanmıştır. Diğer taraftan Ülkücü Hareketin fikir adamlarından Dündar Taşer, Ülkücülerin, siyaseti bir gaye olarak değil, milletine ve ükesine hizmet yolunda bir araç olarak kullandığını belirtmektedir.

Ülkücülünün amacı her dönem ve her zaman Türk milletinin daha güçlü bir Türkiye'ye sahip olmasını temin olmuştur. Bütün çalışmalarını bunun üzerine yani, Türk milletinin menfatleri için yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Ancak herşeye rağmen ülkücüler üzerinde karalama kampanyaları oluşturulmaya devam edilmektedir. Türkiye'yi ele geçirmek ve daha kolay sömürebilmek adına hayaller kuran emperyalist güçler önce ülkücüleri ve milliyetçileri yok etmek gerektiğini açık olarak ta belirtmektedirler. Türkiye ve Türk milleti var olduğu müddetçe Ülkücüler de var olacak varlığını birliğini koruyacaktır.

Kaynak: KAPSAMHABER
Yorumlar (2)
Vatan 12 ay önce
Hala vardır birileri insaAllah
Ülkücü 4 ay önce
Yılmayacağız, Başaracağız!.
banner442